Milí čtenáři regionálního Deníku
přinášíme vám nový seriál nazvaný Společenská odpovědnost. 
Možná si myslíte, že se vás toto téma netýká. Opak je ale pravdou. V našem regionu žijeme všichni společně, všichni se podílíme na utváření našeho okolí. Někdo jako podnikatel, někdo jako čtenář, někdo jako novinář. Všichni jsme však zrcadlem našeho kraje.
Každý týden vám proto v našich novinách představíme jednoho z šéfů velkých moravských firem. Nepůjde o ledajaké společnosti. Představíme vám podnikatele, kteří umějí nejen dobře obchodovat, ale také si uvědomují, že je část peněz potřeba vracet zpět do regionu. Přečtěte si, jakou životní filozofii mají osobnosti, jimž není lhostejné, co se děje kolem.
Martin Nevyjel, divizní šéfredaktor, martin.nevyjel@denik.cz

„Ačkoliv v letošním roce maturovalo výrazně méně studentů než v minulých letech, zaregistrovali jsme v prvním a druhém kole přijímacího řízení vyšší počet přihlášek. Třetí kolo přijímacího řízení právě běží, takže konečné srovnání bude možné až po 10. září, kdy toto kolo končí," uvedl děkan Roman Čermák.

Mohl byste charakterizovat vašeho typického studenta?
Zpravidla se potkávám s mladými lidmi, kteří se umějí nadchnout pro přírodní jevy a zákonitosti a hrát si s řešením různých záhad s nimi spojených. Zvídavé oči jsou proto ideální výbavou pro studium na naší fakultě, a vůbec pro studium přírodních a technických věd.

Jak se během posledních deseti let změnilo portfolio studentů?
To, čeho si každý na první pohled všimne, je výrazný počet dívek. Když jsme dělali srovnání počtu studentů a studentek po letošních státních závěrečných zkouškách, došli jsme k poměru 590:591. Této vyváženosti jsme dosáhli zejména rozšířením nabídky studijních oborů. V současné době totiž vychováváme také odborníky pro potravinářství nebo kosmetický a farmaceutický průmysl.

Proč a komu byste studium na vaší fakultě doporučil?
Každému, koho okouzlují krásy okolního světa a chce se naučit jim porozumět. Nechci ale zapomenout ani na kombinované studium, v rámci kterého poskytujeme vzdělání v průmyslově atraktivních oborech lidem při zaměstnání. To, že lze práci a školu skloubit dohromady, dokazují každoročně desítky úspěšných bakalářů a inženýrů, kteří u nás toto studium absolvovali.

Někteří budou namítat, že prostě vyhoří na matematice, chemii a podobně. Jsou takové obavy oprávněné?
Matematika, chemie, fyzika či biologie jsou opravdu základem všech technických oborů a fakulta technologická v tomto není výjimkou. Na druhou stranu se ale domnívám, že jsme vytvořili efektivní koncept vzdělávání těchto přírodních věd, který dává možnost studentům jakékoliv obtíže překonat. Na naši fakultu totiž přicházejí studenti s různou znalostní výbavou ze středních škol, a proto se první dva roky studia intenzivně věnujeme vytvoření základu, který bude u jednotlivých studentů podobný.

Každý rok vypustíte do pracovního světa asi 400 absolventů. S jakou pravděpodobností najdou práci?
Jednoduše s vysokou. Když se podíváme na obory, které lze na fakultě technologické studovat, zjistíme, že jsou tam zahrnuta všechna významná průmyslová odvětví, která tvoří základ produkce ČR automobilový průmysl, gumárenský a plastikářský průmysl, potravinářství či kosmetický a farmaceutický průmysl. Na setkání s našimi průmyslovými partnery často slýchávám, že počet našich absolventů ani zdaleka nedokáže pokrýt jejich zájem o kvalitní odborníky.

Lze říci konkrétně, které obory jsou nejperspektivnější s ohledem na šance získat zajímavé a udržitelné zaměstnání?
Fakulta technologická je od prvopočátku zaměřena na spolupráci a podporu průmyslu. Svojí nabídkou studijních oborů přímo reaguje na aktuální situaci a poptávku průmyslu po absolventech, a nelze proto říct, který z nich je nejperspektivnější. Navíc, studenti se během studia naučí tvořivému přístupu k řešení technických problémů, a proto nebývá výjimkou potkat absolventa v jiném oboru, než kterému se původně věnoval.

