Milí čtenáři regionálního Deníku
přinášíme vám nový seriál nazvaný Společenská odpovědnost. 
Možná si myslíte, že se vás toto téma netýká. Opak je ale pravdou. V našem regionu žijeme všichni společně, všichni se podílíme na utváření našeho okolí. Někdo jako podnikatel, někdo jako čtenář, někdo jako novinář. Všichni jsme však zrcadlem našeho kraje.
Každý týden vám proto v našich novinách představíme jednoho z šéfů velkých moravských firem. Nepůjde o ledajaké společnosti. Představíme vám podnikatele, kteří umějí nejen dobře obchodovat, ale také si uvědomují, že je část peněz potřeba vracet zpět do regionu. Přečtěte si, jakou životní filozofii mají osobnosti, jimž není lhostejné, co se děje kolem.
Martin Nevyjel, divizní šéfredaktor, martin.nevyjel@denik.cz

„Naše společnost se snaží vyrábět kvalitní výrobky. Při tom nepoužíváme žádné separáty ani náhražky," uvedl hlavní devízu firmy Ladislav Denk, jednatel společnosti Váhala a spol..

Co se vám v tuto chvíli vybaví jako první, když se řekne společenská odpovědnost firmy?
Společenská odpovědnost je celkem široký pojem a vybaví se mi nejenom to, abychom na prvním místě vyráběli kvalitní produkty, ale vše, co s touto výrobou souvisí, aby bylo v souladu se společenskými jevy, trendy, ale i s odpovědností vůči člověku, přírodě, produktům a všemu ostatnímu.

Jste velice úspěšná firma. Sdílíte názor, že úspěšní by měli pomáhat slabším?
Měl by platit nějaký princip solidarity, to znamená, že člověk by se měl umět podělit o výsledky své práce s těmi, kteří jsou nemohoucí, kteří jsou nevýděleční a kteří jsou součástí společnosti, a toto bychom měli také ukázat lidem kolem sebe, především mladším, aby i oni věděli do budoucna, že princip solidarity by měl prostupovat naši společnost.

Průmysl je hodně ovlivněn hospodářskou krizí. Jak se vás dotýká?'
Dotýká se nás to také, protože není v této chvíli ani tak krize hospodářská, jako krize morální. Když se podíváte na historii naší firmy, tak ta byla založena v roce 1933, a to byla opravdová hospodářská krize, která lidi přivedla k tomu, že bojovali o to, aby měli co jíst, aby měli co si obléknout a měli kde bydlet. Ničím takovým, si myslím, naše společnost v této chvíli netrpí.
Spíše jsme si zvykli na dobrý přebytek a z toho potom vyplývá, že se někdy nechceme vzdát věcí, které jsou nad rámec důležitosti, kterou bychom museli mít. Když to budu konkretizovat, tak jsme si zvykli jezdit třeba dvakrát za rok na dovolenou, přitom dříve bylo běžné, že se lidé dostali třeba jednou za dva tři roky. Takže v tomto vidím tu krizi morální. Každý by si měl udělat takovou tlustou čáru před sebou a říci si, co je schopen si odpustit a co je nezbytně nutné, a pak by zjistil, že těch věcí, které ho naplňují, a myslím tím materiálních nebo těch nadbytečných, je vcelku dostatek. Proto bych více hovořil o krizi morální.
Jde jenom o to, že když budu potřebovat si pořídit novou službu, novou věc, tak prvně zvážit, jestli to opravdu tak potřebuji, anebo jestli to není spíš přepych, kterého by bylo dobré se vzdát. A tady bych hodně dbal na to, dávat dobrý příklad a dobrý signál dětem, ty se potom v budoucnosti budou pravděpodobně chovat podle vzor- ce, který viděly u svých ro- dičů a který může být vnímán v dobrém, anebo ve špatném.

Jak dlouhá je historie firmy a kolik v současnosti zaměstnáváte lidí?
Historie se píše od roku 1933. Postupně se vyvíjela v předválečném období i v období druhé světové války, ale v padesátých letech došlo ke znárodnění. Tím byla činnost firmy VÁHALA přerušena a došlo k obnovení až po roce 1989. Původní majitel měl to štěstí, že se dožil tohoto roku, požádal o navrácení majetku a předal ho svým pěti dětem. Ty založily společnost s ručením omezeným a celý název je VÁHALA a spol., s.r.o., Hustopeče nad Bečvou, výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků. Tato společnost začala pracovat od 1. 1. 1991, a to s dvaadvaceti zaměstnanci. V současnosti zaměstnáváme takřka 240 lidí.

