Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Volební lídr KDU-ČSL Marian Jurečka ON-LINE

Ministr zemědělství a lídr lidovců pro podzimní parlamentní volby v Olomouckém kraji Marian Jurečka odpovídal on-line na vaše dotazy v úterý 10. října od 11 hodin.

Volební lídr KDU-ČSL Marian Jurečka ON-LINE

Ministr zemědělství Marian Jurečka

Tento rozhovor byl ukončen dne 10.10.2017
DOTAZ: Jak se díváte na pomalý postup při protipovodňové ochraně Olomouce. Voda teče shora a tak, než se dokončí poslední etapa není město proti velké vodě nijak chráněno. Dělal jsem v oboru skoro 40 let a bylo pravidlem vždy než se skončila jedna etapa, začala vždy stavba další etapy.
ODPOVĚĎ:Dobrý den srdečně Vás všechny zdravím u tohoto online rozhovoru :).
V Olomouci právě v těchto dnech zahajujeme klíčovou investici do protipovodňové ochrany a právě tato 2B etapa rozšíří koryto řeky Moravy v nejužší části centra města Olomouce. Je to investice za skoro 1 mld.Kč, kterou z většiny financuje Ministerstvo zemědělství. Právě díky tomuto opatření bude moci Olomouc daleko lépe čelit povodňovým situacím.
Jsem si ale vědom, že nejpodstatnější je chování zemědělců a lesníku k půdě, kde se také mnoho věcí v posledních dvou letech mění a od 1. ledna příštího roku připravujeme ještě další zpřísnění podmínek pro zemědělce tak, aby hospodařili podle zásad správné zemědělské praxe.
DOTAZ: Zdravím, pane ministře, jste pro přijetí eura, případně od kterého roku? Díky za odpověď
ODPOVĚĎ:Někdy v budoucnu bychom měli přijmout euro. Je potřeba, řekněme, vyčkat také toho, aby eurozóna včetně Řecka byla stabilní. Myslím, že reálné je to v horizontu 3 - 5 let.
DOTAZ: Dobrý den pane ministře, před 4 lety jste slíbil vytvoření celostátního webu, kde si spotřebitel rychle a operativně v zadaném okolí najde "prodejce ze dvora", farmu, místního výrobce potravin. Dosud jsem nezaznamenala výsledek tohoto jistě záslužného projektu. V případě, že web existuje, prosím o sdělení adresy. Děkuji.
ODPOVĚĎ:Dobrý den, takovýto web už funguje. Mrkněte zde www.farmanadlani.cz.
DOTAZ: Milý Mariane,
úplně náhodou jsem se dozvěděla, že jsi on-line na DENÍKU.CZ. Nemám vůbec žádný politický dotaz - což je asi chyba :). Chtěla bych tě touto cestou pozdravit a popřát ti hodně síly, energie a úspěchu nejen ve volbách. Katka Oškerová (Mačejová)
ODPOVĚĎ:Ahoj Katko :), moc děkuji za zprávu a přání a přeji Tobě i celé rodině ať se Vám daří.
DOTAZ: Pane ministře, hodně se mluví a píše o tom, že máme jiné potraviny než na západě. Říkáte tomu dvojí kvalita. Vypadá to, že s testováním potravin v bývalém východním bloku a na západě, teda srovnávání, se roztrhl pytel. Nevěřím, že to k něčemu bude.
ODPOVĚĎ:Nebuďte tak skeptický. Tím, jak se problém medializoval, už mnoho výrobců receptury mění. Žádám, aby do připravované legislativy, která se týká ochrany spotřebitele, byla vložena jedna jednoduchá věta, a to: Je-li výrobce stejný a výrobek se tváří marketingově stejně, spotřebitel má důvod si myslet, že je produkt totožný a měl by mít i stejné složení a stejnou kvalitu.
DOTAZ: Ještě jeden dotaz na migranty a naši politiku vůči těmto občanům. Jaká opatření bychom měli podniknout proti případné kriminalitě této komunity?
ODPOVĚĎ:Myslím si, že Česká republika by měla důsledně rozlišovat ekonomické migranty a uprchlíky. Těm, kteří jsou skutečně v nouzi, kterým jde o život, by měla v rozumné míře po prověření a poté, co už budou v bezpečí, budou schopni přijmout naši kulturu a naše zvyklosti, tak těmto lidem bychom měli pomoci. Nicméně KDU-ČSL preferuje pomoc především v zemích, kde ty problémy jsou, to znamená, řešme příčiny, nikoliv důsledky.
Pokud jde o tu kriminalitu musí platit úplně stejná pravidla pro všechny, kteří se na území ČR pohybují.
DOTAZ: Dobrý den, pane Jurečko, od narození žiju na Jesenicku. Co uděláte pro to, aby se nám v tomto regionu obklíčeném horami žilo líp? Bohužel zatím jen slyšíme sliby a nic se neděje...
ODPOVĚĎ:Jednoznačně je důležité podporovat podnikatelské příležitosti na venkově. Vláda před měsícem schválila materiál, který jsme připravili u nás na ministerstvu zemědělství, v němž chceme podpořit podnikatele ve znevýhodněných oblastech. V tomto případě právě Jesenicko či další odlehlé regiony Olomouckého kraje například oblast Konice, Potštátu apod. Podle objektivních kritérií jsme vybrali asi 2 500 malých obcí, do kterých chceme směřovat malé investiční pobídky, a to pro OSVČ i malé a mikro podniky. Nabídneme jim třeba zvýhodněné podnikatelské úvěry, u kterých nebudou muset vracet část jistiny. Rád bych zavedl i nižší odvody na sociální pojištění pro zaměstnance v těchto znevýhodněných lokalitách. Chceme tak lidem kompenzovat, že mají náročnější život, žijí dál od velkých center, v zimě mají horší dopravní dostupnost. Podobně to funguje třeba v Rakousku.
DOTAZ: Dobrý den, můj druhý dotaz směřuje na kvalitu půdy. Co budete dělat se 70% erozní půdy na Hodonínsku? Kukuřice vysetá po svážnici na vysoce sklonitých půdách, monokultury na desítkách hektarů bez přizozených remízků, bezhlavé hospodaření na pronajaté půdě, ůplná likvidace horní vrstvy ornice, půda bez organických zbytků, zvýšená chemizace, zvýšená větrnná eroze. Neděsí vás taková situace, mě ano. Musím se denně na to koukat. Děkuji.
ODPOVĚĎ:Dobrý den, problematika ochrany půdy je věcí, kterou se poslední tři roky intenzivně zabýváme. Určitě by měl stát tuto ochranu dál zvyšovat. Již za toto období se udělalo pár věcí v legislativě - zpřísnil se zákon o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu a zvýšily se i poplatky za vynětí. Z hlediska nastavení společné zemědělské politiky jsme udělali několik opatření tak, aby zemědělec byl motivován ke zřizování bio pásů, k pěstování meziplodin či k většímu pěstování bílkovinných plodin, jejichž výměra narůstá. Pozitivních motivací se tedy udělalo několik, ale vidíme, že to stále nestačí. Proto nyní finišujeme s přípravou legislativy, která se týká jak nové protierozní vyhlášky, tak úpravy podmínek pro přímé platby, tzv. DZESy 5, kde rozšiřujeme silně a mírně erozně ohrožené plochy z 11 na 25 procent zemědělské půdy. A vytyčujeme přísné podmínky, za nichž tam může zemědělec hospodařit. Právě tato opatření se budou výrazně týkat lokality Hodonínska, o které Vy píšete. Věříme, že to bude mít pozitivní dopady i na snížení ploch monokultur a zároveň se to musí pozitivně projevit i na kvalitě půdy z hlediska erozních událostí.
DOTAZ: Dobrý den pane ministře,
zajímalo by mě, jaké to je být ministrem? Jaký máte rozvrh a kterou činnost děláte nejraději a kterou naopak nejméně rád? Děkuji za odpověď a přeji hezký den Vám i do redakce olomouckého deníku.
ODPOVĚĎ:Dobrý den, rozhodně je to zajímavá životní zkušenost.
Můj běžný den začíná ráno po 6 hodině, kdy vstávám. V práci začínám většinou v 7 někdy i dříve. Můj pracovní den končí mezi devátou a jedenáctou večer. Tím, že mám rodinu doma a vidím ji jen o víkendech, tak se snažím maximum svého času v Praze využít pro práci. Práce obnáší pravidelná jednání vlády, sněmovny, někdy senátu, prakticky každý měsíc jednání ministrů zemědělství EU, zahraniční pracovní cesty - především s podnikateli.
U toho všeho musí člověk se věnovat řízení ministerstva, které má ve své gesci 38 rezortních organizací cca 15 000 lidí a rozpočet okolo 53 mld. Kč.
Ale musím říct, že mě práce baví a když vidím, že se nám daří měnit dlouhodobé negativní trendy v zemědělství vzhůru, tak mám z toho radost. Nejméně rád trávím čas u čtení a podepisování dokumentů :).
DOTAZ: Kdy se konečně zajímat o zemědělskou půdu a chránit ji? Nevidíte, jak naše krajina vypadá? Pořád se vyplatí stavět na zelené louce.
ODPOVĚĎ:Dobrý den pane Ouhledo, pokud jde o ochranu zemědělského půdního fondu, tak se v této věci snažím být aktivní i když kompetenčně je to záležitost Ministerstva životního prostředí. Tato vláda upravovala poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu, které se výrazně zpřísnily. Naše ministerstvo také připravilo webovou aplikaci www.limitypudy.vumop.cz, kde si kdokoliv může najít plochu pro svůj investiční záměr a tato aplikace jej bude směřovat prioritně na brownfieldové plochy případně na půdu nejnižší kvality. Snažíme se takto umožnit lidem, aby nezastavovali úrodnou zemědělskou půdu. Také pro zemědělce zpřísňuje pravidla pro hospodaření na půdě, abychom snížili časté erozní události. Nicméně o mnohém můžeme rozhodnout my sami, například když se rozhodujeme, kde budeme bydlet, tak je třeba si uvědomit, že 40 % vyjímané zemědělské půdy je na rodinné bydlení. KIíčovou roli v oblasti ochrany půdy sehrávají také zastupitelstva obcí, protože ta schvalují podobu územních plánů, které toto mohou zásadním způsobem ovlivnit.
DOTAZ: Nemáte pocit, že si zemědělci příliš zvykli na dotace? Není to populistické? Přijde sucho, voda, mráz a politici hned slibují hory doly. Naši předci se museli bez dotací obejít a taky to šlo...
ODPOVĚĎ:Dobrý den pane Černý, je třeba si uvědomit, že hospodaření je závislé na situaci na trhu i na vlivu počasí, které až z 60% ovlivňuje jejich výsledek celoročního snažení. Zemědělství je opravdu výjimečným oborem, vysoce závislým na počasí, které hospodáři nemohou ovlivnit. Když si uvědomíte, že za poslední 4 roky zemědělce výrazně postihl propad cen v mléčném sektoru (ovlivněno politickým rozhodnutím), zažili rekordní sucho roku 2015, někteří z nich prožili loňské i letošní mrazy a v některých částech jižní Moravy bylo opět dlouhé období bez deště. To není jednoduchá situace. Já chci, abychom peníze směřovali na to, aby zemědělci dokázali tato rizika lépe zvládat. Aby v suchých oblastech pěstovali plodiny, které lépe dokážou zvládat sucho, případně měli plodiny pod závlahami. I to investičně podporujeme. Zároveň se snažíme, aby zemědělci dokázali produkovat nejen základní komoditu, ale také v ideálním případě finální produkt či potravinu, kterou dokážou v co nejkratším obchodním řetězci prodat přímo zákazníkovi, a tím si zajistit pokud možno stabilní příjmy. Bohužel ne všechno se v minulosti podařilo v českém zemědělství dobře, prvním problémem bylo období privatizace, kdy došlo k majetkovému oddělení zemědělství a potravinářství - ve většině států EU jsou zemědělci a potravináři majetkově propojeni a dokáží tak daleko lépe zvládat krizové situace. Druhým momentem byl náš vstup do EU, kdy jsme na to nebyli dobře připraveni. Až dnes v posledních letech se nám daří negativní trendy měnit a postupně zvyšovat vlastní soběstačnost.
DOTAZ: Měl by stát v rámci zemědělské politiky zvýšit ochranu půdy a zdrojů vody?
ODPOVĚĎ:Dobrý den paní Michaelo, určitě by měl stát tuto ochranu dál zvyšovat. Již za toto období se udělalo pár věcí v legislativě - zpřísnil se zákon o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu a zvýšily se i poplatky za vynětí. Z hlediska nastavení společné zemědělské politiky jsme udělali několik opatření tak, aby zemědělec byl motivován ke zřizování bio pásů, k pěstování meziplodin či k většímu pěstování bílkovinných plodin, jejichž výměra narůstá. Pozitivních motivací se tedy udělalo několik, ale vidíme, že to stále nestačí. Proto nyní finišujeme s přípravou legislativy, která se týká jak nové protierozní vyhlášky, tak úpravy podmínek pro přímé platby, tzv. DZESy 5, kde rozšiřujeme silně a mírně erozně ohrožené plochy z 11 na 25 procent zemědělské půdy. A vytyčujeme přísné podmínky, za nichž tam může zemědělec hospodařit. Věříme, že to bude mít pozitivní dopady i na snížení ploch monokultur a zároveň se to musí pozitivně projevit i na kvalitě půdy z hlediska erozních událostí.
DOTAZ: V této republice už byli odškodněni skoro všichni. Máme různé ústavy na studia kde čeho. Uvažuje se o odškodnění nevím kolikateho odboje. Kdy konečně budou odškodnění zemědělci, kterým se doposud nic nevrátilo za vnosy do JZD. Moje teta a strýc, kterých se to týká už v mezidobí zemřeli. Myslíte, ze se toho dočká moje téměř 80 létá matka? Konkrétně se mi třeba jedná o JZD Velký Týnec, které už neexistuje. To byste mohl znát. Od Vašeho Přerova je to kousek. Děkuji. Stojaspal
ODPOVĚĎ:Dobrý den pane Stojaspale, prosím pošlete mi detailní informace k Vašemu případu na můj email marian.jurecka@mze.cz.
DOTAZ: Pane Jurečko, pořád propagujete podporu rodin, ale nikdo neřeší výši dávek OČR a neschopenky. Mám často nemocné dítě, tj. často OČR. Jednak mohu OČR čerpat jen 9 dní, což je ne vždy dostačující, jednak je jeho výše (stejně jako neschopenka pro dospělého) mizerná. Při splácení hypotéky stejně žijeme s představou, že by bylo lepší na dům dám velkou mašli a říct bance, ať si ho vezme rovnou. To Vám připadá v pořádku? Typem práce bych sice klidně mohla pracovat z domu, ale to naše firma nepřipouští....... Nemělo by to vše být nastavené úplně jinak? Vždyť za nemoc nemůže ani dítě ani dospělý, proč je podpora v těchto případech tak nízká? Děkuji
ODPOVĚĎ:Dobrý den paní Reno, myslím si, že by se i touto otázkou měla zabývat příští vláda. Podpora rodin a celkově prorodinná politika by se měla zlepšit a není nikomu z nás lhostejná.
DOTAZ: Dobrý den pane ministře, chystáte se na předvolební mítink do Šternberka nebo blízkého okolí ? Držíme pěsti ve volbách a přejeme hlavně hodně zdravíčka Vám i celé rodince, hodně podnikatelských úspěchů a božího požehnání. :-)
ODPOVĚĎ:Dobrý den Hanko, předvolební mítink Štemberk mám v plánu 18.10.2017. Děkuji Vám za vyslovenou podporu a také Vám přeji hodně zdraví a Boží požehnání.
DOTAZ: Pane ministře, moje tři děti po dokončení studií odešly za prací do Prahy a Brna, tady na severu práci prostě nenajdou. Dá se s tím něco udělat, nebo tady na Jesenicku zůstaneme už jen my staří. Díky Barbora
ODPOVĚĎ:Hezké poledne paní Bubová, jednoznačně je důležité podporovat podnikatelské příležitosti na venkově. Vláda před měsícem schválila materiál, který jsme připravili u nás na ministerstvu zemědělství, v němž chceme podpořit podnikatele ve znevýhodněných oblastech. Podle objektivních kritérií jsme vybrali asi 2 500 malých obcí, do kterých chceme směřovat malé investiční pobídky, a to pro OSVČ i malé a mikro podniky. Nabídneme jim třeba zvýhodněné podnikatelské úvěry, u kterých nebudou muset vracet část jistiny. Rád bych zavedl i nižší odvody na sociální pojištění pro zaměstnance v těchto znevýhodněných lokalitách. Chceme tak lidem kompenzovat, že mají náročnější život, žijí dál od velkých center, v zimě mají horší dopravní dostupnost. Podobně to funguje třeba v Rakousku.
DOTAZ: Dobrý den,

jako rodáka z Kokor, který jistě zná příšernou dopravní situaci na Přerovsku a Olomoucku se Vás chci zeptat, co konkrétního hodláte učinit s naprosto katastrofální situací ohledně způsobu plánování a realizace dopravních, zejména silničních staveb, v tomto státě. Takový bordel snad není ani v rovníkové Africe. K čemu jsou instituce jako ŘSD, která není schopná naplánovat připravit a kvalitně a v normálním termínu postavit pár km pitomé silnice. A nevymlouvejte se prosím na legislativu, vše je již desítky let vymyšleno viz sousední Rakousko, Německo, ale dnes už i Polsko, Srbsko, Chorvatsko, Rumunsko a další země východní Evropy staví krásné dálnice rychle a kvalitně. Jen u nás je to rok od roku větší šlendrián a velká zlodějna.
ODPOVĚĎ:Naprosto klíčovou prioritou je pro nás dokončení dálnice D1 u Přerova. Dotáhnout konečně do konce ale chceme i napojení Mohelnice – Šumperk, chceme se během dalšího volebního období dostat alespoň do fáze, že budou vykoupeny všechny pozemky a bude se připravovat územní a stavební řízení. Chceme se také zaměřit na rozvoj sítě cyklostezek, Olomoucký kraj má na to velký potenciál.
Stavba D1 Předmostí - Lipník by měla být dokončena na podzim příštího roku a v průběhu příštího roku by se měla zahájit stavba Předmostí - Říkovice. Co by člen vlády a poslanec jsem se snažil, aby za tyto 4 roky se tyto věci daly do pohybu, což se myslím, podařilo. Předtím jsem v politice nebyl, nemohu tedy hodnotit, proč v předchozích 20 letech k tomu nedošlo.
Dost často bylo problémem u těchto staveb to, že jednotlivé články státní správy spolu dobře nekomunikovaly. Například stát prodával půdu v katastrech obcí, kde věděl, že má v budoucnu stavět důležitou stavbu. Toto se za mého působení změnilo a prodej státní půdy jsem zastavil a pozemkové úpravy dnes děláme v úzké spolupráci s ŘSD tak, abychom připravily pozemky pro důležité liniové stavby.
DOTAZ: Kdy uzákoníte povinné informování o postřicích pesticidy jak jste sliboval před minulými volbami? Co hodláte dělat se zamořenými spodními vodami pesticidy? A kdy přestane řepkový business? díky
ODPOVĚĎ:Dobrý den, včera jsem se vyjadřoval na svém facebookovém profilu na reportáž pana Tuny, s dovolením zde dávám celý text svého vyjádření. Pokud jde o kontaminace spodních vod, tak si dovolím přiložit odkaz, kde tuto problematiku také vysvětluji.

Není pravda, že bych se problematice nevěnoval tak, jak jsem před třemi lety slíbil. Zde rekapitulace některých významných nových povinností z pohledu novely zákona (č. 326/2004 Sb.,) o rostlinolékařské péči (novela zákon č. 299/2017 Sb.). Při přípravě novely jsme diskutovali, jak v souvislosti s používáním některých přípravků na ochranu rostlin (POR) systém informování obyvatel řešit. Nakonec jsme jejich použití ZCELA omezili ve vymezených pásmech. Obce nebo zastupitelstva mohou tato omezení ještě rozšířit.

Nově na zastavěných stavebních pozemcích (de facto v intravilánu obce) a v okolí do 20 metrů od nich mají zemědělci zakázáno aplikovat vymezené typy přípravků (např. senzibilující horní dýchací cesty, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci). Hranice takového vymezeného území může obec v odůvodněných případech svým rozhodnutím rozšířit (§ 52 b).

Nově je zemědělec povinen před aplikací POR nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely zjistit případné umístění včelstva na pozemku prostřednictvím evidence hospodářství podle LPIS a nahlásit jejich chovatelům aplikaci v dosahu 5 km minimálně 48 hodin předem (dosud údaje chovatelů včel o stanovištích včelstev dostávali místně příslušné obecní úřady, kde se zemědělci informovali). Zároveň je povinností chovatele včel nahlásit včelstva a kontaktní údaje do LPIS (§ 51).

Byly razantně zvýšeny pokuty ve značné části porušení vyplývajících z povinností rostlinolékařského zákona zhruba čtyřnásobně (např. z 500 tis. Kč na 2 mil. Kč, u nejvýznamnějších deliktů z 1,5 na 6 mil. Kč). (§ 79f až 79h)
Zákon také zpřísňuje či zpřesňuje další oblasti, například:
-§ 52 – další úprava přísné regulace letecké aplikace POR,
§§86 – úprava vymezení odborné způsobilosti osoby, které nakládají s přípravky
-velmi se zpřísňuje dohled nad celým distribučním řetězcem, který s POR nakládá – nově vydefinována povinnost registrace distributorů a další.

V těchto opatřeních které jsme udělali, jsme šli tedy výrazně nad rámec toho co jsme před třemi lety s panem Tunou diskutovali, protože podat informaci je sice na první pohled pěkné, ale laik se z toho mnoho nedozví, šli jsme tedy přímo k zákazu a omezení a navíc jsme umožnili obcím, aby do toho procesu mohly efektivně vstoupit.
Ještě doplním, za posledních šest let se snížilo užívání přípravků na ochranu rostlin v ČR o 8% a vzrostly nám plochy ekologického zemědělství a jsme dnes na druhem místě v EU pokud jde o ekologické zemědělství, tedy snažíme se o pozitivní posun.

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/reakce-na-nepresnosti-v-mediich/tuna-falesnych-argumentu-aneb-otravena.html
DOTAZ: Dobrý den, pane Jurečko, patříte k největším absentérům v poslanecké sněmovně, proč bychom Vás měli volit? Věříte, že se KDU-ČSL dostane přes pět procent?
ODPOVĚĎ:Skloubit práci poslance a ministra je extrémně náročné, pokud chcete dělat práci ministra dobře. Na všech důležitých jednáních sněmovny jsem se snažil vždy být. Nicméně statistika Vám přesně není schopna odlišit prioritní agendu od méně důležité. Z hlediska zodpovědnosti má vyšší prioritu práce ministra. I ze své osobní zkušenosti budu chtít, aby se v příštím volebním období zavedl klouzavý mandát.
Věřím, že KDU-ČSL ve volbách uspěje. Můj osobní typ je 8,5%.

Proč byste mě měl volit? Myslím, že se nám ve vládě podařilo udělat opravdu mnoho věci:

• Podpora rodin, které na slevách na děti získaly oproti roku 2013 více než 5,5 mld.
• V sociální oblasti jsme po 10 letech valorizovali příspěvek na péči.
• Zastavili jsme propad živočišné výroby, zeleniny a ovoce v ČR.
• Zvýšili jsme ochranu zemědělské půdy, dnes již není možné vyjmout nejkvalitnější půdu pro výstavbu.
• Zavedli jsme jasné označování potravin. Spotřebitel dnes má jasnou informaci o původu masa. Jasně jsme definovali českou potravinu a díky těmto aktivitám za poslední 4 roky v potravinářství začalo podnikat více než 4 000 subjektů.
• Začali jsme prakticky řešit problematiku sucha a hospodaření s vodou v krajině. Zlepšili jsme pravidla pro hospodaření na zemědělské půdě, přes pozemkové úpravy se snažíme krajinu katastrů obcí vracet přirozeným přírodním podmínkám a intenzivně řešíme protipovodňovou ochranu, která v mnoha lokalitách například Olomouc a Přerov nebyla 20 let řešena.
• Či se nám v hospodaření ministerstva podařilo ušetřit více než 1 mld. Kč.
• Je toho mnohem více, co se podařilo. Doporučuji sledovat moje webové stránky či můj fcb profil.
DOTAZ: Dobrý den, pane ministře. EU nám zničila textilní průmysl, cukrovarnictví, zdražila máslo a nic nedělá, aby nás ochránila od migrantů? Jste pro, abychom v tomto svazku ještě stále zůstávali?
ODPOVĚĎ:Dobrý den, byť se Vám to nemusí líbit, ale já si nemyslím, že za to co píšete může Evropská unie. Je potřeba si uvědomit, jak jsme s těmito výrobními závody naložili v době kuponové privatizace a že v mnoha případech jsem tyto podniky prodali zahraničním vlastníkům.
Pokud jde o cukrovarnictví, tak dnes je situace taková, že produkujeme nejvíce cukru za posledních 30 let a jsme výrazně exportní zemí v oblasti výroby cukru.
Od začátku roku v ČR bylo vyhověno 23 žádostem o azyl. Jako KDU-ČSL odmítáme povinné kvóty, protože ty nikdy nemohou fungovat, ale maximálně se snažíme pomáhat v místech konfliktů odkud migranti odcházejí, tak aby nemuseli jít do Evropy, ale aby s naším přispěním mohli obnovovat a budovat své země, ve kterých budou moci bezpečně žít.
Nemá smysl řešit neefektivně důsledky, má smysl řešit příčiny a o to se snažíme.
Evropská unie má spoustu nedostatků na druhou stranu od 2. světové války je to společenství díky, kterému je zde nejdelší období míru a hospodářské stability. Na chybách EU je třeba pracovat, pokusit se je změnit a sám za sebe vím, že pokud ministři české vlády jsou aktivní, tak se postupně daří ty věci napravovat.
DOTAZ: Proč nejste schopni jednoznačně říci 3. a 4. vlnu EET zarazíme a nikdy nebudeme ve vládě, která by toto neakceptovala. Jen tak bych Vám mohl dát hlas. Takto Vám ho nyní, poprvé, nemohu dát. Veškeré změkčující řeči typu: " Počkáme na vyhodnocení 1. a 2. vlny" a " EET jen pro neplátce DPH" atd jsou jen kolaborací na této zrůdnosti a věcech kolem... např. účtenkovce...
ODPOVĚĎ:Já jsem jednoznačně řekl, že chci, aby 3. a 4. vlna doznala výrazných změn, jinak ve vládě nebudu. Řekl jsem to jasně, veřejně v Otázkách Václava Moravce.






Chtěl bych Vám všem poděkovat za Vaše dotazy a popřát úspěšné dny. Musím se již rozloučit, neboť v této chvíli odcházím do debaty na jiný zpravodajský portál.

Marian Jurečka

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení