Odborníkům se povedlo zachránit čtrnáct obrazů Johanna Wenzela Bergla, malíře pozdního baroka, rodáka ze Dvora Králové, mezi jehož prominentí zákazníky patřila například i rakouská panovnice Marie Terezie. 

Restaurátorům se povedlo navrátit plátnům o rozměrech 210 na 140 centimetrů původní podobu.

Vypořádat se museli nejen s nečistotami a vybledlými barvami, ale také s prasklinami.

„V havarijním stavu byly i okrasné rámy s bohatými zlacenými řezbami,“ uvedli restaurátoři Šárka a Petr Bergerovi.

Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout také katalog s doprovodnými informacemi a fotodokumentací, která zobrazuje stav maleb před zahájením restaurování i průběh prací.

Za rok se manželům Bergerovým podařilo vrátit původní podobu zhruba dvěma obrazům, celý proces trval osm let.

Johann Wenzel Bergl obrazy namaloval pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Orlici, která je nyní místní částí Letohradu ve východních Čechách.

„Od jeho narození letos uplyne 300 let. Muzeum umění Olomouc se spojilo s dalšími pěti institucemi v České republice a Rakousku, aby společně propagovaly akce pořádané k malířově významnému výročí,“ vysvětlil mluvčí muzea Tomáš Kasal důvod umístění vzácných obrazů v Olomouci.

Umělecká díla zde bude možné obdivovat do 19. května.