Online reportáž

Co je koronavirus.Pokusme se, uprostřed všeho tohoto přetížení zprávami, pokud je to jen trochu možné, vyhodnotit alespoň nejdůležitější body.

Koronavirus patří do rodiny chřipkových virů, přenáší se stejným způsobem, i když s některými odlišnými charakteristikami. Ve srovnání s chřipkou je nakažlivější, to znamená, že se přenáší snadněji z jednoho jedince na druhého, může častěji způsobovat plicní komplikace, ale NENÍ nebezpečnější a úmrtnost je nízká, neliší se od chřipky. A stejně jako u chřipky, postihuje úmrtnost hlavně starší lidi, pacienty s jinými aktivními chorobami nebo se sníženou imunitou; tedy osoby, které jsou z definice zranitelnější než zbytek populace.

Pro lepší objasnění, uvádím informační sdělení distribuované mezi pracovníky pohotovosti, kde pracuji:

„Jsme ve druhé fázi progrese nákazy, jak se očekávalo. Není třeba zbytečně šířit paniku. Počet nakažených je v celostátním měřítku stále irelevantní. A pak vezměme v úvahu dvě věci:

Úmrtnost mimo Čínu (kde je systém zdravotní péče nekvalitní) je 0,5 %. 90 % lidí, kteří se nakazí virem, prodělá onemocnění ve formě podobné chřipce a vyléčí se do 10 dní. Ze zbylých 10 % nakažených, u kterých se vyvine zápal plic covid-19, postihne závažné respirační selhání pouze 30 %.

Většina z nich jsou starší lidé trpící ještě jinými nemocemi.

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu názory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

V praxi se jedná o vážnější chřipku.

Připomeňme si, že v roce 2017 také DOŠLO K MNOHA ÚMRTÍM na virovou pneumonii způsobenou chřipkou N1H1, avšak nevznikla panika.

My jsme připraveni.

Naše nemocnice již dávno spustily protokoly pro řízení, provádění výtěrů a izolaci u rizikových pacientů.

Toto není Ebola, která má úmrtnost vyšší než 70 %.

Jsme v pohotovosti, ale klidní a sebevědomí.“

Doktor Marco Cernuschi, specialista na oddělení pohotovosti nemocnice Ospedale di Zingonia v Bergamu.Můžeme tedy jednoznačně říci:

- Panika vytvořená sdílením neověřených zpráv je rozhodně přehnaná: nečelíme moru, ale formě chřipkového onemocnění, které je možná trochu agresivnější než obvykle, ale s velmi nízkou úmrtností.

- Informace musí být pečlivě vyhodnocovány a je třeba brát v úvahu pouze ty, které jsou ověřitelné a pocházejí ze spolehlivých zdrojů. Nestanete se hned lékařem nebo výzkumníkem jen proto, že jste studovali na Universitě Facebook nebo Google.

- Italské zdravotnické orgány zavedly opatření a protokoly pro izolaci postižených pacientů a pro snížení nákazy. Důvodem je vysoká míra nakažlivosti koronaviru a také potřeba zabránit tomu, aby se na nemocniční zařízení obracel nadměrný počet pacientů, zahlcoval je a snižoval tak jejich účinnost.

- V tomto krizovém období (reálném či přehnaném) fungovala italská zdravotnická zařízení dosud dobře a byla schopna správně řídit léčbu pacientů a prevenci šíření nemoci.

- Závěrem lze říci, že screening, izolace a včasná diagnóza jsou správné. Neoprávněná psychóza a paranoia však nikoli.

Dr. Marco Cernuschi, Specialista na oddělení pohotovosti, Nemocnice Ospedale di Zingonia, Bergamo