Kamenné reliéfy znázorňují scény inspirované texty Starého Zákona, konkrétně z druhé knihy Mojžíšovy zvané Exodus.

„V bohatém detailu i prostorovém zpracování reliéfů je představeno setkání Mojžíše s Hospodinem, jenž Mojžíšovi přikázal vyvést izraelský lid z egyptského zajetí, Mojžíšova vyjednávání s faraonem o propuštění Izraelitů a následky faraonovy zatvrzelosti," doplnila Markéta Doláková, kurátorka sbírky Lapidária Vlastivědného muzea.

Reliéfní desky pravděpodobně pocházejí z fasády jednoho z olomouckých renesančních domů a zřejmě sloužily k tomu, aby morálně apelovaly na kolemjdoucí.

Reliéfy byly znovu objeveny v 70. letech 19. století v Olomouci mezi krycími deskami vodovodního potrubí. Krátce poté je získalo darem tehdejší Průmyslové muzeum Františka Josefa.

„V roce 1963 prošly prvním restaurátorským zásahem a poté byly osazeny do ohradní zdi nádvoří Vlastivědného muzea. Dnes se tento soubor řadí k nejvýznamnějším památkám, které v našich sbírkách uchováváme," uvedl ředitel Vlastivědného muzea Břetislav Holásek.

Vzhledem k špatnému stavu byly všechny čtyři desky na konci loňského roku z ohradní zdi muzea vyjmuty a zrestaurovány akademickým sochařem René Tikalem.

Kristýna Kovaříková