Cílem projektu je modernizace, zvýšení kvality, efektivity a rozvoj vysokoškolské přípravy studentů Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd.

„Záměrem projektu je inovace stávajícího systému přípravy studentů vedoucí k větší informovanosti, flexibilitě a k samostatnému rozhodování, které jsou nezbytné pro zvýšení jejich erudice a kvalifikace. Tím u nich vytvořit potřebné předpoklady pro zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce a zabezpečení lepší péče o dětské pacienty,“ říká hlavní řešitelka projektu Barbora Ludíková.

Inovace studijního předmětu pediatrie spočívá ve vytvoření zatím chybějící multimediální studijní opory (interaktivní, audiovizuální), v rozšíření a změně náplně praktické výuky s přímým zapojením dětského pacienta do výuky, v doplnění zkoušky a státní zkoušky o případové studie.

Zároveň poskytne možnost efektivnější samostatné přípravy studenta pomocí webového rozhraní a hypertextových odkazů na recentní publikace v renomovaných časopisech.

Přednosta Dětské kliniky olomoucké nemocnice Vladimír Mihál, Barbora Ludíková a studenti lékařské fakulty.
Foto Petr Nechytil

„Pracovní tým projektu v současné době vytváří interaktivní elektronické, audiovizuální výukové materiály a případové studie z oborů: hematologie, chirurgie, alergologie, pneumologie, endokrinologie, gastroenterologie, revmatologie, nefrologie, intenzivní medicíny, neonatologie a kardiologie,“ dodává Barbora Ludíková.

Všechny materiály budou zveřejněny a pravidelně aktualizovány na webových stránkách www.pedkaz.cz. (eko)

Hlavní řešitelka projektu Ludíková: Studenti ušetří léta praxe

Týdny strávené tvorbou a vyhodnocováním dat, probdělé noci. To jsou poslední zkušenosti hlavní řešitelky Barbory Ludíkové a jejího řešitelského týmu nového projektu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Ale výsledek stojí za to. Fakulta vychová kvalitnější lékaře.

Paní doktorko, jak bude fungovat nový program, který jste pro budoucí pediatry vytvořili?
Studenti se virtuálně přiblíží k hospitalizovaným dětem. Dostanou údaje o dětském pacientovi, který je věrným obrazem pacienta léčeného v nemocnici. Budou znát jeho anamnézu, rodinné či sociální zázemí. Všechna data budou do systému vložena podle reálných pacientů, samozřejmě anonymně, bez identifikačních údajů. A studenti budou mít možnost stanovit diagnózu a rozhodnout o léčbě. Pokud se rozhodnou špatně, nikomu se nic nestane, je to jen počítačový program.

A ten dá studentům najevo, že chybovali?
Test bude součástí státní rigorózní zkoušky. Student neuvidí, jak je úspěšný, počítač si jeho práci vyhodnotí sám pro sebe. Před testem si ale student může stále dokola opakovat zkušební mód programu a na něm se procvičovat. Během cvičení bude mít k dispozici hypertextové odkazy na studie podobných příkladů nebo například poznatky o řešeném onemocnění.

Kolik studentů projde programem?
Do roku 2013 by to mělo být kolem 750 studentů z jedenácti různých oborů. Cílovou skupinou jsou všichni studenti všeobecného lékařství a zubního lékařství a oboru fyzioterapie z fakulty zdravotnických věd.

Budou pak noví absolventi lepší než ti současní?
Jsem přesvědčena, že ano. Budou erudovanější, kvalifikovanější a konkurenceschopnější. Jejich znalosti budou srovnatelné se zahraničními standardy a lépe se proto prosadí ve světě. Po nástupu budou mít díky našemu projektu zkušenosti s programem, který jim nahradí nebo alespoň zkrátí léta praxe plné chyb a omylů. (af)