Zájem jezdců o staronový podnik pořadatele příjemně zaskočil. „Sešlo se 116 přihlášek. Věřím, že stovka aut se na startu objeví,“ řekl ředitel závodu Vlastimil Malík.

Do Šternberka navíc dorazí všichni jezdci z domácí špičky. „Ve startovním poli jsou především dva taháky. Rally Jeseníky pojede úřadující mistr ve sprintrallye Karel Trněný se Škodou Fabia WRC. Pro diváky bude atraktivní i start vozu super 2000 Romana Odložilíka,“ upozornil tiskový mluvčí Roman Ordelt.

Tradice Rally Jeseníky se obnovuje po dvacetileté přestávce. „Už od léta se jezdci na tuto soutěž těšili. Diváci se budou mít na co dívat,“ slibuje Ordelt.
Pro pořadatele bude letošní ročník především představovat test, jak jsou schopni podobnou soutěž připravit. Před čtyřmi lety se v okolí Šternberka jela jedna z etap Valašské rally, v předchozích dvou letech se zde uskutečnila Rallye Ecce Homo, zařazená do Českomoravského poháru.

Pořadatelé z AMK EcceHomo Šternberk připravili náročnou trať, která měří celkem 180,98 km a obsahuje 9 rychlostních zkoušek na třech úsecích s názvem Domašov u Šternberka, Hraničné Petrovice a Dalov v celkové délce 75,30 km. Rychlostní test Domašov nescházel v itineráři Rally Jeseníky před více než dvaceti lety. „Připravili jsme náročné rychlostní zkoušky zasazené do krásné krajiny. Celková podoba tratě byla připravena již na začátku léta, nicméně na poslední chvíli jsme trať upravili. Důvodem byl uzavřený most za obcí Jívová ve směru na Domašov nad Bystřicí. Nakonec má rychlostní test Domašov letmý cíl za obcí Jívová ve směru na Hraničné Petrovice,“ uvedl Malík.

Divácká místa


RZ 1/4/7 - Domašov Bělkovické údolí: přístup z hlavní silnice mezi Olomoucí a Šternberkem. Z této hlavní cesty zahnout do obce Bělkovice a sledovat značení. Jívová: v obci Bělkovice odbočit na Vésku, z obce Véska pokračovat do obce Jívová.
RZ 2/5/8 - Hr. Petrovice Těšíkov: značení začíná na hlavní silnici na výjezdu ze Šternberka směrem na Opavu. Odbočit na Domašov u Šternberka, projet obcí Domašov směrem na obec Těšíkov.
RZ 3/6/9 - Dalov Dalov: značení začíná na hlavní silnici na výjezdu ze Šternberka směrem na Opavu. Projet obci Lipina, pokračovat stále na Opavu, v obci Horní Loděnice odbočit na Dalov. Dolní Žleb: značení začíná na kruhovém objezdu ve Šternberku, směr Dalov a Dolní Žleb. Divácká místa budou značena směrovými šipkami a pořadovým číslem RZ.

Popis rychlostních zkoušek


RZ DOMAŠOV (Domašov u Št. - Jívová, délka 7,00 km) Start je v levé zatáčce před horizontem za obcí Domašov u Šternberka. V úvodní části close zoom_in jezdce čeká technická pasáž v lesním úseku se zatáčkami různých stupňů obtížnosti. Zhruba po 200 metrech je obtížný levý vracák a následná pravá zatáčka ve sjezdu. Soutěžní vozy zamíří po rychlém příjezdu do diváckého místa a přes pravou táhlou zatáčku na most pokračují serpentinami v lesní části do další pasáže, kde následují náročné zatáčky ve stoupání vedoucí k obci Jívová. V závěrečné části najdeme divácké místo v obci Jívová v podobě rychlého levého odbočení na hlavní silnici a uprostřed obce další levé odbočení ve směru na Hr. Petrovice. Po rychlém závěru je letmý cíl za horizontem u zemědělské skládky, stop stanoviště zhruba po 150 metrech před levou zatáčkou.

RZ HR. PETROVICE (Hr. Petrovice - Lipina, délka 6,09 km) Start je situován na close zoom_in konci obce Hraničné Petrovice na silnici III. třídy č. 444. V úvodu jezdce čeká na kvalitním asfaltu pravá a levá zatáčka ve sjezdu. Před vjezdem do obce Těšíkov přichází série zatáček ve stoupání všech stupňů obtížnosti. Soutěžní vozy projedou obcí Těšíkov a přes divácké místo v podobě rychlé pravé zatáčky opouští obec a v závěrečné části následují obtížné zatáčky ve sjezdu. Krátce před cílem je levá zatáčka, letmý cíl je umístěn na začátku obce Lipina, stop stanoviště uprostřed obce zhruba po 200 metrech.

RZ DALOV (Dalov - Chabičov, délka 12,01 km) Nejdelší rychlostní zkouška v close zoom_in itineráři. Erzeta startuje na úzké lesní cestě ve směru na obec Dalov. Po rychlém začátku v lesní části následuje příjezd do Dalova a technický průjezd obcí s řadou diváckých míst. Po rychlém horizontu a průjezdu přes zpomalovací retardér jezdci pokračují levým odbočením k náročnému pravému vracáku do úzké účelové komunikace a následně jezdce prověří zajímavá pasáž u bývalého nákupního střediska. Trať pokračuje serpentinami ve sjezdu a před obcí Horní Žleb najdeme dva obtížné vracáky. Po rychlém odjezdu z obce jezdce prověří esíčko přes úzký mostek u místního kamenolomu a přes přírodní retardér u obce Dolní Žleb následuje divácké místo v podobě ostrého pravého odbočení, po kterém následuje závěrečná část rychlostní zkoušky. Ve stoupání na úzké lesní cestě následují obtížné zatáčky a po sobě jdoucí vracáky, když náročný je především pravý vracák přes mostek. Letmý cíl se nachází u prvních domů v obci Chabičov, stop stanoviště je umístěno u hospody Štěpánka v obci.