Univerzita se zapojila do projektu tridimgastro.cz společnosti Energy financial group (EFG), který se zaměřuje na separaci, svoz a energetické zpracování kuchyňského odpadu. Je tak první univerzitou v Česku, z níž veškeré zbytky jídel z menz putují do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS.

„Nakládání s odpady je z hlediska udržitelnosti na naší univerzitě jedním z velmi důležitých témat. V našich menzách se každý rok vyhazovalo kolem padesáti tun jídla, což nás vedlo k tomu, abychom začali gastroodpad smysluplně využívat a zároveň se snažili jeho množství snižovat. S tímto vědomím se i naši studenti rozhodli přijmout zodpovědnější přístup a začít kuchyňský odpad třídit, aby zbytečně nekončil bez využití na skládce. Proto nyní zavádíme sběrné nádoby na gastroodpad i na kolejích,“ uvedla Zuzana Huňková, koordinátorka udržitelného rozvoje Univerzity Palackého (UP) v Olomouci.

Od ledna příštího roku budou muset všechna města a obce separovat gastroodpad od komunálního odpadu. Někde už mají náskok. Na snímku sídliště Olomouc-Povel, květen 2022
Bioplynka v Rapotíně vyrábí zelenou energii z gastroodpadu. Brzy to bude povinné

Na významné téma hospodaření s potravinami upozornila UP již v prosinci loňského roku společně se studentským spolkem Udržitelný Palacký, který spustil kampaň proti plýtvání jídlem. V rámci ní prostřednictvím plakátů s motivem Františka Palackého nabádá univerzitní studenty a zaměstnance k zodpovědnějšímu přístupu k potravinám. Zároveň upozorňuje na facebookovou skupinu Free Food UPOL, na níž je možné přebytečné jídlo nabídnout dalším zájemcům.

Díky zapojení do projektu Třídím gastro společnosti EFG je navíc od července možné na půdě univerzity potraviny rostlinného i živočišného původu po datu spotřeby, zbytky vařeného jídla, pečivo, ovoce a zeleninu vhazovat do speciálně uzavíratelných hnědých nádob na sběr gastroodpadu, a to i s původním obalem, kromě skla.

Energetické centrum recyklace v Rapotíně v říjnu 2019.
Biometan z Rapotína putuje do rozvodů plynu. Jako první v Česku

UP je díky zapojení do tohoto projektu také první univerzitou v Česku, kde je veškerý kuchyňský odpad z menz svážen skupinou EFG přímo do bioplynové stanice v Rapotíně.

„S městem Olomouc úspěšně spolupracujeme na sběru a svozu gastroodpadu už téměř dva roky. I proto jsme moc rádi, že se nyní do našeho projektu Třídím gastro rozhodli zapojit také studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého. Díky této spolupráci se kuchyňský odpad z univerzitní menzy namísto skládkování smysluplně využije jako obnovitelný zdroj, čímž se zároveň minimalizují jeho škodlivé dopady na životní prostředí,“ uzavírá Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics.