Skoro na den – před 250 lety byl jednou zdařilou ranou z pruského děla zasažen ještě „novotou vonící“ dřík trojičního sloupu. Dodnes je možné spatřit kamennou kouli osazenou na těle sloupu.

To bylo první poškození za válečných událostí – je to již historie. Ale co se stalo před několika dny, to již nelze popsat v klidu, a jako by se nic nestalo!

Na sklonku rušné noci byla vážně poničena světová památka! Trojiční sloup – chlouba barokního sochařství, ozdoba našeho města a od roku 2000 jedna z památek na prestižním seznamu UNESCO.

Myslíte, že by zůstali „vlažní“ třeba Poláci, kdyby někdo poškodil jejich symbol, kapli sv. Stanislava na krakovském Wavelu? Nebo by si to nechali líbit Vídeňáci, kdyby zmizelo pár fiál z věže dómu sv. Štěpána – symbolu Vídně?

A co by dělali Berlíňané, kdyby pár zfetovaných vylezlo na Braniborskou bránu a ničili její ozdobu trigu? Je to srovnatelné, záměrně nepřipomínám Prahu, tam je to obdobné jako v Olomouci.

Byl poničen trojiční sloup! Skupinou opilých blbounů, nebyla to klukovina, ale zločin téměř před zraky městské policie, „velmi výkonných kamer“ a „silného nočního osvětlení náměstí“. Kdo? Proč? A hlavně čí je to chyba, že k tomu došlo?

Chce se mně šťavnatě maďarsky zařvat: Basom azanyát! To už je hranice, za kterou nelze. Žádnou shovívavost s pachateli, jenom tvrdý postih! Jako patriot a milovník rodného města nesmím a nemohu mlčet.

Ptám se odpovědných: Kdy už se Olomouc dočká, aby byla srovnatelná s historickými městy jako Salcburk a Krakow? Kdy?

Vladimír Gračka, Olomouc–Svatý Kopeček