Podle informací Českých drah byli cestující z vlaku R 903 za asistence hasičů evakuováni do vlaku Ex 144, který mimořádně zastavil ve stanici Červenka a zastávku udělal také v Mohelnici.

Dráhy uvedly, že provoz byl veden po jedné ze dvou traťových kolejí a za místem omezení docházelo ke zpoždění. Vlaky začaly normálně jezdit až v 11.30.