Právě ve spolupráci s pamětníkem a důležitým členem pořadatelského sboru jsme pro vás při příležitosti významného padesátiletého jubilea připravili jedinečný seriál o historii motokárových závodů v Olomouci. Věděli jste, že u toho vůbec prvního byl i dědeček slavného MMA zápasníka Karlose Vémoly?

Úvodní dva díly našeho seriálu najdete zde:

ČÁST 3. - Vzestup na evropské výsluní řídil Zdeněk Šebesta

Postupem času, jak se k nám dostávala další, nová dokumentace zahraničních motokár a naši jezdci vyjížděli do zahraničí na mezinárodní závody, docházelo k proměnám ve vývoji a konstrukci motokár.

close Zdeněk Šebesta byl mužem, který v Olomouci udával směr motokárového závodění. Zde coby závodník s věncem na krku info Zdroj: archiv Jana Strnadla zoom_in Zdeněk Šebesta byl mužem, který v Olomouci udával směr motokárového závodění. Zde coby závodník s věncem na krku

Původní bantamová kola nahradila speciální malá kolečka, upravovaly se motory, došlo ke změně v konstrukci rámu a uchycení podvozků a řadě dalších technických změn a vylepšení, která se v plné síle ukázala v roce 1973 v Olomouci, kdy se poprvé jelo na speciálním uzavřeném okruhu v areálu Spartakiádního stadionu. O tom ale až v dalším díle našeho seriálu. Předtím se závody jezdily jen v ulicích měst či obcí.

Muž, co udával kurz

Každý podnik nebo organizace, která něco vyrábí nebo pořádá, musí mít svého ředitele, osobu nebo osobnost, která udává směr, impulsy a podněty, jak a kterým směrem se bude jeho podnik ubírat. V případě závodů motokár v Olomouci to byl hned od začátku bývalý motokárový závodník Zdeněk Šebesta.

close Zdeněk Šebesta byl mužem, který v Olomouci udával směr motokárového závodění. Zdeněk Šebesta již jako ředitel mezinárodních závodů motokár info Zdroj: archiv Jana Strnadla zoom_in Zdeněk Šebesta byl mužem, který v Olomouci udával směr motokárového závodění. Zdeněk Šebesta již jako ředitel mezinárodních závodů motokár

Ten díky svým závodnickým zkušenostem a organizačním schopnostem dovedl závody motokár v Olomouci až k pořadatelství mistrovství Evropy v roce 1980. Byl to právě Zdeněk Šebesta, který určil, jak se mají pořádat a organizovat závody motokár jak republikového, tak i mezinárodního rozsahu a významu. Na to potom navázali v roce 1986 jeho následovníci z Agrotýmu JZD Zlatý klas Štěpánov.

Kdo byl Zdeněk Šebesta?

Narodil se v roce 1942 v Nenakonicích nedaleko Olomouce. Zemřel 24. srpna 2009. S motokárami začal v roce 1961, kdy si postavil svůj první závodní stroj. Postupně se propracoval mezi nejlepší československé závodníky a často se umísťoval na stupních vítězů.

close Zdeněk Šebesta byl mužem, který v Olomouci udával směr motokárového závodění. info Zdroj: archiv Jana Strnadla zoom_in Zdeněk Šebesta byl mužem, který v Olomouci udával směr motokárového závodění.

Své bohaté a dlouholeté zkušenosti z těchto závodů potom zúročil v letech 1973 - 1980, kdy byl ředitelem mezinárodních závodů motokár v Olomouci pod názvem Grand Prix Sigma.

V období let 1980 – 1989 byl vedoucím družstva ČSSR pro Pohár míru a přátelství zemí socialistického tábora.

V letech 1990 - 1995 byl prezidentem Asociace kartingu ČSFR a ČR. Za svoji práci v motokárovém sportu byl v roce 2000 jmenovaný čestným prezidentem Autoklubu České republiky. Byl jedním z hlavních organizátorů populárních motokárových závodů Hobby Cup.

Ve čtvrtém díle našeho unikátního vzpomínání se můžete těšit na foto i video z prvních závodů na Spartakiádním stadionu v Olomouci a začátek nové éry motokár v Československu.

Jan Strnadl

Kdo je Jan Strnadl?

close Jan Strnadl info Zdroj: archiv Jana Strnadla zoom_in Jan Strnadl Autor dokumentu Historie motokrár v Olomouci 1961 – 1992 je pamětník a člen vrcholového managementu pořadatelského sboru mezinárodních závodů motokár v Olomouci v letech 1973 – 1990. V letech 1974 – 1982 byl nejdříve vedoucím tiskového střediska mezinárodních závodů motokár Grand Prix Sigma a v letech 1986 – 1990 tajemníkem mezinárodních závodů motokár Grand Prix Olomouc. Od roku 1970 až do roku 1992 byl dopisovatelem Československého sportu a motoristického časopisu Svět motorů, kde se specializoval právě na problematiku motokárového sportu v tehdejším Československu.
"Předesílám, že cílem těchto a následujících řádků nebylo a není sestavit podrobnou historii a podrobnou časovou osu vzniku motokár a motokárového sportu u nás. Je to dáno tím, že mnoho přímých účastníků a aktérů těchto motokárových událostí ji není mezi námi a mně se podařilo dát dohromady jen nepatrnou část fotodokumntace a textových informací z počátků motokárového sportu v Olomouci. Je to tedy jen přenesení vzpomínek a fotografií buď mých, kamarádů redaktorů a fotografů, nebo bývalých motokáristů či příznivců motokárového sportu, kteří mně zaslali nějaké materiály a také moje osobní vzpomínky nebo záznamy rozhovorů s nimi z doby jejich aktivního závodění a doby, kdy motokáry u nás začínaly. Říkám to proto, že nejsem žádný historik ani odborník na motory či stavby podvozků a nebyl jsem členem žádného vrcholového motokárového orgánu. Upozorňuji na to hned na začátku, aby mě „nekamenovali“ všichni ostatní bývalí motokároví závodníci, organizátoři, pořadatelé, dobrovolníci a obětavá pracovníci, kteří se ve své době pohybovali kolem závodů motokár."