Milí čtenáři regionálního Deníku
přinášíme vám seriál nazvaný Společenská odpovědnost. 
Možná si myslíte, že se vás toto téma netýká. Opak je ale pravdou. V našem regionu žijeme všichni společně, všichni se podílíme na utváření našeho okolí. Někdo jako podnikatel, někdo jako čtenář, někdo jako novinář. Všichni jsme však zrcadlem našeho kraje.
Každý týden vám proto v našich novinách představíme jednoho z šéfů velkých moravských firem. Nepůjde o ledajaké společnosti. Představíme vám podnikatele, kteří umějí nejen dobře obchodovat, ale také si uvědomují, že je část peněz potřeba vracet zpět do regionu. Přečtěte si, jakou životní filozofii mají osobnosti, jimž není lhostejné, co se děje kolem.
Martin Nevyjel, divizní šéfredaktor, martin.nevyjel@denik.cz

Co se vám v tuto chvíli vybaví jako první, když se řekne společenská odpovědnost firmy?
Odpovídá Milan Rajtár: Jako první se mi vybaví společenský kodex a téma compliance a firemní kultura. Proč? Dnešní svět je plný korupce, zločinů, „nefér" jednání. Naše společnost a celkově celý koncern AVL definoval zásady chování, kterými se všichni zaměstnanci řídí.
Jako druhé, co se mi vybaví, když se řekne společenská odpovědnost firmy, je zajištění stability naší společnosti a tím i zajištění stabilních pracovních míst pro naše zaměstnance, řekněme nějaký „sociální závazek v rámci regionu". Sice to možná zní jako fráze, ale existuje spoustu společností, které vzniknou a v období pár roků také zaniknou. Naše společnost je už v Hranicích od roku 1996 a neustále posiluje svoji pozici v rámci koncernu.

Jste velice úspěšná firma. Sdílíte názor, že úspěšní by měli pomáhat slabším?
Milan Rajtár: Je otázka, co se pomocí slabší konkrétně myslí. Samozřejmě odpověď zní ano. Mnohdy mi připadne, že dnes se každý snaží jen o maximalizaci zisku, snižování nákladů, zvyšování efektivity a tak trochu se vytrácí taková ta pomoc jeden druhému, taková ta lidskost.

Průmysl je hodně ovlivněn hospodářskou krizí. Jak se vás dotýká?
Marek Cvešper: Na tuto otázku musím odpovědět, že díky Bohu, je pro naši firmu pojem hospodářská krize jenom pojmem, který slyšíme v našem okolí, to znamená v médiích a případně u některých našich dodavatelů. Paradoxně s nástupem zmiňované krize, která se poměrně citelně dotkla oblasti automobilového průmyslu, naše obraty začaly růst, a to dokonce takovým způsobem, že v letech 2012 a 2013 jsme se dostali na úroveň dvojnásobku obratu z let před krizí.
Důvodem je, že nepatříme do kategorie dodavatelů komponent, která byla citelně krizí postižena, ale do oblasti vývoje. Automobilky z důvodu klesajících prodejů musely investovat do vývoje, například byly nuceny vyvíjet nové menší vozy s menšími objemy motorů s nižší spotřebou. Tedy kategorie levnějších vozů s lepší prodejností na trzích zmítaných hospodářskou recesí. A to je právě oblast, kam směřují naše výrobky. Navíc krize, přestože měla globální charakter, se naštěstí projevila na jednotlivých světových trzích různě. Velmi hluboce se projevila v USA a následně v Evropě, zatímco například Čínou doslova prolétla a tamní automobilový trh ji téměř nezaznamenal, ba naopak začal prudce expandovat.