Patříte mezi stabilní společnosti, které nabízejí i přes stagnující pracovní trh lidem zaměstnání. Jak se vám daří získávat kvalitní a věrné pracovníky?
Mnohé zaměstnance tady máme více než patnáct let a jsou to ti, kteří na sobě pracovali, kteří se také vzdělávali, převzali si dobré a praktické věci a jsou našimi nosnými pilíři. Na druhé straně také máme neustálou nabídku nových pracovních zájemců a z toho si můžeme vybírat. Dnes je situace na trhu taková, že je přebytek pracovních sil, ale ne vždy kvalitních a ne vždy takových, kteří by chtěli pracovat se zájmem, poctivostí a láskou. Právě v tomto slova smyslu si vybíráme nové zájemce, když je potřebujeme na různé pozice.

Jak dbáte o své lidi, mají se u vás dobře? Nabízíte jim nějaké zaměstnanecké benefity?
Ano, pro zaměstnance, kteří jsou u nás zaměstnáni delší dobu, máme programy na podporu, ať už je to připojištění důchodové, nebo jsou to životní pojištění. A potom je tu spousta dalších možností, které našim zaměstnancům dáváme; mají možnost zúčastnit se různých aktivit, především jsou to činnosti vzdělávací, ať už odborné nebo jazykové, anebo další, které jim rozšiřují jejich pole působnosti.

Kdybyste měl jmenovat největší úspěch, kterého firma dosáhla, který by to podle vás byl?
Já bych řekl, že je to asi vnímání odborníky a zákazníky, a to nejen z České republiky, že naše společnost patří z hlediska kvality ke špičce v tomto oboru v Česku. Zúčastnili jsme se také mnoha zahraničních veletrhů, kde jsme získali ocenění. Troufám si i říci, že ve střední Evropě je naše jméno známé. Tím chci také podtrhnout, že naším trhem není pouze Česká republika, ale patří tam i Německo, Rakousko, Itálie, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a nyní usilujeme o vstup na ukrajinský trh.

Díky čemu jsou vaše výrobky tak vyhledávané?
Naše společnost se snaží vyrábět kvalitní výrobky a dokumentujeme to tak, že nepoužíváme žádné separáty ani náhražky. My vyrábíme masné výrobky, proto jsme přesvědčeni, že základ našich produktů musí tvořit maso a ideálně přírodní koření, aby to bylo na naturální bázi. Myslím si, že právě tohle je to podstatné a zákazníky vyhledávané. Tento princip by mělo ctít i mnoho dalších firem, aby se ke spotřebitelům dostaly opravdu kvalitní produkty.

Jak vypadá takový běžný den jednatele společnosti VÁHALA a spol., s.r.o.?
Ten je někdy hodně variabilní. Pokud necestuji do Prahy, tak většinou vstávám ve 4.30 a zhruba v 5.15 jsem v práci. Zde se zdržím do 15 hodin, ale když je zapotřebí, tak to bývá samozřejmě i déle. Během dne mě čeká vyřizování mailové agendy, protože denně mi přijde pětatřicet až padesát mailů. Některé jsou určené pouze k přečtení, na ty nemusím odpovídat, některé jsou podklady pro odpovědi, které mi připravují mí zaměstnanci, s nimiž potom tvoříme koncept, a jsou to zpravidla nabídky pro největší zákazníky anebo oslovení určitého trhu. Dále následují porady, kontrolní činnost, ale samozřejmě také činnost spojená s exekutivou a dalšími záležitostmi.
Můj den ani po patnácté či jiné hodině nekončí, protože jsem aktivní, ať už v oblasti politické, sportovní či v různých radách. Člověk se snaží nabyté zkušenosti promítat do činnosti různých jiných úřadů, firem, spolků nebo jiných zřízení, aby pomohl širokému spektru těchto aktivit.

VÁHALA a spol., s.r.o.
VÁHALA a spol., s.r.o., Hustopeče nad Bečvou, výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků, patří z hlediska kvality ke špičce v tomto oboru v České republice, snaží se vyrábět kvalitní výrobky bez použití separátů a náhražek. Základ jejich produktů tvoří maso a přírodní koření.
Historie společnosti sahá až do roku 1933, kdy firmu založil Robert Váhala senior. V roce 1950 došlo ke znárodnění a v roce 1991 k navrácení původnímu majiteli a založení společnosti VÁHALA a spol., s.r.o., Hustopeče nad Bečvou, výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků, v níž pracovalo dvaadvacet zaměstnanců. Nyní firma zaměstnává na 240 lidí, má několik certifikátů na své výrobky a své produkty vyváží do celé střední Evropy.