S kterými firmami jste v kontaktu a jak spolupráce s nimi konkrétně vypadá?
Nejlépe rozvinutá spolupráce je v oblasti automobilového, plastikářského a gumárenského průmyslu a má charakter projektové činnosti. Tato spolupráce v sobě zahrnuje širokou paletu různých činností, od jednoduchých zkoušek materiálů či výrobků přes školení zaměstanců šitá na míru konkrétním požadavkům až po střednědobé a dlouhodobé projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení výroby či inovace výrobků.

Jak vycházíte s ostatními podobně zaměřenými školami?
Pro úspěšné uplatnění našeho absolventa je v dnešní době klíčová i znalost anglického jazyka a mezinárodní zkušenosti. Fakulta technologická má v současné době přes čtyřicet smluvních partnerů po celém světě, kde se mohou naši studenti věnovat části svého studia.
Zpravidla taková stáž na zahraniční univerzitě pokrývá jeden semestr, to jsou tři měsíce.

Jste fakulta zaměřená na výzkum. Uveďte prosím příklady, jak vaše objevy pomáhají v reálném životě.
Mluvíme-li o základním výzkumu, pak jeho posláním není přímo vylepšovat současný život, nýbrž přispívat k celkovému pochopení přírodních zákonitostí. Z těchto znalostí pak vychází aplikovaný výzkum a vývoj, kterému se na fakultě taky významně věnujeme. Výsledkem spolupráce s průmyslovými partnery jsou například bezpečnější a výkonnější pneumatiky, kabely se sníženou hořlavostí či plastové obaly s řízenou životností. Lidé taktéž už mohou ochutnat masné a mléčné výrobky, na jejichž vývoji se naše fakulta podílela.

Kdybyste měl jmenovat největší úspěch, kterého fakulta pod vaším vedením dosáhla, jaký by to dle vás byl?
Pro každou fakultu je klíčový zájem o studium. Se zájmem přichází totiž i kvalita budoucích absolventů a ta je zase důležitá pro zaměstnavatele.
Je pro mne proto velkým potěšením sledovat, jak se veškeré naše aktivity směřující k budování respektované instituce a kvalitního prostředí pro studim odrážejí ve zvýšeném zájmu maturantů o naše studijní obory.

Zaměstnavatelé v dnešní době mají obecně problém sehnat kvalitní a zkušené pracovníky. Kde hledáte vy?
Oproti ostatním zaměstavatelům máme jednu významnou konkureční výhodu: kvalitní odborníky si dokážeme vychovat. Naše fakulta poskytuje vzdělání ve všech stupních vysokoškolského studia. Student proto může projít tříletým bakalářským, dále pak dvouletým magisterským a nakonec čtyřletým doktorským studiem. Těch v součtu devět let je opravdu dostatečná doba na potřebnou přípravu pro pozici odborného asistenta a zároveň taktéž dostatečná doba pro studenta, aby mohl zvážit, zdali svoji profesní dráhu spojí s naší fakultou.

Jaký je podíl zahraničních pedagogů a jakým způsobem na fakultu přicházejí?
Počet stálých zahraničních pracovníků na naší fakultě se pohybuje v jednotkách procent. Velmi často k nám ale přijíždějí zahraniční odborníci na stáže, v rámci kterých se jednak věnují badatelské činnosti, ale taktéž přednášejí našim studentům. A platí to i naopak, naši pedagogové často vyjíždějí na zahraniční konference či stáže.

Jaká je podle vás budoucnost školství jakožto významného zaměstnavatele?
Naším přirozeným zájmem je být i do budoucna významným regionálním zaměstnavatelem, jelikož síla každé firmy či instituce přímo reflektuje počet zaměstanců a efektivitu její činnosti. V tomto ohledu jsme zintenzivnili naše činnosti vedoucí k posilování partnerství s průmyslem. Chtěli bychom tímto dosáhnout větší nezávislosti na penězích, které přicházejí na fakultu za pedagogickou činnost.

Zkuste být trochu vizionářem. Jak bude fakulta technologická vypadat za dvacet let?
Bude pevně vrostlá do našeho města. Spolu s dalšími pěti fakultami bude tvořit světově významnou univerzitu, jejíž věhlas bude založen na kvalitním lidském potenciálu našeho regionu, podobně jako tomu bylo v minulosti u firmy Baťa.