Jak dlouhá je historie firmy a kolik v současnosti zaměstnáváte lidí?
Marek Cvešper: Firma AVL Moravia byla v Hranicích založena počátkem roku 1996. Původně jako společný podnik AVL List GmbH, což je naše mateřská společnost z rakouského Grazu a tehdejšího KUNZ Hranice, což byl následovník bývalé Sigmy Hranice. Kvůli prohlubujícím se ekonomickým problémům KUNZu však došlo záhy k osamostatnění a AVL List se stalo stoprocentním vlastníkem AVL Moravia. Firma byla původně založena jako výrobní závod pro německou dceřinou firmu AVL Zoellner ze severoněmeckého Kielu. Tato firma v oblasti koncernu vyvíjela a vyráběla zařízení pro testování jak samotných motorů, tak celých automobilů. V počátcích se tedy v Hranicích začínalo pouze s výrobou dle dokumentace vytvořenou v německém závodě. Postupně, když se v koncernu přesvědčili, že v Česku je kvalitní a vysoce kvalifikovaná pracovní síla, začaly se převádět i další aktivity jako konstrukční a projekční práce, vytvoření týmu projektových manažerů až po vznik servisního oddělení, které má na starosti konečné zprovoznění našich produktů.
Dnes tedy AVL Moravia se svými zhruba 220 zaměstnanci zajišťuje kompletní spektrum činností nutných pro splnění náročných zákaznických požadavků, od designu, přes kompletní výrobu, montáž a uvedení do chodu ve výrobním závodě, tak i finální instalaci a zprovoznění u zákazníka, včetně zaškolení personálu. V případě potřeby provádíme i servisní zásahy, a to po celém světě.

Patříte mezi stabilní společnosti, které nabízejí i přes stagnující pracovní trh lidem zaměstnaní. Jak se vám daří získávat kvalitní a věrné pracovníky?
Milan Rajtár: Tak jak asi v každé společnosti, tak i u nás tvoří pracovníci základ společnosti. Jelikož jsme firma, která se specializuje na výrobu dynamometrů (specifický produkt), potřebuje kvalitní pracovníky z více oblastí. Ať je to konstruktér, montér, servisní inženýr, elektromontér a tak dále. Kromě toho potřebujeme, aby zaměstnanci byli vybaveni i jazykově. Tím vším chci naznačit, že nalézt takového zaměstnance není jednoduché. Proto jsme odstartovali program – spolupráce se středními a vysokými školami, nabízíme školám exkurze u nás v závodě, no prostě snažíme se navázat kontakt už se studenty, kteří se rozhodují, jakým směrem se budou dále ubírat. Kromě toho se snažíme zaměstnance vychovávat sami.

Jak dbáte o své lidi, mají se u vás dobře? Nabízíte jim nějaké zaměstnanecké benefity?
Milan Rajtár: Zaměstnanecké benefity nabízíme a myslím si, že jich není málo. Jsou to například příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, dopravu, sportovní aktivity. Přispíváme zaměstnancům i na vzdělávající aktivity - odborné semináře, jazykové kurzy. Kromě toho dostávají příspěvek při životním jubileu, narození dítěte… Dále máme také nastavený věrnostní program – odměna za počet odpracovaných let. Každoročně na konci června firma organizuje pro všechny zaměstnance a jejich partnery, či partnerky tak zvaný Sommerfest, jakousi kulturně-zábavní akci se spoustou jídla a pití.

Kdybyste měl jmenovat největší úspěch, kterého firma dosáhla, který by to dle vás byl?
Marek Cvešper: Nedokážu jmenovat jeden největší úspěch. Za těch více než sedmnáct let existence se firma hodně změnila, stejně tak, jako se změnil svět, ve kterém žijeme. Od nejasných počátků firmy, kdy se přesně nevědělo spektrum budoucích činností, které firma bude zajišťovat, je dnes v Hranicích největší výrobní závod koncernu AVL, který dodává své výrobky a služby velmi náročným zákazníkům na extrémně náročný trh, jakým bezesporu oblast vývoje automobilů je. Je potřeba si uvědomit, že na výrobcích, které svým zákazníkům dodáváme dnes, se budou vyvíjet vozy, ve kterých budeme jezdit v příštích deseti letech. Takže kdybych měl konkretizovat mou odpověď, pak musím říct, že jsem hrdý na to, že právě do Hranic jezdí přední světoví odborníci z automobilového průmyslu, aby si zde prověřili a převzali produkty, na nichž se bude vytvářet budoucnost světového automobilismu.

