Událost, při níž strojvedoucí v Grygově okamžitě nezaregoval na červenou, vyšetřuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).
Pendolino v Grygově běžně nezastavuje. Až v Olomouci.

Vesnicí projíždí a strojvedoucí proto v pátek nečekal, že by něco mělo být jinak. Tak se stalo, že návěstidlo se zákazem pokračování v jízdě, projel. Chybu si hned uvědomil a soupravu zastavil necelých 300 metrů za návěstidlem.

Více než stovka cestujících nato musela vystoupit, při čemž jim pomáhali přivolaní hasiči. Byla mezi nimi i žena na invalidním vozíku. Lidé se přesunuli na grygovské nádraží, kde je nabral následující spoj jedoucí směr Praha. Nikomu se naštěstí nic nestalo.

Doprava však byla na koridoru omezena na dvě hodiny, po které pendolino muselo stát na místě kvůli probíhajícímu vyšetřování.

Pendolino přitom od „volna“ na cestě do Olomouce dělilo jen několik málo sekund. Přestavování návěstidel před příjezdem soupravy souviselo s průjezdem samostatné lokomotivy z Brodku u Přerova do Grygova.

Dispečer nechal mašinu odbočit na kolej č.4 v Grygově, aby ji pendolino mohlo předjet po 2. koleji.

„Příprava vlakové cesty je zabezpečovacím zařízením svázána s uzavřením železničního přejezdu, který se nachází 100 metrů za odjezdovým návěstidlem. Proto se odjezdové návěstidlo ještě nestačilo přestavit do polohy „Volno“, ale byla na něm návěst „Stůj“.

Železniční přejezd byl již uzavřen - červená světla blikala a závory byly spuštěny - a návěst Stůj by se změnila na Volno za několik sekund,“ vysvětloval Pavel Tesař, mluvčí SŽDC.

Pendolino přitom podle SŽDC jelo na čas. „Otázka, zda se dispečer s přípravou vlakové cesty pro pendolino opozdil, je spekulativní,“ reagoval mluvčí Tesař.

„Z dosavadního šetření jednoznačně vyplývá, že strojvedoucí pendolina nereagoval na návěst „Stůj“ odjezdového návěstidla, která je mu také přenášena vlakovým zabezpečovačem do kabiny.

Zareagoval na ni pozdě, o čemž svědčí ujetá dráha 285 metrů za odjezdové návěstidlo,“ uzavřel.