ČSOB za uplynulých 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojí do rozhodování veřejnost.

Tři uchazeče o divokou kartu veřejnosti budeme postupně představovat na stránkách Deníku „V dnešní nelehké době, je více než kdykoliv předtím důležité pomáhat přímo lidem a komunitám po celé republice. Věřím, že díky naší podpoře pomůžeme pomoci místním organizacím a spolkům překonat složitou ekonomickou situaci,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Hudbou k rozvoji i osobnímu úspěchu

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořena celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů pro děti i dospělé přes projekty pro zlepšení důstojného života ve stáří, až po nákup vybavení pro zlepšení prostředí. Právě jedním z takových projektů je třetí představený v Olomouckém kraji.

Uchazečem o divokou kartu je organizace PONTIS Šumperk, která poskytuje sociální služby dětem, seniorům i hendikepovaným. Iniciativa Talenti z ulice chce podpořit děti, které sice nemají formální hudební vzdělání, ale skvěle hrají podle sluchu. Často jde o děti z rodin, které si z různých důvodů nemohou hudební vzdělání dovolit. „V našem klubu, který je pro mnoho dětí jediným místem, kam se v nesnázích uchýlit, je hudba všude. Je důležitým komunikačním prostředkem a pomáhá děti rozvíjet. Náš projekt dá dětem důležitý pocit – být v něčem dobrý, zažít úspěch třeba při veřejném vystoupení. To je pro jejich další vývoj nesmírně důležité,“ říká Blanka Horáčková z organizace PONTIS.

Prostředky z programu chce organizace využít na nákup hudebních nástrojů, vybavení i not tak, aby hudební vzdělání zpřístupnila co největšímu počtu dětí.

Každý hlas se počítá
O tom, kdo získá divokou kartu, se rozhoduje právě teď na webu www.csobpomaharegionum.cz. Hlasovat pro projekt, který je ze tří nabízených nejzajímavější, je možné až do 20. května.  

Z hlasování vzejde vítěz, který se spolu s dalšími třemi projekty v každém kraji pokusí získat co možná největší finanční pomoc. Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí podle toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Banka do každého regionu pošle 150 000 Kč.

Veřejnost bude moc projekty finančně podpořit od 2. června až do 3. července. A už 8. července budou známí ti nejúspěšnější. 

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 Kč.