„Sám se věnuji hudební produkci a nabídce svého zpěvu, a to v podobě imitací zpěváků a parodií písniček. Ostatní je spíše přidružené, doménu mých služeb představuje zpěv,“říká Balage.

V tom, že se bude živit jako hudebník, měl Ladislav Balage jasno již dáno. „Táta byl vynikající a uznávaný hudebník, který nás v rámci pojmu muzikantská rodina vedl k hudbě. Díky němu jsem měl možnost přičichnout takřka ke všem nástrojům, sám ale zase tak dobrým instrumentalistou nejsem,“ skromně dodává Balage. Svoji profesionální kariéru nastartoval velmi brzy. „Ve třinácti letech jsem vystupoval s dechovkou a poprvé jsem poznal, co je to dostat honorář, a to ve výši tří korun,“ vzpomíná Balage.

Během čtyřicetiletého působení hrál v orchestru Chrobáci, Meteor a posléze pokračoval ve výdělečné zájmové činnosti, jak se tehdy říkávalo. V současnosti se malý olomoucký bavič orientuje na hudební produkci při svatbách, oslavách životních jubileí, večírcích a podobných akcích. „Zpravidla se nikdy nekončí ve smluvené době. Rozsah tradičních pěti hodin vždy pro úspěch překročíme a je to pro nás veliká čest. Vždyť spokojené publikum pro nás představuje tu nejlepší odměnu, jakou si můžeme přát,“ vysvětluje Balage.

Přesto, že hraje při každé příležitosti někomu jinému, má dnešní publikum jeden společný rys, a to náročnost. „Dnešní posluchači jsou dosti nároční, což je pro umělce jenom dobře. Musíte se snažit, abyste neusnul na vavřínech a neustále se zdokonaloval. Pokud se publiku zavděčíte, můžete hrát na svatbě i dva dny,“ dodává Balage. Jako hudebník spoléhající se na dobré ohlasy, nikoliv na práci managera, nemá pevně stanovený harmonogram svých vystoupení. „Týdně mohu mít čtyři vystoupení, další týden třeba jen dvě,“přibližuje realitu Balage.

Proto, aby zábava nevázla, je schopen vyhovět takřka každému požadavku. „A to do takové míry, že když přijde přání zahrát žárlivou cikánku před kostelem po svatebním obřadu, převléknu se a nikdo nic nepozná. Přijde-li zákazník včas, dá se splnit de facto vše,“ říká Balage. Vedle Karla Gotta, který je pro Ladislava Balage velikým pěveckým vzorem a při vyslovení jeho jména nezapomíná na dovětek Mistr, představují oporu pro Ladislava manželka a děti. Obzvláště syn Rosťa, jenž občas vypomáhá při hudební produkci.