Na toto téma jsme se opět zeptali Ing. Jana Ksiazkiewicze, z uherskohradišťské společnosti INF, s.r.o., která se vývojem softwaru a poskytováním internetových služeb zabývá již téměř 15 let.

Co vlastně znamená zkratka SEO?

Je to zkratka anglických slov Search Engine Optimization – což lze volně přeložit jako optimalizace webových stránek pro internetové vyhledávače. Abychom si tento princip popsali podrobněji, musíme si vysvětlit, jak vlastně na internetu vyhledávání informací probíhá. Dva u nás nejznámější vyhledávače jsou Google a Seznam. Principy vyhledávání informací na internetu jsou u obou hodně podobné. Oba dva používají takzvané roboty, což jsou počítače, které cyklicky prohledávají všechny internetové stránky, indexují si je podle určitých klíčových slov a o těchto stránkách si ukládají informace do své lokální databáze. Pokud do tohoto vyhledávače zadám nějaký výraz, který chci nalézt, jednoduše se podívá do své lokální databáze. Pokud zadané slovní spojení nalezne, zobrazí mi spoustu odkazů na stránky, na kterých se zadaná fráze nachází. Cílem SEO optimalizace je, aby mezi těmi tisíci odkazy, které mi vyhledávač vrátí, byly právě moje stránky zobrazeny mezi prvními.

Jak dostanu své stránky na první místa?

Které odkazy zobrazit na přední místa a které až někde dozadu, o tom rozhoduje vyhledávač podle různých indicií a vlastností, které během prohledávání internetu k jednotlivým stránkám získává. Faktory, kterými můžeme pozici stránek ve vyhledávačích ovlivnit, lze rozdělit na dvě hlavní skupiny: On Page Faktory jsou faktory, které se vyskytují přímo na internetových stránkách a můžeme je tudíž ovlivnit již při výrobě a návrhu webových stránek. Je to celý soubor vlastností, které musí stránky splňovat, aby byly pro vyhledávací robot dobře čitelné. Jedny z hlavních vlastností jsou například kvalita html kódu bez jakýchkoliv chyb, správná hierarchie nadpisů, správné vyplnění všech popisných informací nebo třeba správné formátování textů a obrázků. Off Page Faktory se tvůrcům webu již ovlivňují mnohem hůře. Zjednodušeně lze říci, že tyto faktory jsou ovlivněny především tím, jaké vztahy mají k Vašim stránkám ostatní webové servery. Hodnotí se, kolik odkazů na Vaše stránky ukazuje z jiných serverů. Dále se hodnotí, jak kvalitní z hlediska SEO tyto servery jsou a jaký mají rating. Dalším kriteriem je i stáří Vašich stránek. Nová prezentace nikdy nedostane vysoké ohodnocení ihned. Jak jsem již uváděl, jsou Off Page faktory hůře ovlivnitelné, je však spousta metod, jak hodnocení serveru zlepšit. Jedná se například o SEO lišty, což jsou lišty plné odkazů na různé webové stránky, které se vkládají na další servery. Tyto lišty jsou dynamicky přizpůsobované obsahu zobrazené stránky a vytvářejí uměle nové odkazy, čímž výrazně zvyšují rating Vašich stránek. Hodně může hodnocení ovlivnit také reklama.

Když už jsme u reklamy, můžeme si něco říci i o možnostech reklamy?

Samozřejmě. Reklama na internetu je hlavním motorem pro tvorbu a rozvoj různých vyhledávačů, katalogů a diskusních fór, neboť většina těchto serverů je financována právě z reklamy. Z hlediska rozdělení reklamy jsou takové dvě hlavní skupiny reklamních kampaní na internetu: Bannerová kampaň – je běžná reklama, kdy si zadavatel nechá vytvořit reklamní banner, nejčastěji pohyblivý, animovaný. Tento banner si za nějaký poplatek umístí na předem určené místo na vybraném serveru. Platí se buď za dobu, jak dlouho bude banner na určeném místě vyvěšen, nebo za počet zhlédnutí. Většinou vždy se však platí sjednaná částka bez ohledu na to, zda si banneru vůbec někdo všimne. PPC kampaň – česky řečeno „Platba za klik“. U této reklamní kampaně si uživatel zadá většinou textovou reklamu. Zároveň si může nadefinovat, na jakou cenu za klik je ochoten přistoupit. Od okamžiku spuštění takovéto kampaně se reklamy začnou zobrazovat na různých místech, které má zvolený inzertní portál pro tyto účely vyčleněné. Za zobrazení takovéto reklamy se neplatí nic. Poplatek se účtuje až v okamžiku, kdy návštěvník, kterého tato reklama zaujala, klikne na připravený odkaz. Tento typ reklamy je tudíž mnohem efektivnější, neboť poplatek je účtován pouze za ty návštěvníky, které tento typ reklamy přivedl přímo na stránku zadavatele reklamy.

Jak tedy nejlépe zviditelnit své stránky?

Samozřejmě nejlevnější reklamou je dokonale provedená SEO optimalizace, protože pro vyhledání informací lidi nejčastěji používají vyhledávače. Pokud se mé stránky zobrazí mezi prvními deseti, je velká pravděpodobnost, že návštěvník na tento odkaz klikne a navštíví můj web. Pro to, aby se stránky našich zákazníků zobrazovaly na co nejlepších pozicích, byl veškerý vývoj našeho redakčního systému iRes podřízen tomu, aby splňoval v maximální míře všechny požadavky z hlediska SEO optimalizace – především On Page Faktorů. Pokud jsou stránky vytvořeny v redakčním systému iRes, vykazují minimálně 95% hodnocení z hlediska dodržení On Page Faktorů. Pokud se navíc již při tvorbě stránek zaměří naši technici na správně zvolená klíčová slova, jsme schopni během krátké doby dostat tyto stránky na první pozice ve vyhledávačích.

Co říci na závěr?

Jelikož se jedná o poslední článek našeho miniseriálu, rozhodli jsme se, že našim čtenářům nabídneme 50% slevu na vytvoření webových stránek, včetně SEO optimalizace. Tato nabídka platí pro objednávky do konce měsíce srpna. Stačí poptávku poslat na email inf@infnet.net. Chtěl bych poděkovat všem našim čtenářům, kteří s námi vydrželi až do posledního čísla našeho miniseriálu. Pokud budou mít jakýkoliv dotaz a nenaleznou jej na našich stránkách www.infnet.net, obraťte se na specialisty na adrese helpdesk@infnet.net.

Pro Deník připravil Jan Ksiazkiewicz, INF, s.r.o. Uherské Hradiště