Podnikavá

Pro studenty je velmi přínosné, když škola úzce spolupracuje s prostředím, ve kterém působí, zejména s veřejnou správou či podnikateli z regionu. Studium je investicí a příležitostí pro start úspěšné kariéry.

Za kvalitním ekonomickým vzděláním už studenti z Olomouce nemusí dojíždět

Moderní

Chcete-li získat individuální přístup s cílem rozvoje vašeho osobního potenciálu, volte školu moderního typu. Velmi často platí, že čím větší instituce, tím větší vzdálenost mezi školou a studentem. Hledejte moderní výukové metody podporující váš osobní rozvoj a mladý učitelský tým, který k vám bude mít blízko a který má zkušenosti ze zahraničí.

Na MVŠO se vyučuje unikátním způsobem

Praktická

Úspěšné vysokoškolské studium není založeno na encyklopedických znalostech, ale získání potřebných dovedností a kompetencí. Student už v průběhu studia dostává příležitost k propojení s praxí a řešení konkrétních reálných problémů.

Mezi vysokoškoláky vyhrávají informatici

Otevřená

Nabídka pobytů v rámci Erasmus+ je samozřejmá. Dobré školy nabízí kromě Erasmu i další možnosti a formy zahraničních pobytů. Výhodu zde mají menší školy s nižším počtem studentů, kde je šance dostat se na zahraniční pobyt či stáž mnohem větší.

Jednoleté magisterské studium v Belgii

Užitečná

Zjistěte si, jaké je procento zaměstnanosti absolventů dané školy. Skutečnou hodnotu vysokoškolského diplomu netvoří stáří či velikost instituce, která ho vydala, ale konkurenceschopnost a uplatnitelnost majitele jejího diplomu v prostředí tržní ekonomiky. Přirozenou součástí výuky na užitečné škole jsou experti z praxe, možnost odborných stáží ve firmách apod.

Uplatnitelnost studentů MVŠO opět stoupla!

Atraktivní

Atraktivitu školy dělá nejen vzhled a technické zázemí, ale zejména celkové umístění, možnosti nad běžné studium a uplatnitelnost jejích absolventů. Vysoká škola vytváří partnerství na celý život.

Podniky v regionu dávají příležitost studentům MVŠO již během studia

Zábavná

Nabízí vysoká škola i mimoškolní aktivity? Po letech budete vzpomínat na studentská léta, hlavně jako na období neopakovatelných zážitků.
Tak ať je na co vzpomínat! /PR/