VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Ministr zemědělství Marian Jurečka ON-LINE

Ministr zemědělství Marian Jurečka odpovídal on-line na vaše dotazy v úterý 20. června od jedenácti hodin.

Ministr zemědělství Marian Jurečka ON-LINE

Ministr zemědělství Marian Jurečka

Tento rozhovor byl ukončen dne 20.6.2017
DOTAZ: Dobrý den, pane místopředsedo. Můžete za vaši volební koalici vyloučit účast ve vládě s hnutím Andreje Babiše?
ODPOVĚĎ:Dobrý den, vítám Vás všechny u dnešního online rozhovoru.
Vyjadřovat se k budoucí vládní koalici, nyní 4 měsíce před volbami, není úplně jednoduché, ale za sebe mohu říci, že pokud by se jednalo o koalici s hnutím ANO, tak s ohledem na zatím nevysvětlené kauzy dluhopisů a nahrávek, kde Andrej Babiš úkoluje novináře si neumím představit jeho osobní účast v takové vládní koalici.
DOTAZ: Dobrý den pane ministře. Kdy konečně začnete chránit zemědělskou půdu? Až nam zůstane poslední hektar ? nemyslíte, že již dnes je pozdě? Stále se vyplatí stavět na zelené louce než na zbořeništích starých socialistických podniků. Je to tak jednoduché - zvýšit odvody za vynětí půdy. A doposud jste se k tomu neodhodlal ani vy. A to vše souvisí i s otázkou dostatku podzemních vod, ale na to přjdete až bude pozdě. Děkuji vám za váš názor.
ODPOVĚĎ:Pokud jde o ochranu zemědělského půdního fondu, tak se v této věci snažím být aktivní i když kompetenčně je to záležitost Ministerstva životního prostředí. Tato vláda upravovala poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu, které se výrazně zpřísnily. Naše ministerstvo také připravilo webovou aplikaci www.limitypudy.vumop.cz, kde si kdokoliv může najít plochu pro svůj investiční záměr a tato aplikace jej bude směřovat prioritně na brownfieldové plochy případně na půdu nejnižší kvality. Snažíme se takto umožnit lidem, aby nezastavovali úrodnou zemědělskou půdu. Také pro zemědělce zpřísňuje pravidla pro hospodaření na půdě, abychom snížili časté erozní události. Nicméně o mnohém můžeme rozhodnout my sami, například, když se rozhodujeme kde budeme bydlet, tak je třeba si uvědomit, že 40% vyjímané zemědělské půdy je na rodinné bydlení. KIíčovou roli v oblasti ochrany půdy sehrávají také zastupitelstva obcí, protože ta schvalují podobu územních plánů, které toto mohou zásadním způsobem ovlivnit.
DOTAZ: Dobrý den, pane ministře. Podle zprávy FAO/OSN z roku 2006 "současné intenzivní chovy představují jednu z hlavních příčin těch nejvážnějších problémů životního prostředí". Co tedy pravidelné dotace sektoru živočišné výroby, jak z EU, tak přímo od MZe? Jsou snad hlasy voličů a pracovní místa důležitější než to, v jakém stavu předáme planetu našim dětem? Děkuji.
ODPOVĚĎ:Na Ministerstvu zemědělství se snažíme, aby i zemědělská živočišná výroba nebyla zátěží pro životní prostředí. Dnes je toto téma i v popředí zájmu v rámci diskuzí, jak řešit dopady klimatických změn. Snažíme se investičními podporami motivovat zemědělce, aby v daleko větší míře řešili opatření, která snižují emise skleníkových plynů z živočišné výroby, aby investovali do kvalitních skladovacích prostor na kejdu či chlévskou mrvu, tak aby nedocházelo ke kontaminaci vod. Intenzivní chovy zde vznikly také proto, že pro velkou část spotřebitelů je stále hlavní prioritou při nákupu potravin cena. I spotřebitelé si musí uvědomit, že svým rozhodováním při nákupu ovlivňují celý řetězec výroby i s dopady na životní prostředí. Ministerstvo zemědělství také podporuje ekologické zemědělství a tady je potřeba si uvědomit, že Česká republika je na pátém místě v rámci EU rozlohou ekologického zemědělství. Tedy ekologickou produkci šetrnou k životnímu prostředí zde máme a záleží na spotřebitelích jakou výrobu svým nákupem podpoří. Já osobně preferuji nákup potravin od regionálních výrobců, které osobně znám ze svého okolí. Podporuji tak zemědělce, u kterých vím, že se chovají zodpovědně ke krajině, utvářejí zde pracovní místa a také zde platí daně. Tedy podporují naši ekonomiku a společnost.
