Dovoz z Asie je mnohonásobně dražší, než jsou výrobní náklady. Z případného komerčního úspěchu firmy, která sídlí v podnikatelském inkubátoru, bude těžit i Univerzita Palackého, která je majitelem patentu. „Už nyní máme několik smluvních průmyslových partnerů,“ tvrdí Radek Zbořil, majitel firmy Nanomat a docent na katedře fyzikální chemie. Produkt, s nímž hodlá uspět, je z oblasti redukční technologie. „Materiál je na bázi nulamocného železa, které je schopno odstranit řadu organických polutantů a těžkých kovů. Reakcí vznikne neškodný oxid železitý, šetrný k životnímu prostředí,“ vysvětlil Zbořil. A využití? Například odbourání ekologické zátěže po odchodu sovětských vojsk, ale třeba i běžné čištění odpadních vod.

Nanomat je jednou z firem označovaných výrazem spinoff, založené na spolupráci s vědeckým výzkumem. „Ve Spojených státech je běžné, že v takových firmách končí univerzitní profesoři. Uplatňují tam klíčové myšlenky ze své vědecké praxe. Takhle by měl aplikovaný výzkum skutečně vypadat,“ tvrdí Zbořil.

To je i smyslem olomouckého podnikatelského inkubátoru. Spin-off firmy zde mohou za zvýhodněných podmínek sídlit pouze tři roky. „Výjimkou je zaměření na biotechnologie, kde je lhůta o dva roky delší,“ uvedl ředitel zařízení Jiří Herinek.

I Zbořil počítá, že se firma jednou přestěhuje. „Začínáme se třemi zaměstnanci, kteří se starají o výrobu i administraci. Časem to ale určitě nebude stačit,“ podotkl. Vznik podnikatelského inkubátoru podpořila Evropská unie 11 miliony korun, což představuje 75 procent nákladů. Další dva miliony pro inkubátor odsouhlasili tento týden krajští zastupitelé. „Samotná Univerzita Palackého přispěla na inkubátor dalšími dvěma miliony, na položky, které nebyly zahrnuty do uznatelných nákladů unií,“ dodal Herinek.

Inkubátor je v provozu od července a jeho kapacita je zaplněna zatím asi z jedné poloviny. Novým firmám, které využijí jeho možnosti poskytne nejen slevu na nájmu, ale především odborné zázemí.