„Detektor úniku plynu vyhodnotil na jednom čidle překročenou mezní hodnotu, a to v místě dávkování ozonu do vyrovnávací jímky. Následně byla zjištěna malá netěsnost, která způsobila drobný únik ozonu do prostor technologie. Ozongenerátor byl odstaven z provozu a prostor technologie vyvětrán. Ve večerních hodinách došlo k opravě netěsnosti.,“ řekl Dalibor Přikryl, hlavní manažer zařízení. Podle něj se jedná o výjimečnou situaci.

Než technici zjistili příčinu, opouštěli návštěvníci areál spíše z vlastní vůle. Nevěděli, co se děje. Systém sice vyhlásil poplach, ale než došlo k resetování čidel, hlásil stále chemickou havárii.

„Byla tam prodleva. S takovou situací se nedá počítat předem. Bezpečnostní systém bere aquapark jako celek. Směrem k návštěvníkům nás to velmi mrzí,“ dodal Přikryl.