Prostřednictvím stovky obrazů Wilhelma, Petra a Josefa Zlamalových se návštěvníkům nabízí možnost nahlédnout do příběhu jedné rodiny, v níž se výtvarný talent dědí po meči a kde tato tradice přetrvává již po tři generace.

Z otce na syna

Výtvarníky rodiny Zlamalových, kde si do vínku umělecké vlohy předávali děd Wilhelm, otec Petr a syn Josef, oceňuje i olomoucký malíř a výtvarný teoretik Jiří Hastík, který s nimi na výstavě spolupracoval.

„Tyto tři výtvarníky spojuje kromě genetiky i jejich malířské východisko, tedy například na vynikající práci s barvou je krásně vidět, jak se chlapci učili z díla svých otců, Josef byl také velice silně ovlivněn příkladem svého dědečka. Co je však spojuje nejzákladněji, je to, že všichni po svých studiích na významných zahraničních školách, kde poznali umělecké komunity a velká města, se vrátili zpět do svého rodného města Šternberka,“ konstatoval Hastík.

Srovnat jednotlivé vlivy a inspirace v dílech tří generací výtvarníků mohou návštěvníci v několika výstavních prostorech zrekonstruované budovy Expozice času.

V sálech zde na stěnách naleznou kolem stovky obrazů.

„Při přípravě jsme procházeli asi šest sedm stovek děl, zde je umístěn výběr, který podle mého názoru přináší zásadní konfrontace v technickém provedení i například v zapojení emocí a podobných vlivů v naší práci,“ komentoval instalaci Petr Zlamal.

Nově otevřené expozici předcházel v minulosti výstavní projekt Příběh genu, před deseti lety umístěný ve šternberské galerii.

Ten prezentoval výtvarnou tvorbu Zlamalových s důrazem na konfrontaci díla Wilhelma a jeho syna Petra. Tyto práce tehdy doplňovaly první kresby nejmladšího z výtvarníků rodiny Zlamalových, Josefa.

Teď, po deseti letech, se tato výjimečná šternberská rodina prezentuje opět, a to výstavou, která bude v Expozici času viset ode dneška až do 31. září.

Kdo je kdo

Wilhelm Zlamal (1915-1995) byl vychován v německé kulturní tradici, přesto žil a tvořil ve Šternberku. Kromě výrazné krajinářské tvorby se věnoval i portrétní a figurativní malbě.
Petr Zlamal (1949), syn Wilhelma, je výraznou osobností regionální výtvarné scény, jejíž hranice již překonal – vystavuje v zahraničí, jeho práce jsou zastoupeny i ve sbírkách ministerstva kultury. Věnuje se užitému umění a také monumentální malbě. Ve Šternberku v letech 1992-1995 pořádal mezinárodní malířská sympozia.
Josef Zlamal (1983) je představitelem nejmladší generace výtvarníků této rodiny. I on se orientuje hlavně na figurativní tvorbu, ale věnuje se i krajinářství či zobrazování městského prostředí.