V přepočtu na jednoho obyvatele se v roce 2006 umístil Olomoucký kraj na třináctém, předposledním místě ze všech tuzemských regionů (vývoz na jednoho obyvatele byl 130,2 tisíce korun). Stejně tak v hodnocení celkové hodnoty vývozu v milionech korun je region na 13. místě (83 235 milionů korun). Horší výsledky vykázal už jen Karlovarský kraj (51 391 milionů korun). „Pokles podílu vývozu nepostihl jen Olomoucký kraj. Týká se i dalších regionů,“ uvedla analytička Mária Dvořáková.

Nejvyšší podíl na vývozu (14,6 procenta) vykázal Středočeský kraj, který však své loňské dominantní postavení oproti roku 2005 o 0,7 procenta oslabil. Druhé nejvýznamnější postavení na celkovém vývozu České republiky drží Moravskoslezský kraj (10,5 procenta), i když i ten nepatrně (o 0,3 procentního bodu) v roce 2006 oproti roku 2005 oslabil.

Pouze dva kraje se chlubí tím, že meziročně vývoz zvýšily: Hlavní město Praha (z 5,7 procenta v roce 2005 na loňských 6 procent) a Plzeňský kraj (z 7,9 procenta na 8,1 procenta). „Podíl Prahy je ovlivněný i tím, že na jeho území mají sídlo firmy, které vykazují vývoz firmám z jiných krajů,“ uvedla analytička.

Přestože patří Olomoucký kraj v celkových číslech k nejméně úspěšným, v přepočtu na jednoho obyvatele byl loni lepší než Praha, která vykázala vývoz 108,1 tisíce korun na jednoho obyvatele. To je o zhruba dvaadvacet tisíc korun méně, než měla střední Morava. „Je to ovlivněno tím, že v Praze žije nejvíc lidí. Podle hodnoty celkového vývozu bylo Hlavní město Praha sedmé (127 998 milionů korun) mezi kraji v Česku,“ uvedla Dvořáková. Přepočet se přitom provádí na takzvaný střední stav obyvatel, tedy k 1. 7. 2006.

S výjimkou Královehradeckého kraje zvýšily ostatní regiony v roce 2006 ve srovnání s předchozím rokem vývoz v přepočtu na jednoho obyvatele. U tří krajů je však meziroční nárůst tohoto ukazatele poměrně nízký. „Jedná se bohužel i o Olomoucký kraj (o 8,5 tisíce korun) a Jihočeský kraj (o 8,8 tisíce korun),“ uvedla Dvořáková. Nejslabší nárůst vývozu zaznamenal Karlovarský kraj (o 5,6 tisíc korun).

Vývoz z Olomouckého kraje


Co vyvážejí firmy ze střední Moravy do zahraničí nejvíc:
Stroje a dopravní prostředky 45,5%
Polotovary a materiály 24,6%
Průmyslové spotřební zboží 15,1%
Potraviny a živá zvířata 7,2%
Chemikálie a příbuzné výrobky 4,4%
Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv 3,0%
Nejčastější cíle vývozu: 1. Německo, 2. Slovensko, 3. Polsko