DOTAZ: Dobrý den, pane ministře,
naši zemědělci,se již přes 20 let chovají jako žebráci.Zaprší a žádají o dotace.Nezaprší a žádají o dotace.Je v pořádku,že nedílnou součástí příjmů jsou milodary?Jsou tak neschopní a líní zemědělci nebo politici,kteří nepřetržitě slibují podporu drobnému a střednímu zemědělství?Proč je nejlépe využita ta orná půda, oseta řepkou a převedená na stavební parcely?Nepřisuzuji stav našeho zemědělství jen Vám,ale kdo je podle Vás odpovědný,za stav našeho zemědělství?Zemědělci,politici,EU...?Klidně buďte kritický k sobě i ostatním "správcům" našeho státu.
P.S.:na FB jste mi přislíbil odpověď.
Hezký den
Bajnar
ODPOVĚĎ:Nemyslím si, že by se naši zemědělci chovali jako žebráci. Je však třeba si uvědomit, že i hospodaření není závislé jen na situaci na trhu, ale také na vlivu počasí, které až z 60% ovlivňuje jejich výsledek celoročního snažení. Je to opravdu výjimečný obor, který má tak vysokou závislost na průběhu počasí, které nemohou ovlivnit. Když si uvědomíte, že za poslední 4 roky zemědělce výrazně postihl propad cen v mléčném sektoru (který byl ovlivněn politickým rozhodnutím), zažili rekordní sucho roku 2015, někteří z nich prožili loňské i letošní mrazy a v některých částech jižní Moravy máme dnes opět dlouhé období bez deště. To není jednoduchá situace. Já chci abychom finanční prostředky směřovali na to aby zemědělci dokázali tato rizika lépe zvládat. Aby v suchých oblastech pěstovali plodiny, které lépe dokáží zvládat sucho, případně měli plodiny pod závlahami. Toto také investičně podporujeme. Zároveň se snažíme, aby zemědělci dokázali produkovat nejen základní komoditu, ale také v ideálním případě finální produkt či potravin, kterou dokáží v co nejkratším obchodním řetězci prodat přímo zákazníkovi a tím si zajistit pokud možno stabilní příjmy. Bohužel ne všechno se v minulosti podařilo v českém zemědělství dobře, prvním problémem bylo období privatizace, kdy došlo k majetkovému oddělení zemědělství a potravinářství (ve většině států EU jsou zemědělci a potravináři majetkově propojeni a dokáží tak daleko lépe zvládat krizové situace). Druhým momentem byl náš vstup do EU, kdy jsme na to nebyli dobře připraveni. Až dnes v posledních letech se nám daří negativní trendy měnit a postupně zvyšovat vlastní soběstačnost.
DOTAZ: Dobrý den pane ministře,
ráda bych se zeptala na halal porážky u nás v ČR. Opravdu si myslíte, že takové nenávistné náboženství a jeho zvyky mají přednost před utrpením zvířat? Nejsem vegetarián, maso si ráda dopřeju, ale nevidím důvod, aby musela trpět..
A otázka druhá - jsme schopni být v zemědělství soběstační? A co se pro to dá udělat?
Děkuji za odpovědi a přeji Vám pěkný den. M.
ODPOVĚĎ:Otázky na halal porážky dostávám docela často. Je třeba si uvědomit, že naše Ústava hovoří o náboženské svobodě včetně jejich projevů. Státy, které mají podobně koncipovanou Ústavu se pokoušely o zákaz halal a košer porážek, tak nakonec ústavní soudy v takových státech tento zákaz zrušily. Od vzniku České republiky je povoleno pro potřeby muslimské a židovské obce vykonávat halal a košer porážku zvířat. Toto probíhá pod veterinárním dozorem.
Před 2 lety jsem se svými kolegy připravil Strategie českého agrárního sektoru s výhledem do roku 2030. Tuto strategii schválila také vláda a jasně se v ní hovoří o tom, že v komoditách pro které máme vhodné přírodní podmínky chceme být soběstační. Je třeba si uvědomit, že všechno není tak úplně špatné, že v moha komoditách jsme dneska výrazně nadsoběstační např. výroba mléka je zhruba na 140% soběstačnosti, produkce hovězího je na 130%, vyrábíme historicky rekordní množství cukru, exportujeme slad, chmel atd., ale samozřejmě je co zlepšovat. Hodně v tomto může pomoci každý z nás spotřebitelů, když se bude daleko více zajímat a poptávat po kvalitních českých potravinách :-).
