Tuto problematiku osvětlí Jan Ksiazkiewicz ze společnosti Inf, s. r. o., která se tvorbou webových aplikací profesionálně zabývá již téměř 15 let. V tomto díle čtenáře seznámí, jak vhodně vybrat a registrovat doménové jméno.

Pokud se rozhodnu zřídit své webové stránky, co musím udělat jako první?

Nejprve je nutné si rozmyslet, jaké nejvhodnější doménové jméno pro svou prezentaci vybrat. Tento název vás bude provázet po celou dobu provozu domény. Měl by výstižně charakterizovat, co na prezentaci, která se na doméně nachází, můžeme očekávat, což nemusí být zrovna jednoduché. Ale pojďme po pořádku.

Pevně daný tvar

Nejprve si vysvětleme, co je to vlastně doména. Doména je adresa, pod kterou bude vystupovat váš web na internetu (např. infnet.net, farmasadky.cz, jedem.cz). Každé doménové jméno má svůj pevně daný tvar. Jistě jste se již setkali s adresou ve tvaru www.domena.cz. Podobně jako u poštovní adresy, kde píšeme nejprve jméno, ulici a nakonec město, popř. stát, má i tvar doménového jména podobnou strukturu. Mluvíme o takzvaných řádech:
Doména prvního řádu neboli koncovka specifikuje, z jaké země stránky pocházejí a v jakém jazyce jsou uloženy (cz, eu…). Neplatí to ovšem vždy - existují například takzvané generické domény, které specifikují spíše obsah než zemi původu. Příkladem jsou domény s koncovkou .com nebo .net.
Doména druhého řádu je nejdůležitější, jelikož určuje samotný název vašich stránek a má rovněž velkou prioritu při vyhledávání informací. Název by měl odpovídat zaměření a obsahu stránek - nejčastěji se volí název firmy nebo obor podnikání. Domény druhého řádu spravují centrální registrátoři jednotlivých států nebo generických domén a většinou se za registraci platí roční udržovací poplatek.
Doména třetího řádu neboli subdoména. Tu už si volí libovolně vlastník domény druhého řádu. Umožňuje dále rozlišovat mezi jednotlivými weby v rámci vaší domény. Kromě hlavní subdomény www, která je většinou využita pro hlavní webovou prezentaci, můžete využívat kupříkladu subdoménu ve tvaru eshop.domena.cz pro váš internetový obchod nebo např. mail.domena.cz pro přístup k poštovnímu serveru.
Je nutno také dodat, že není nutné zvolit pouze jednu doménu. Můžete jich mít i více a všechny můžete nasměrovat na stejnou prezentaci.

Jak rychle a na jak dlouho se doména registruje a kde?

V případě registrace hovoříme o doméně druhého řádu. Registrace domény probíhá velmi rychle, na dobu určitou, s možností prodloužení. Potřebné údaje jsou uloženy na serverech centrálního registrátora, odkud se distribuují dále do celého internetu. K zaregistrování zvolené domény je vhodné se obrátit na dodavatele nebo správce webových stránek, neboť po registraci je nutné každému záznamu přiřadit správné nasměrování na server, na němž běží služba, kterou hodláme využívat. V případě chybného zásahu do nastavení záznamů může dojít k odstavení přístupu na webovou prezentaci klidně i na 24 hodin.

Počítač, na kterém jsou záznamy o jednotlivých doménách uloženy, se nazývá DNS server. Je to vlastně taková databáze, kde jsou uloženy záznamy o jednotlivých doménách a fyzických adresách jednotlivých serverů, na nichž požadované služby nebo aplikace běží. DNS serveru se dotáže počítač každého uživatele internetu, když do svého internetového prohlížeče napíše jmenný název domény, ke které se chce připojit. Jako odpověď obdrží skutečnou adresu počítače, ze kterého má začít stahovat data.

V rámci promo akce v současné době nabízí naše společnost Inf, s. r. o. registraci a provoz jedné domény na celý rok zdarma k objednávce redakčního systému iRes. Zákazník si pouze zvolí doménové jméno, o které má zájem, a zbytek za něj již vyřídí naši specialisté.

Samozřejmostí je i pomoc s výběrem, aby později byly stránky jednoduše dohledatelné.

Doménu již máme zvolenou, v příštím díle si řekneme něco o tom, jak zařídit, aby se informace, které chceme zveřejnit, začaly na internetu skutečně objevovat. Jinými slovy zvolíme si hosting, povíme si něco o tom, na co si dát pozor a na co se zaměřit předtím, než začneme tvořit html kód.

Pro Deník připravil Jan Ksiazkiewicz, INF, s.r.o. Uherské Hradiště