Milí čtenáři regionálního Deníku
přinášíme vám nový seriál nazvaný Společenská odpovědnost. 
Možná si myslíte, že se vás toto téma netýká. Opak je ale pravdou. V našem regionu žijeme všichni společně, všichni se podílíme na utváření našeho okolí. Někdo jako podnikatel, někdo jako čtenář, někdo jako novinář. Všichni jsme však zrcadlem našeho kraje.
Každý týden vám proto v našich novinách představíme jednoho z šéfů velkých moravských firem. Nepůjde o ledajaké společnosti. Představíme vám podnikatele, kteří umějí nejen dobře obchodovat, ale také si uvědomují, že je část peněz potřeba vracet zpět do regionu. Přečtěte si, jakou životní filozofii mají osobnosti, jimž není lhostejné, co se děje kolem.
Martin Nevyjel, divizní šéfredaktor, martin.nevyjel@denik.cz

V současné době má družstvo IRISA sídlící ve Vsetíně tři výrobní programy. Kromě výroby exkluzivních skleněných vánočních ozdob se zabývá kartonážní výrobou a provozuje lisovnu plastů.

IRISA je jedním z mála podniků v republice, který má prioritu v zaměstnávání zdravotně postižených lidí.

Významné preference směřuje podnik rovněž k ekologickému provozu.

Na bohatou historii i současné směřování jsme se zeptali ředitele družstva Ivana Abdula.

Co znamená společenská zodpovědnost z pohledu vaší firmy?
IRISA je dlouhodobě zaměstnavatel zdravotně postižených. Vlastně je to tak po celou dobu existence IRISY. Na jaře už to bude šedesát let. Tuto strategii jsem přebral po svých předchůdcích… Přiznám se, zpočátku jsem neměl představu, co to všechno obnáší. Nicméně po těch letech, co v IRISE pracuji, jsem zjistil, že není vůbec jednoduché spojit podnikání se sociální politikou. Takových firem je, nejenom u nás v republice, dost málo. Také od našich zahraničních partnerů slyšíme, že jsme spíše výjimkou na trhu práce.

Stát vám v tomto příliš nepomáhá…
IRISA je stále spjata se zaměstnáváním zdravotně postižených. V tomto duchu se snažíme pokračovat navzdory problémům, které nastaly po změnách zákona o zaměstnanosti, které byly schváleny vládou Petra Nečase. Po dvou letech usilovného jednání napříč politickým spektrem bylo dosaženo toho, že MPSV si uvědomilo problém, který nastal, a připravilo úpravy zákona. Tyto změny snad budou schváleny až novým parlamentem.

Kolik lidí s postižením zaměstnáváte?
V současnosti zhruba tři sta lidí a z toho padesát čtyři procent je se zdravotním handicapem.

Přístup k zaměstnancům je v IRISE takřka rodinný. Můžete přiblížit, co všechno pro své zaměstnance děláte?
Takovýto přístup jsem převzal od svého předchůdce inženýra Jana Filgase a osobně to beru jako poslání. Důležité je především poznat lidi a uvědomit si jejich potřeby. Vím, že to možná vyzní dosti naivně, v době, kdy ekonomika je na prvním místě. Ale měli bychom si uvědomit, kdo ekonomiku tvoří a pro koho je vůbec určena. Až si toto ujasníme, možná se i leccos změní. Někdy sice naši zaměstnanci odejdou za lepšími výdělky, v tom jim nebráním, ale často se k nám vracejí. Jsem rád, že dokážou uznat náš přístup k lidem, který je opravdu jiný.

V čem si myslíte, že to je?
Například lidé se zdravotním handicapem mají podstatně vyšší nemocnost, což ve většině firem způsobuje problém s plněním zakázek, a proto tyto firmy nemají zájem zaměstnávat lidi se zdravotním postižením. V IRISE s tímto počítáme a výpadky ve výrobě řešíme přesuny zaměstnanců mezi jednotlivými závody nebo využitím agenturních zaměstnanců. Samozřejmě že toto přináší vyšší náklady na výrobu, ale je to jen část peněz, které slouží k dotování sociální politiky našeho družstva.
Za velmi důležité považuji stabilitu zaměstnání, kde IRISA působí na trhu práce již 60 let a i přes sezonnost na některých závodech nikdy nevyužila možnost propouštět zaměstnance vzhledem k této okolnosti, jak tomu bývá u většiny firem. V poslední době se podařilo zajistit dostatek zakázek, které jsou vyhledávány speciálně s ohledem na pracovníky se zdravotním znevýhodněním. Jedná se převážně o jednoduché montážní práce, kde netvoříme žádný zisk, a tato práce je realizována jen vzhledem ke vhodnosti k daným zdravotním znevýhodněním.
Zaměstnanecké benefity, které nás stojí několik milionů korun ročně, se staly samozřejmostí. I když ve většině firem dochází ke krácení těchto benefitů, tak u nás je za poslední roky tento trend opačný.

IRISA obdržela za zaměstnávání postižených lidí také ocenění…
V roce 2011 jsme získali ocenění v celorepublikové soutěži zaměstnavatelů Patron roku. Tehdy jsme se umístili na druhém místě. Ten samý rok jsme získali také hlavní cenu jako nejlepší výrobní družstvo v soutěži Českých 100 nejlepších. V letošním roce jsme byli v této soutěži opět nominováni. Teď jsme vlastně v očekávání, jak dopadneme. Jak jsem ale již několikrát říkal, největší význam má pro nás přímé ocenění od našich obchodních partnerů, které se nedostává zarámované s možností prezentace na stěnách kanceláří, ale podporuje a rozvíjí obchodní příležitosti družstva.

Všichni známe IRISU jako tradičního výrobce skleněných vánočních ozdob baněk. Můžete nám ji představit komplexně? Čím vším se výrobně zabýváte?
Před šedesáti lety začala IRISA vyrábět skleněné vánoční ozdoby a s potřebou této výroby byly postupně vybudovány závody kartonáže a lisovny plastů. Dnes zaopatřují tyto závody výrobu vánočních ozdob jen nepatrným procentem své produkce. V současné době dokážou závody fungovat zcela nezávisle jeden na druhém, jelikož každý z nich je sám o sobě specifický.
Závod vánočních ozdob je druhý největší výrobce skleněných vánočních ozdob v České republice a jeho výrobky se prodávají v nejprestižnějších obchodních domech po celém světě. Závod kartonáže dodává obaly nejen pro tuzemské firmy, ale dlouhodobě patří mezi stálou zákaznickou klientelu řada významných zahraničních firem.
Závod lisovny plastů je dnes z hlediska obratu největším závodem našeho družstva a od roku 1992 se zde vyrábějí plastové díly pro automobilový průmysl. Tyto díly (jedná se převážně o osvětlení) se zde nejen lisují, ale procházejí povrchovou úpravou (vakuové pokovení, tisk) a následnou finální montáží na moderních linkách.

Vraťme se k vánočním ozdobám. Jak je těžké se prosadit v dnešní levné konkurenci z východu? Jaká je současná situace?
S vánočními ozdobami je to podobné jako s textilem. Kvalitní český textil nahradil nekvalitní čínský a podobně tomu bylo také u vánočních ozdob. Takže čínská, rumunská, polská konkurence dokázala s cenami zahýbat tak, že to pro nás bylo nepřijatelné. Zvolili jsme proto strategii nepřizpůsobovat se čínské nebo polské konkurenci. Chceme být specifičtí tím, co IRISA dělala vždy kvalitní, české, ručně vyráběné vánoční ozdoby. Snažíme se je dodávat do prestižních obchodních domů a tam, kde nás levné nekvalitní zboží až tak neohrožuje. Výsledek je takový, že přestože dodáváme méně vánočních ozdob, dnes jsme druhým největším výrobcem v České republice a dá se říci, že patříme mezi ty největší v Evropě.

Kam výrobky vyvážíte?
Vánoční ozdoby se vyvážejí prakticky do celého světa. Z devadesáti pěti procent jsou určeny na export, především do Německa, Švýcarska, Rakouska nebo Itálie. Naše vánoční ozdoby dělají radost také lidem za oceánem, v Americe či Austrálii, kde je ruční práce stále vysoce ceněna. Trochu je nám sice vyčítáno, že se více zaměřujeme na zahraničí. V tomto se chceme do budoucna polepšit. Na příští rok proto plánujeme vytvořit speciální kolekce určené právě pro český trh.

Můžete v kostce shrnout šedesátiletou historii firmy?
Na Valašsku začínal kolem roku 1920 s vánočními ozdobami jako vůbec první český výrobce pan Ludvík Ondra. Dá se říci, že právě IRISA na jeho práci navázala, stejně jako na kvalitní rukodělnou práci valašských sklářů. Firma během svého vývoje prošla také nárůstem i poklesem počtu zaměstnanců. Například na konci osmdesátých let v IRISE pracovalo zhruba osm set lidí.

Jakou vidíte budoucnost IRISY? Jaké máte vize?
Chceme udržet filozofii sociální politiky. Věřím, že zachováme navzdory všem těžkostem výrobu tradičních vánočních ozdob. Firem, které mají svůj vlastní produkt, je u nás totiž opravdu málo, a to bychom měli podporovat. Dále chceme udržet obor kartonáže, který úspěšně rozvíjíme. V oblasti kartonáže totiž patříme mezi univerzální výrobce. Dokážeme vyrobit na zakázku klasické jednoduché krabice i dárkové kazety. S největším rozvojem ale počítáme v našem závodě plastů, kde se nám letos podařilo ve velké míře zvýšit tržby, což v dnešní době po krizi považuji za velký úspěch. Tento závod by měl být v budoucnu nosným pilířem IRISY.

IRISA, výrobní družstvoIRISA, výrobní družstvo, je firmou se šedesátiletou tradicí. Založena byla jako Sklářské lidové družstvo, jehož prvním výrobním programem byla výroba skleněných ručně vyráběných vánočních ozdob a kartonážní výroba. První zmínka o výrobě vánočních ozdob ve Vsetíně je z roku 1920.
Roku 1969 vzniká IRISA jako družstvo invalidů a zároveň je zahájen další výrobní program, a to činnost orientovaná na zpracování termoplastů vstřikováním a vakuovým tvarováním. V současné době má čtyři výrobní programy. Tradiční výrobu exkluzivních, skleněných vánočních ozdob, kartonážní výrobu, lisování plastů a nástrojárnu.