VIZUALIZACE návrhu na nový hotel v Mahlerově ulici

Občanské sdružení Za krásnou Olomouc oceňuje, že snad poprvé v polistopadovém období se úloha novostavby v proluce v olomoucké městské památkové rezervaci řeší projektem jiným než jen hledícím na prospěšnost a esteticky bezcenným jako například parkovací dům v Koželužské ulici.

Je však třeba uvážit, že v olomouckém historickém jádru s drobným měřítkem a malými rozměry nemohou být prostě aplikovány zkušenosti z milionových velkoměst.

Každý detail je vzácný

V českých zemích, kde je obecně historické architektonické dědictví posledních šedesát let programově devastováno, se nyní stává vzácným každý autentický detail, což dává za pravdu odborníkům z Národního památkového ústavu, když usilují o zachování původních dispozic, komunikací, objemů zastavěných a nezastavěných ploch a podzemních vrstev s potenciální archeologickou hodnotou.

Nutno také zdůraznit, že pro hotelovou funkci nejsou navrhované destruktivní zásahy nezbytné.

Modernisticky pojatá fasáda vychází z mystické teorie o „duchu doby“ projevujícím se domněle jedinečným a příznačným tvaroslovím, což ve skutečnosti znamená, že se za každou cenu prosazují módní detaily převzaté z ikonických novostaveb západní pop-kultury.

Domněle kompromisní varianta neodstranila ani krabicovitě působící objemový rozvrh, ani skleněný parter, navíc přichází s panelákovou šedo-bílou barevností, v historickém okolí nevídanou.

V tomto ohledu jde o selhání koncepční, předvídatelné a nebezpečné tím spíše, že se novostavba pohledově uplatňuje v nesmírně vytříbeném a křehkém neobarokním prostředí náměstíčka před kaplí sv. Jana Sarkandra, nedávno mistrovsky zhodnoceném kašnou od Otmara Olivy.

Hrozí tak znehodnocení jedinečného městského interiéru, jakožto křesťanského poutního místa pod širým nebem výjimečného rovněž z funkčního hlediska.

Nic neuspěchat

Občanské sdružení Za krásnou Olomouc proto vybízí investora k dalšímu hledání optimální podoby novostavby, nejlépe formou architektonické soutěže s limity přesně danými Národním památkovým ústavem, a zároveň vyzývá úřady s rozhodovací pravomocí k podpoře stanoviska odborné organizace památkové péče.

Martin Horáček
obč. sdružení Za krásnou Olomouc

SOUVISEJÍCÍ:

ANKETA: Líbí se vám novostavba hotelu u Sarkandrovy kaple

Proluku v historickém centru zaplní hotel. Podívejte se