V záplavě internetových stránek se ale každá snaha o prezentaci jednotlivce či menší skupiny osob může hravě ztratit.

Tajemství úspěchu na internetu odhalí seriál, který jsme pro čtenáře Deníku připravili s odborníkem, který vytváří počítačové programy a internetové aplikace například i pro světové automobilové giganty Volvo či Mercedes, Janem Ksiazkiewiczem z uherskohradišťské společnosti Inf, s r.o.

V prvním díle se na možnosti dosažení úspěchu podíváme obecně, seznámením s internetem. V dalších dílech pak přineseme konkrétní způsoby zviditelnění webových stránek.

Co je to vlastně web?
Web je zkrácený výraz pro World Wide Web (WWW). Ve volném překladu to znamená „celosvětová síť vzájemně propojených dat“. Často se stává, že bývá zaměňován s pojmem internet. Rozdíl mezi internetem a webem je v tom, že internet je systém vzájemně propojující počítačové sítě po celém světě a Web je služba poskytovaná v rámci internetu.
V češtině se slovo web často používá také pro označení skupiny internetových stránek na jedné internetové doméně.

Kde jsou weby – internetové stránky uloženy?
Domény (internetové adresy jako např. www.infnet.cz) tvoří dokumenty ve specifickém formátu, které jsou uloženy na serverech (počítačích). Tyto počítače mohou být umístěny kdekoliv, kde se nachází připojení k Internetu, nejčastěji v hostingových centrech, kde je zajištěna výborná konektivita k Internetu a stálé klimatické podmínky, díky nimž je zajištěna dlouhá životnost a spolehlivost jednotlivých počítačů. Pak stačí, když připojíte svůj počítač k internetové síti a máte některý z webových prohlížečů, což jsou programy určené právě pro zobrazování webových stránek (například: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera a pod.).
Pro informaci – naše firma INF, s.r.o. v současné době spravuje cca 8 serverů, které pro naše zákazníky zajišťují internetové služby, jako např. poštovní servery, WEBové servery, internetové datové zdroje apod.

Kdo by měl mít vlastní web?
Každý, kdo se na to cítí a má potřebu ostatním uživatelům Internetu cokoliv sdělit. Jsou to převážně velké firmy, které na internetu presentují své zboží a služby, ale pořád častěji pracujeme na WEBových projektech i pro drobné živnostníky, umělce a hudební skupiny. Firmy již weby používají běžně nejenom pro propagaci a prodej svých výrobků či služeb, ale také pro komunikaci se zákazníky a distributory, diskusní fóra nebo pro podporu svých zákazníků. Hlavním důvodem, proč firmy WEB používají je však hlavně získání a udržení zákazníků.

A proč je dobré mít web?
Protože internet je dnes už základním komunikačním prostředkem nejenom mladší generace. Nyní i ti ze starších generací pochopili výhody a možnosti, které jim internet nabízí, hlavně z hlediska možnosti rychlého nalezení potřebných informací, výrobků nebo firem. Aby bylo možné informace z Vašeho WEBu jednoduše zpřístupnit uživatelům, je nutné, aby při návrhu a tvorbě takového portálu byly dodrženy zásady, pomocí kterých budou uložené informace jednoduše dohledatelné pro ty uživatele, kteří právě tyto informace hledají. Tomuto souboru opatření se říká SEO optimalizace. V současné záplavě různých stránek a informací na Internetu je téměř nemožné, aby byly stránky, které takovouto optimalizací neprošly, pro internetové surfaře objevitelné. K SEO optimalizaci se podrobněji vrátíme v některém z dalších dílů našeho seriálu.

Existují nějaké rozdíly mezi webovými stránkami?
Ano, takové hlavní rozdělení je na stránky statické, které zobrazují stále stejný obsah, bez ohledu na to, kdo a kdy se na stránky připojí a stránky dynamické, které většinou svůj obsah dynamicky mění a aktualizují podle mnoha různých parametrů, např. podle toho jaké filtrační kriteria uživatel zvolil, když si např. vyhledával cíl své dovolené (např. www.jedem.cz) nebo při rezervaci ubytování v penzionu (např. www.farmasadky.cz). V současné době již statické stránky téměř nevytváříme. Hlavní nevýhodou je ten fakt, že takto vytvořené stránky jsou jednoúčelově vytvořeny pro jednoho zákazníka a v případě, že chce na svém WEBovém portálu cokoliv změnit, musí zkontaktovat autora, který upraví html kód stránek tak, aby se požadovaná změna v zobrazovaných stránkách projevila. Což je velmi nepraktické a pro zákazníky i finančně náročné, neboť za každou změnu obsahu, musí platit. Abychom vyšli našim zákazníkům vstříc, vyvinula naše společnost tzv. redakční systém iRes, který umožní majiteli stránek, které jsou do redakčního systému nataženy, aby si většinu obsahu mohl jednoduše, během pár vteřin, upravit dle svých požadavků. Pro změny se stačí přihlásit do administrace stránek, která je velmi podobná prostředí Word, a texty, obrázky nebo formátování jednoduše opravit. Není samozřejmě jediná funkce, k dispozici je spousta předpřipravených modulů, jako např. články, ankety nebo galerie, jediným kliknutím lze na své stránky vložit internetový obchod, rezervační systém pro hotely a penziony, popř. nabídku nemovitostí pro realitní kanceláře. O redakčních systémech bych se také rád zmínil v některém z dalších dílů podrobněji.

V dalším díle čtenáře seznámíme s tvorbou a registraci vlastních WEBových stránek.