O povaze nynější velké proměny KB svědčí i fakt, že její význam vysvětlují ve vybraných městech ČR samotní členové představenstva. Jejich přítomnost v Olomouci jsme využili pro rozhovor s generálním ředitelem KB Janem Juchelkou.

Můžete říci, co je podstatou nové éry v činnosti KB?

Digitalizace a zjednodušení. V souladu s tím nyní zavádíme nový komplexní bankovní systém, nové kanály včetně mobilní aplikace KB+, zjednodušenou správu karet a zrychlení procesů vůbec. Práci jsme začali v roce 2020 a ukončíme ji do tří let, kdy do nového systému budou převedeni všichni klienti, fyzičtí občané i podnikatelé. Jako jistou čtenářskou zajímavost uvedu, že v rámci nového systému si majitel účtu může pro identifikaci zvolit libovolnou kombinaci čísel podle osobní obliby. Přechod na nové podmínky je velice nároční akce, přičemž nám není známo, že by k takové hloubce transformace jako my přistoupila některá jiná banka v ČR.

Jaká role čeká v nových podmínkách vaše pobočky?

Nyní máme v ČR necelých dvě stě poboček, což je optimální stav pro to, abychom byli lidem nablízku. Navzdory velkému pokroku v digitalizaci však jsme a budeme bankou univerzální. Máme skvěle vyškolené zaměstnance, kteří zájemcům rádi pomůžou jak cestou moderních technických prostředků, tak osobně. Pobočky přitom dostávají nový vzhled hodný 21. století, který se zároveň nese v duchu funkčního minimalismu a udržitelnosti

Které jsou specifické vazby KB na Olomouc?

V segmentu měst a obsluhy si jako banka udržujeme vysoký tržní podíl. V nějaké formě kooperace jsme skoro s polovinou českých municipalit a v tomto smyslu Olomouc a Olomoucký kraj nejsou výjimkou. Stejně jako v ostatních významných městech ČR i zde se daří naši spolupráci s vysokými školami. Podporujeme tady jak studenty, tak i některé významné konference. A pokud jde o obchodní hledisko, i když se kraj velmi pěkně rozvíjí, třeba z dopravního hlediska, existuje zde ještě celá řada infrastrukturních potřeb, na jejichž financování se budeme rádi podílet.

KB významně přispěla k budování sítě sdílených bankomatů. Co vás k tomu vede?

V tomto projektu se k nám přidaly Moneta Money Bank, UniCredit Bank a Air Bank. Spolu nabízíme působivou síť více než 2000 sdílených bankomatů. Ohlasy klientů i odborné veřejnosti jsou pozitivní. Od samého začátku vedeme o této iniciativě diskusi i s ostatními bankami napříč českým trhem, což rovněž potvrzuje přitažlivost celého záměru.