Vzpomínáte si na své začátky? Jak tehdy firma vypadala?
Marek Cvešper: Já osobně jsem nastoupil do firmy v roce 1999, tedy ve třetím roce jejího života, a to na pozici řadového konstruktéra. Od té doby se zásadně změnila jak moje pozice ve firmě, tak firma samotná. Rozrostla se po všech stránkách, jak co se týče výrobních ploch, tak zajišťovaných činností i obratu, s čímž souvisí i nárůst počtu zaměstnanců. Z původní jedné haly, která sloužila jako svařovna, obrobna i pro účely finální montáže, se podařilo vybudovat samostatné provozy. Postavila se kompletně nová svařovna, samostatná hala pro montáž lehkých produktů, kde se hojně pracuje s nerezovými materiály a hliníkem, dále pak nové sklady vybavené logistickým systémem pracující s čárovými kódy.
V letošním roce jsme započali s kompletní rekonstrukcí administrativní budovy a přilehlé montážní haly, tato rekonstrukce bude pokračovat i v příštím roce.
Zároveň řešíme strategii, jak by firma měla vypadat někdy v roce 2020. Jak jsem se již zmiňoval, za poslední roky došlo k dosti podstatnému nárůstu objemu výroby a stávající prostory již několik let nepokrývají naše potřeby, takže již několik let máme pronajatu jednu velkou výrobní halu, naštěstí hned v sousedství, kterou používáme rovněž pro finální montáž. Zvažujeme rovněž investice do oblasti výrobních technologií a za účelem optimalizace logistických toků.

Kam vaše výrobky směřují?
Marek Cvešper: Největší skupinu našich zákazníků představují vývojová centra automobilek a výrobců komponent pro automobilový průmysl. Dále pak university a různé národní homologační a certifikační ústavy. Naše dodávky směřují od Japonska přes celou Asii, Evropu až po USA a Brazílii. Měli jsme několik dodávek také do Austrálie, či exotických zemí jako Thajsko, Indonésie, Irán či Chile.
V posledních pěti letech je pro nás klíčovým trhem Čína, která se v tomto období stala největším světovým trhem v oblasti automobilového průmyslu. Kromě stovek domácích firem směřují na tento trh investice všech předních světových firem z oblasti automotive, což pro nás tento trh ještě více zvětšuje a zatraktivňuje. V posledních letech směřuje do Číny více než padesát procent naší produkce.

Jak vypadá takový běžný den ředitele společnosti?
Milan Rajtár: Realita je dle mého názoru, alespoň u mne, daleko od teorie (knížek). Každý den se řeší operativa a času na strategii moc nezbývá. Hlavní, co se snažíme společně s kolegou (ve vedení jsme dva) upřednostňovat – je komunikace a práce s lidmi. Tím chci říci, že den ředitele není o celodenním sezení u počítače, vyřizováním mailů, telefonátů.

Představujeme firmu AVL Moravia, spol. s.r.o.Už více než sedmnáct let vyvíjí a vyrábí pobočka koncernu AVL v Hranicích testovací zařízení pro automobilový průmysl. Ve svém oboru patří mezi celosvětové lídry a stala se stabilním a vyhledávaným partnerem firem v oblasti automobilového průmyslu. Druhým rokem firmu vede dvojice mladých manažerů - Ing. Marek Cvešper, technický manažer, který pracuje ve firmě již patnáctým rokem, a to postupně na různých technických pozicích. Před rokem do firmy nastoupil jako komerční manažer Milan Rajtár, DiS.
O společnosti
Hlavním produktem, který představuje přibližně osmdesát procent obratu, je válcový dynamometr, což je zařízení, které se používá při vývoji a testování automobilů v laboratorních podmínkách. Své uplatnění nachází v laboratořích, kde se vyvíjejí například nové generace spalovacích motorů s nižšími emisemi škodlivých látek obsažených ve výfukových plynech, dále pak v laboratořích, kde se řeší akustika vozu, elektromagnetická kompatibilita. Mezi nejsložitější pak patří dynamometry, které jsou instalovány v klimatických větrných tunelech, kde se testuje například topení a klimatizace, ale i aerodynamika vozu.
Produkty dodává do celého světa, prakticky všem firmám v oblasti automobilového průmyslu, mimo jiné Toyotě, Volvu, BMW, FIATu, GM, Fordu a desítkám dalších.