DOTAZ: Dobrý den, rád bych se zeptal proč je i nadále pohlíženo na myslivce jako na lesa pány, když to není pravda. Mají zaběhlý systém, který tam panuje od dob komunismu. Tedy takový, aby v lesích bylo co nejmíň predátorů, protože myslivcům loví kořist, kterou oni sami mohly mít na talíři. Není na čase myslivce zbavit veškerých pravomocí, které mají? Už to že je povoleno NOROVÁNÍ, křepelky, bažanty pěstují na rozdíl aby si zastřílely. Vždyť lidi, kteří chrání přírodu je dost a nemusí si dvakrát týdně vystřelil po jelenovi a psovi, kterého majitel ve čí u lesa. Les má patřit všem, ne jen vyvoleným.
ODPOVĚĎ:Tradice myslivosti je tady v České republice již několik století, již z dob, kdy ještě byli v přírodě přirození predátoři. Jejich role je dnes velice důležitá právě proto, že přirozené predátory prakticky na našem území ( až na několik výjimek) nemáme. S ohledem na současnou dnešní společnost si přiznejme, že asi ani mít nebudeme (vlci a medvědi, se běžně po našem území asi pohybovat nebudou). Proto je důležité, aby zde myslivci byli coby dobří hospodáři v krajině. Již dnes máme na mnoha částech území velké problémy s přemnoženými stavy zvěře. Trápí to nejen zemědělce, ale také lesníky lesa. Chápu, že můžete mít osobně nějakou negativní zkušenost s někým z myslivců ve vašem okolí, ale jí znám ve většině případů myslivce, kteří svoji práci dělají opravdu s velkou zodpovědností. Dovolím si s Vámi polemizovat, protože každé pole i každý les má svého vlastníka. Doba, kdy všechno bylo všech a nikdo za nic nenesl zodpovědnost je pryč. Ano, do lesů u nás vstupuje široká veřejnost, ale každý si musíme uvědomit, že v tom lese jsme návštěvníky. Bohužel ne každý se tak chová. Pokud byste chtěl se dozvědět víc, velice doporučuji podívejte se na web www.lesnipedagogika.cz. Díky
DOTAZ: dotaz,proč jste tak proti panu Babišovi,čím vás tak vyděsil,jak a co jste kromě dělání dětí dokázal,rád bych se podíval na Vaši zem. farmu,jsem zemědělec,ale není o Vašem podnikání na Hané moc slyšet
ODPOVĚĎ:Dobrý den, já jsem vyrostl na rodinné farmě od malička jsme pracoval v zemědělství, dělal jsem všechny manuální práce, od jednocení a okopávání řepy, přes vybírání brambor, až po veškeré činnosti v živočišné výrobě (kastrování, inseminace, porody atd.). Vystudoval jsem střední zemědělskou školu a vysokou zemědělskou školu. Při studiu na vysoké škole jsme začal sám podnikat v zemědělství a 11 let jsem byl soukromým zemědělcem. Tuto činnost jsme musel ukončit s nástupem do vlády. Pokud chcete, tak se běžte zeptat zemědělců na okresech Olomouc, Přerov, Prostějov, většina mě osobně zná, na jejich názor na mou osobu a na mé hospodaření. Jinak i dnes, pokud mi to čas dovolí, rád pracuji na poli při polních pracích.
například zde:
https://www.youtube.com/watch?v=GbyoawaZNAE
https://www.youtube.com/watch?v=CwAm0Sw30_U
DOTAZ: Vážený pane Jurečko, byla jsem příznivcem KDU. Fakticky jste ale nic zásadního za roky ve vládě neprovedli. Pořád se něčím chlubíte, ale reálné kladné dopady pro běžné lidi tu nejsou. Pár stovek navíc pro rodiny s dětmi formou slev na dani nikoho z nouze nevytrhne. Pokud jsou na tom rodiny tak špatně, že ač by chtěli dítě (nebo další dítě), které si finančně nemohou dovolit, pak je něco v tomto státě špatně. Podpora zaměstnaných matek je také nulová. Máte vůbec něco zásadního, co jste pro občany přinesli za dobu, kdy jste ve vládě? Umíte pomoct rodinám tak, aby to mělo skutečný pozitivní přínos? Např. my splácíme hypotéku, živíme dvě děti (víc si jich bohužel dovolit nemůžeme, protože při další mateřské bych ty dvě starší neuživila - jsou to bohužel dvojčata, takže všechno oblečení, boty apod. kupuji 2x, což je finančně dost náročné). Auto a dovolená jsou pro nás sci-fi. Každou ušetřenou korunu dáme na dodělávky domu, neboť z důvodu příjmů jsme nedostali vyšší hypotéku. Zdražující se léky a zavádění nových poplatků ve zdravotnictví i jinde pro nás začíná být nad naše limity. Průměrný plat je pro nás dávno nadprůměrný, lepší práci najít v rozumné vzdálenosti (kvůli škole, školce) taky asi nehrozí. Přesto dle státních tabulek nejsme sociální případ a na žádné dávky nárok nemáme. Obdobně "bojuje" spousta známých v okolí. Máte jako KDU něco, co by doopravdy rodinám pomohlo?
