„Během fungování Eurocentra Olomouc pracovníci odpověděli přímo na místě, telefonicky, emailem či na přednáškách a seminářích na více než na čtyři tisíce dvě stě dotazů, to je v průměru dvacet tři dotazů denně. Nejčastějšími klienty jsou pak ženy ve věku osmnáct až dvacet šest let. Většinou jde o studentky vysokých škol. Podíl žen je o poznání vyšší než podíl mužů,“ prozradil k návštěvnosti vedoucí Eurocentra Olomouc Vilém Skyba.

Eurocentrum je místem, které poskytuje informace o Evropské unii pro širokou i odbornou veřejnost. Informaci si mohou zájemci vyžádat přímo na místě, emailem nebo prostřednictvím telefonu. K dispozici jsou také nejrůznější informační materiály. Cílem organizátorů je pak podporovat informovanost nejen olomouckých občanů o dění v Evropě.

Poradna slouží nejen mladým lidem, ale také podnikatelům. „Největší zájem nyní zaznamenáváme kvůli strukturálním fondům Evropské unie, ze kterých mají podnikatelé možnost čerpat. Začíná nové období, a tak se zajímají, na koho se obrátit, kde čerpat nebo kdo jim jejich požadavky zprostředkuje,“ popsal zájmy živnostníků Vilém Skyba.

Nejčastější dotazy se pak týkají informačních zdrojů, institucí Evropské unie či základních informací o EU. Občané Olomouce se ale zajímají i o práci a studium v EU, podnikání, politiku, cestovní ruch či zaměstnanost. Jednou ze zajímavých služeb, které centrum také nabízí, se týká možnosti využití přednášek.

„Možnost předání znalosti celým třídám mohou využívat všechny základní a střední školy. Téma, o kterém se bude hovořit, například instituce Evropské unie, si vybere sám učitel nebo samotní studenti. Na vybrané náměty se pak domluví se zaměstnanci a dohodneme si termín. Samozřejmě že vše je bezplatné. Celý projekt Eurocenter je financován ze státního rozpočtu, pro veřejnost je tedy zadarmo,“ dodal k jedné z nabízených služeb Vilém Skyba.