Milí čtenáři regionálního Deníku
přinášíme vám nový seriál nazvaný Společenská odpovědnost. 
Možná si myslíte, že se vás toto téma netýká. Opak je ale pravdou. V našem regionu žijeme všichni společně, všichni se podílíme na utváření našeho okolí. Někdo jako podnikatel, někdo jako čtenář, někdo jako novinář. Všichni jsme však zrcadlem našeho kraje.
Každý týden vám proto v našich novinách představíme jednoho z šéfů velkých moravských firem. Nepůjde o ledajaké společnosti. Představíme vám podnikatele, kteří umějí nejen dobře obchodovat, ale také si uvědomují, že je část peněz potřeba vracet zpět do regionu. Přečtěte si, jakou životní filozofii mají osobnosti, jimž není lhostejné, co se děje kolem.
Martin Nevyjel, divizní šéfredaktor, martin.nevyjel@denik.cz

V letošním roce se společnost TESCO SW přestěhovala do nových moderních prostor BEA centra Olomouc, které vytváří zázemí pro podporu podniků v regionu.

Podle obchodního ředitele Josefa Tesaříka jr. se tak začala psát nová etapa rozvoje společnosti.

Proč jste TESCO SW přestěhovali do nových prostor BEA centra Olomouc? Už jste neměli dost místa?
Stěhování pro nás mělo důležitou symboliku, ale i praktické důvody. Naše společnost se po dvaceti letech dostala do další kvalitativní fáze svého růstu. Potřebovali jsme větší prostory pro nové technologie a více zaměstnanců. Jsme stále více vyhledávaným partnerem pro řadu náročných a špičkových projektů.
Naše přítomnost v BEA centru Olomouc ale nejsou jen nové kanceláře. Centrum pro nás znamená mnohem víc. Tvoří přirozenou součást moderního univerzitního kampusu uprostřed krajského města. Chceme se totiž v budoucnu intenzivněji zapojit do vytváření zázemí pro podnikavé mladé lidi a zaměřit se na dlouhodobou podporu malých a středních podniků v regionu, a to především v oblasti zavádění nových zajímavých myšlenek do každodenní praxe, tzv. byznys inovací.

Co vlastně vyrábíte? Pro běžného člověka je to asi těžko představitelné.
Občas se mi zdá, že jsme napůl výzkumný ústav. Z našich dvou stovek zaměstnanců jich má pětasedmdesát procent akademický titul. Nefungujeme jako „montovna" zahraničních firem. Jsme v tomto nezávislí a dáváme prostor lidem, kteří mají smysluplnou vizi a chtějí tvořit nové věci. Naprostá většina našich dodávek jsou unikátní, námi vyrobené a realizované informační systémy, především středního a velkého rozsahu. Podílíme se na tvorbě páteřních informačních systémů veřejné správy, jako je monitorovací systém evropských strukturálních fondů, ORG jeden ze základních registrů v rámci e-governmentu, národní elektronický nástroj informační podpora zákona o veřejných zakázkách a systémy pro řízení krajských či městských úřadů. V neposlední řadě vyvíjíme software pro energetický management budov a technologicko-provozní systémy pro zdravotnická zařízení, od fakultních nemocnic až po krajské nemocnice. Pokrýváme celý životní cyklus aplikačních softwarových produktů. Od návrhu, výroby až po dlouhodobou podporu v rutinním provozu. Z hlediska technologie realizujeme naše dodávky fakticky na všech světových platformách.

Daří se vám v regionu nacházet vhodné zaměstnance?
U nás si vybíráme z těch nejlepších, kteří hledají tvůrčí práci v oblasti informačních technologií. Hlásí se nám absolventi nejen z Olomouce, ale i z Prahy, Brna, Ostravy či Zlína. Většinou však mají kořeny v našem regionu nebo z něj pochází jejich partner. Nezajímáme se jen o jejich dovednosti a znalosti, ale jde nám o dlouhodobou spolupráci s kreativními lidmi, kteří jsou připraveni překonávat překážky a kteří s námi chtějí sdílet naše firemní hodnoty a úctu k práci ostatních lidí včetně našich předků.

Co tím myslíte?
Základem je naše firemní kultura, která určuje směřování nejen členů vedení firmy, ale každého pracovníka. Tím hlavním je apel na osobní angažovanost každého pro úspěch firmy. Hodně energie věnujeme vytváření tvůrčího kolektivu, kde vedle sebe působí nováčci a zkušení pracovníci. Velmi se nám osvědčila spolupráce právě s mladými absolventy, kteří u nás nejen získají odborné znalosti, ale především si rychle osvojí zásady, které je pak provázejí celý život. Jsme rodinná firma a to se projevuje i v mezilidských vztazích. Pořádáme různá setkání i pro rodinné příslušníky, ale i děti zaměstnanců, protože jsme poměrně mladý tým s průměrným věkem 35 let. Vycházíme vstříc matkám s malými dětmi, které mají flexibilní úvazky. Dlouhodobě realizujeme koncept společensky odpovědné firmy, což je u podniku naší velikosti spíše výjimkou. Myslíme si, že úspěch TESCO SW nás k tomu zavazuje.

Jak se tedy TESCO SW zapojuje do práce v občanské společnosti?
Již v roce 2005 jsme stáli u zrodu Moravské vysoké školy Olomouc, kterou každoročně finančně podporujeme. Jejím záměrem je vychovat z místních talentovaných absolventů středních škol vrstvu ekonomů, manažerů a podnikatelů pro náš region. Chceme tím přispět ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji kraje. Na tento projekt navázala výstavba BEA centra Olomouc, které se má stát platformou pro rozvoj inovací malých a středních podniků. V tom vidíme příležitost, jak podpořit zlepšování životní úrovně v našem kraji. Každý region má svá specifika.
Pro prosperitu našeho regionu považujeme za zásadní změnu myšlení a vztahů. Zjednodušeně řečeno jde o to, abychom všichni společně podnikatelé, veřejná správa a školský systém, převzali plnou zodpovědnost za naši současnost i budoucnost nejmladší generace.

TESCO SW
TESCO SW a.s. je jednou z nejvýznamnějších firem působících v oblasti informačních technologií ve svém regionu i v ČR.
Zaměřuje se na vývoj, výrobu a implementaci softwaru a poskytování komplexních služeb v oblasti IT. Konkrétně se specializuje na informační systémy pro facility management (správa a údržba majetku), monitorovací systémy strukturálních fondů, ServiceDesk (HelpDesk), vnitřní integraci úřadu, ekonomické informační systémy a služby systémové integrace.

Historie

Historie společnosti TESCO SW a.s. sahá až do roku 1991, kdy byla založena společnost TESCO, spol. s r.o., společnost softwarových a obchodních služeb. Mezi společnostmi TESCO, spol. s r.o., společnost softwarových a obchodních služeb, v postavení prodávajícího a TESCO SW a.s. v postavení kupujícího byla s účinností od 1. 1. 2002 uzavřena smlouva o prodeji části podniku. Převáděná část podniku byla vymezena aktivitami z oblasti IT.

Poslání

Posláním společnosti TESCO SW a.s. je poskytování přidané hodnoty zákazníkům formou specializovaných IT řešení s velkou mírou věcného know-how a garancí vysokého standardu kvality s nízkými náklady. To vše za využití oboustranně výhodné spolupráce s partnery a za důsledného uplatňování Integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001, ISO 10006, ISO 14001, ISO 20000 a ISO 27001.