ODPOVĚĎ:Podpora rodin s dětmi se díky KDU-ČSL výrazně zvýšila. Oproti situaci v roce 2013 tak v roce 2017 zůstává v rodinách díky zvýšeným slevám na dani o 5,5mld. více. To nepovažuji za drobné. V tomto trendu hodláme pokračovat a chceme nejenom zvyšovat daňové slevy, ale také odstropovat daňový bonus. Považujeme tuto podporu za velice efektivní, protože podporuje ty rodiče, kteří poctivě pracují. Dále jsme snížili DPH na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. Výrazně jsem jako vláda investovali do zvýšení počtu míst ve školkách a školách (více než 400mil/rok). Do budoucna chceme více podporovat částečné úvazky, tak aby rodiče dokázali daleko lépe sladit rodinný a pracovní život. Tato vláda každoročně zvyšovala minimální mzdu, což je také něco, co tady nebylo v minulosti obvyklé.
Jsem z 5 dětí, doma máme také 5 dětí a vím, že situace rodičů dnes není vůbec jednoduchá. Tedy v tom, co jsem nastínil, chceme nejenom posilovat finanční situaci rodin, pomoci rodičům aby služby, které jsou důležité při výchově dětí (místa ve školách, školkách, ZUŠkách...) byly dostupné a to nejen finančně.
DOTAZ: Dobrý den. Jsem studentka ČZU,obor ekologické zemědělství,jednou si chci založit farmu. Nikde jsem se ale moc nedočetla,jak se postupuje při zisku dotací,např. dotací pro začínající zemědělce,co bych tedy k jejich zisku měla udělat?
ODPOVĚĎ:Dobrý den, Vašemu záměru moc fandím a přeji Vám, aby se Vám to jednou podařilo. Pro veškeré informace Vám doporučuji navštívit nejbližší pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szfi.cz), kde Vám rádi poradí, které podpory můžete využít.
DOTAZ: Zdravím pane ministře, v první řadě Vám přeju mnoho štěstí a elánu do volební kampaně. Na jaká regionální témata se budete v Olomouckém kraji zaměřovat s koalicí KDU+STAN? A prozradíte jaký máte osobní vztah s Radimem Sršněm (lídrem kandidátky STANu)?
ODPOVĚĎ:Dobrý den, také Vás zdravím a děkuji za přání. V Olomouckém kraji budou pro nás důležitá témata podpora školství, protože prakticky každý zaměstnavatel si stěžuje na nedostatek kvalitních absolventů. Dále podpora venkova, protože především severní část kraje se nám dlouhodobě vylidňuje a tento trend je potřeba zastavit. Proto chci změnit investiční pobídky státu tak, aby byly zaměřeny více na malé a střední podniky v regionech. Důležitým tématem je také hospodaření s vodou, chci dokončit protipovodňová opatření, která po 20 letech od povodně 1997 realizujeme až nyní a je třeba v tomto ještě udělat kus práce, ale také je třeba se soustředit na lokality, které ohrožuje sucho. Tedy obcím, které mají v letních měsících problém ze zásobou vodou, umožnit dobudování vodovodů a napojení na stabilní zdroj vody. Pro Olomoucký kraj je také důležitá kvalita dopravní infrastruktury a tady budu nadále podporovat dokončení dálnice D1 o odlehčení dopravě v Přerově a také dobudování rychlostní komunikace do Šumperka.
S Radimem Sršněm, starostou Dolních Studének se znám již několik let a myslím, že jsme dobří kamarádi, kteří si rádi spolu zahrají (on na trombón, já na tubu) :-).
DOTAZ: Včera jsem vám na min. doručil Morfologii hosp. zvířat. Dostal jste ji?
ODPOVĚĎ:Dobrý den, včera jsem byl celý den v Bruselu, tak pokud jste ji poslal, tak věřím, že se ke mně dnes nebo zítra dostane, zatím jsem ji v rukou neměl. Každopádně Vám moc děkuji.

