Alespoň tak představuje region nová kniha Putování za vodou Marka Síbrta, která je knižním průvodcem představujícím zajímavá místa a lokality v naší zemi, spojené s vodou. A významná část publikace je věnována právě Olomouckému kraji.

Na zhruba 200 stranách je popsáno devadesát výletů podél vodních toků, výprav k přehradám, rybníkům nebo dalším zajímavým místům spojeným s vodou. Publikace představuje místa veřejně známá a hojně navštěvovaná, ale také ta utajená zrakům a krokům většího počtu lidí. Je vybavena bohatou fotodokumentací, jednotlivé výlety jsou vybaveny itinerářem s trasami formou QR kódů.

Čtenáři mají záruku zasvěceného a poutavého ztvárnění vycházejícího z toho, že všechna místa autor osobně navštívil, v poklidu se jimi prošel, nebo je naopak musel překonat s vyšší mírou adrenalinu například lezením po skalách nad korytem řeky, případně lezením přes překážky a broděním v rozvodněných tocích.

Do hor: Voda nezná hranice

Autor v knize putuje například podél toku Moravice, která historicky tvořila část Moravy a Slezska, až k jejímu prameni v unikátní oblasti Velké kotliny v centrálních Jeseníkách. Upozorňuje, že voda nezná hranice, a proto část výletu prochází dvěma současnými administrativními celky v podobě Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Ostatně platí to také pro nejvyšší vrchol Jeseníků – Praděd.

„Pramennou oblastí řeky je Velký kotel, který vznikl působením horského ledovce. Najdeme zde lavinové dráhy a laviny udržují přirozené bezlesí. Jde také o místo, kde se drží nejdéle z území Moravy sněhová pokrývka. Jde o botanicky nejbohatší lokalitu u nás s 350 druhy rostlin, z nichž některé jsou arkto-alpínské. Bezlesý hřeben před námi působí impozantně. Z holin vystupují skalní výchozy rozbrázděné mrazovým zvětráváním,“ píše se v knize. Autor kromě Moravice putuje také kaňonem Bílé Opavy, nevynechá návštěvu Karlovy Studánky s umělým vodopádem nebo Vrbno pod Pradědem, kde se setkávají vody Bílé a Černé Opavy.

Voda s cenou zlata

Další výlety směřují na Zlatohorsko a do okolí Rejvízu. „Zaniklé osady, těžba zlata z řeky, ale také z hlubin země, voda tekoucí do kopce, horské rašeliniště i ohromující výhledy na Jeseníky a Zlatohorskou pahorkatinu. To vše nás čeká během výletu, který začíná v Ondřejovicích u Zlatých Hor,“ uvádí autor putování z údolí až do vrcholových partií náhorní plošiny Rejvízu proti proudu Javorné. Pozornost věnuje také roli vody při historické těžbě zlata v regionu, v současnosti tak dobře přiblížena díky naučné stezce v místě bývalé těžby.

„V centrální malebné části naučné stezky se zhruba 300 metrů od zlatorudným mlýnů nachází zmiňované unikátní místo. Voda zde totiž překonává fyzikální zákony a „teče do kopce“. Tady nezbývá, než se poklonit umu tehdejších stavitelů, kteří dokázali s využitím svých znalostí převádět vodu mezi jednotlivými údolími pro potřeba horníků. Voda proudí z údolí Olešnice přes hřbet štoly Tří králů až do rýžovišť zlata za Hadí louky,“ píše se v průvodci.

Autor se vypravil také do Rychlebských hor a přivádí nás na řadu zajímavých míst, jako jsou Antonínova studánka u stejnojmenné kaple nad Javorníkem, Račí údolí s krásně zrekonstruovanou Tančírnou nebo vodojemy nad Javorníkem, od nichž je úchvatný ohled na zvlněnou podhorskou krajinu.

Krása opuštěné krajiny

O autorovi
Dlouhodobě působí v komunikaci a médiích. Šest let pracoval jako mediální analytik pro společnost InnoVatio, kdy měl na starosti především projekty pro veřejnoprávní média v ČR a na Slovensku v oblasti zpravodajství a publicistiky, a mediální poradenství pro významné podnikatelské subjekty (České dráhy, ČEZ, T-Mobile, Vodafone…). Šest let působil v komunikaci černouhelné společnosti OKD, převážně jako její mluvčí. Aktuálně pracuje jako manažer vnějších vztahů a mluvčí v Severomoravských vodovodech a kanalizacích Ostrava. Pochází z jižních Čech, dlouhodobě žije v Moravskoslezském kraji.

Poněkud stranou zájmu jsou části kraje v těsném sousedství s vojenským újezdem Libavá. Kniha popisuje zajímavé putování po proudu Bystřice z Domašova do Hrubé Vody vykořeněnou krajinou Sudet.

„Vojenské újezdy jsou vždy tajemnými a působivými místy. Jde o kombinaci nepřístupné, a proto často unikátní krajiny stranou turistického zájmu, kde provádí své operace armáda, a nízkého osídlení těchto odlehlých míst s pohnutou historií. Jako by byla násilně přerušena historie místa, která se často velice rychle měnila podle politické a bezpečnostní situace v zemi. U západního okraje vojenského újezdu Libavá je tato situace umocněna vysídlením převážně německých měst a obcí po druhé světové válce, příchodem nových obyvatel s kořeny v jiných částech země, zánikem řady osad, stejně jako devastací některých především náboženských památek,“ uvádí průvodce.

Místo má přesto svou neopomenutelnou krásu a úchvatnou atmosféru, v níž hraje řeka důležitou roli.

Kniha směřuje také na Potštátsko a přibližuje drobné vodní prvky, které jsou nedílnou součástí tajemné a trochu drsné krajiny stojící mimo zájem turistů.

Kniha ukazuje, že putování za vodou je dobrodružstvím. Kromě samotného vodního prvku autor často reflektuje příběhy, historii a reálie daného místa. Pokouší se zachytit jeho ducha a atmosféru. Kniha je strukturována do kapitol dle jednotlivých krajů České republiky. Pozornost je věnována pouze místům a lokalitám, které měl autor sám možnost prozkoumat.

„Jsem přesvědčen, že kniha přinese těm, kteří ji otevřou radost, potěšení a bude jim inspirací k výletům. Voda a naše země si to zaslouží,“ uzavírá Síbrt.

Knihu lze objednávat na putovanizavodou@seznam.cz za 329 korun včetně dopravy.