Během besedy ve Slovanském domě přednesli všichni tři své návrhy na nápravu politického systému v České republice a poukázali na ekonomické a sociální nedostatky.

„Neustále slýcháme, že naše země není na přímou demokracii připravena, s tím ale nemohu souhlasit. Lidé mají právo přímo volit ty, kteří o nich rozhodují. V případě, že zklamou, mají stejné právo rozhodnout o jejich odvolání," uvedl během svého projevu senátor Tomio Okamura.

Současnou politickou situaci okomentoval i ekonom Pavel Kohout a nastínil několik konkrétních případů.

„Jedním z největších problémů, které sužují Českou republiku je způsob, jakým se sestavují kandidátní listiny. Pro běžného občana je vše velice neprůhledné," řekl Pavel Kohout.

K nápravě veřejných financí může podle Kohoutových slov dojít pouze na ústavní úrovni, přičemž připustil inspiraci současným švýcarským systémem.

Po jednotlivých projevech následovala diskuse s posluchači v publiku, kterou moderoval spoluorganizátor večera Radim Fiala.