DOTAZ: Dobré dopoledne pane ministře, chtěl bych se zeptat na váš názor jak vnímáte kvalitu školství? Jsem zaměstnavatelem a mám pocit, že nejsou kvalitní lidé.
ODPOVĚĎ:Dobrý den, rozhodně by kvalita českého školství mohla být lepší. Nechci paušalizovat, již dnes u nás i v regionu máme opravdu velice kvalitní školy, jak střední, tak např. Univerzitu Palackého. Každopádně je zde velký prostor ke zlepšování a není to jen otázka platů (ty by bylo dobré v budoucnu nastavit tak, aby průměrný plat pedagogů byl alespoň 130% hodnoty průměrné mzdy), ale také kvality výuky a kvalitní praxe. Bohužel dnes studenti především na středních školách nemají dostatečně kvalitní výuku praktických předmětů. Tady je potřeba, aby svůj přístup změnily kraje, které jsou zřizovateli těchto škol a MŠMT. Ministerstvo zemědělství, byť oblast školství nemá v kompetenci, v loňském roce vytvořilo síť 30 středních škol, na kterých se učí agrární obory a těmto školám jsme vyčlenili z našeho rozpočtu částku 50mil. korun právě na nákup vybavení pro praktickou výuku apod. Takže rozhodně nechci něco jen lacině kritizovat, ale snažím se v rámci svých možností tento problém řešit.
DOTAZ: Dobrý den. Poradíte mi prosím, jakými argumenty mám vyvracet rozšířené stereotypy o KDU-ČSL? např. účast v Národní frontě. Kam vítr, tam plášť. KDU je jenom strana pro věřící. Do koalice s každým apod. Moc děkuji za případné odpovědi.
ODPOVĚĎ:Dobrý den, těch klišé o KDU-ČSL je poměrně hodně. Když se bavím s lidmi o účasti v Národní frontě, není to něco na co bych byl, jako člen dnešní strany hrdý, ale je to prostě historie. Je dobré se podívat na všechny složky Národní fronty, nebyla to jenom naše strana, byly to desítky dalších organizací např. Český svaz včelařů, rybářů, Myslivecký svaz, Česká organizace ČSTV a desítky dalších organizací. Většina tehdejších občanů byla členy některé z těchto organizací a sami si neuvědomují, když naší stratu kritizují za účast v Národní frontě, že sami byli také členy Národní fronty.
Každému doporučuji ať se podívá na výraznou proměnu ve vedení KDU-ČSL po roce 2010, kdy jsme do jejího vedení přišli s Pavlem Bělobrádkem jako lidé, kteří předtím nikdy ve vrcholné politice nebyli. Vystudovali jsme ve svobodné zemi a po vystudování jsme normálně pracovali. Nejme politici, kteří jsou v politice od 90. let, kteří za sebou nesou zodpovědnost kuponové privatizace, rozprodeje státních firem a období propojení byznysu a politiky ani jsme zázračně nezbohatli podnikáním, který by začalo v 90. letech. Nemáme za sebou ani žádné kauzy.
Nehádáme se, jsme slušní lidé v politice, naše slovo platí. Myslím, že kdo nechce slyšet argumenty, toho stejně nepřesvědčíme, ale kdo chce hledat zodpovědnou volbu pro tuto zemi, tomu máme co nabídnout.
KDU-ČSL rozhodně není jen strana pro věřící, jsme stranou hlavně pro myslící :-).
DOTAZ: Jaké máte plány na léto, pane ministře? Nějaká dovolená s rodinkou někde v ČR nebo v zahraničí? Nebo jenom práce a kampaň? :-)

Díky za odpověď,
Pavel
ODPOVĚĎ:Plány na léto nejsou ještě úplně konkrétní, ale již tradičně jezdíme první víkend v červenci s dětmi na vodu, takže letos bychom chtěli tuto tradici dodržet. Na začátku srpna jsou vládní prázdniny a měl bych mít tedy 14 dní volno, z toho jeden týden plánuji pomoci ve žních na traktoru či kombajnu a druhý týden bychom rádi s rodinou někam na dovolenou. Jinak veškerý ostatní čas se budu věnovat práci samozřejmě také kampani :-)

Děkuji Vám všem za Vaše otázky, přeji Vám příjemně strávené léto, dovolenou na které zrelaxujete a také šťastné návraty domů :-) .

S pozdravem Marian Jurečka

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení