„Bouřlivý rozvoj střední Moravy na konci devatenáctého století do značné míry určilo intenzivní střetávání a setkávání tří vzájemně se ovlivňujících kulturních etnik – českého, německého a židovského. Třetí ročník Dnů židovské kultury Olomouc představí významné židovské osobnosti našeho regionu, jejichž tvorbu i osudy tato specifická historická danost významně formovala,“ vysvětlil produkční Divadla hudby Alexander Jeništa s tím, že se pořadatelé zaměřili zejména na Edmunda Husserla, rodáka z Prostějova, a Ludwiga Wittgensteina, který v roce 1916 strávil několik měsíců v Olomouci a pracoval zde na svém díle Tractatus logico-philosophicus.

Jejich myšlenky změnily svět

Vedle slavných myslitelů připomenou Dny židovské kultury také významnou módní návrhářku z Prostějova Lolu Beer Ebner a v Olomouci narozeného režiséra Edgara Georga Ulmera či olomouckého fotografa Salomona Wasservogela.

„V osobách filozofů Husserla a Wittgensteina přicházejí zcela nové myšlenkové koncepce, které zásadně ovlivnily nazírání člověka na svět a sebe sama. Osudy Loly Beer Ebner, Edgara Ulmera či Wasservogela ilustrují kromě jejich individuálních úspěchů i pohromy dvacátého století, které nenávratně pohřbily staleté soužití odlišných kultur,“ popsal význam jednotlivých osobností Zdeněk Krajcar z Divadla hudby.

Osudy slavných rodáků připomenou besedy, přednášky a filmy. Hlavní program je pak doplněný ještě o řadu dalších akcí s židovskou tematikou.

Před oficiálním zahájením festivalu si lidé mohli vyslechnout například Eriku Bedříčkovou, která minulý týden představila svou knihu Moje dlouhé mlčení.

S autorkou, jejíž životní cestu výrazně ovlivnily nacismus i komunismus, se návštěvníci festivalu mohou setkat ještě v dokumentu Olgy Sommerové Sedm světel.

Doprovodné akce rovněž připomenou židovskou hudbu.

„Dominika a Jiří Hoškovi budou ve středu interpretovat skladby židovských autorů pro dvě violoncella. Půjde například o díla přerovského rodáka Gideona Kleina. Festival zakončí koncert nejoriginálnější české klezmerové kapely Klec,“ uvedl Jeništa.

Klec se židovské hudbě věnuje třináctým rokem. Letos vydávají novou desku s názvem Klezmer všeho druhu, na níž se židovská hudební tradice potkává s balkánskou, ale i středoevropskou dechovkou, dixielandem a občas neváhá jít kousek naproti třeba freejazzu nebo punku.

Kulturní, vzdělávací i výchovný potenciál

Podobně jako v minulých ročnících patří k festivalu dokumenty s tematikou holocaustu, které přiblíží osudy židovského národa žákům středních a základních škol.

Zejména studentům je turčena také beseda s Milošem Dobrým, který byl v letech 1941–1945 vězněn v několika koncentračních táborech – v Terezíně, Osvětimi a Schwarzheide.

„Festival má značný nejen kulturní, nýbrž i vzdělávací a výchovný potenciál. Besedy a filmové projekce pro školy vnímáme jako prevenci takových nežádoucích společenských jevů, jako jsou antisemitismus, rasismus nebo xenofobie,“ dodal Krajcar.

Program Dnů židovské kultury v Olomouci

úterý 12. 10. | DEN S MÓDOU
18.00 | Divadlo hudby Olomouc
LOLA BEER EBNER: PRVNÍ DÁMA IZRAELSKÉ MÓDY
Výstava přibližuje život a dílo izraelské oděvní designérky Loly Beer Ebner, narozené 1910 v Prostějově.

středa 13. 10. | DEN S CELLY
17.00 | Arcidiecézní muzeum Olomouc, Mozarteum
EVA JANÁČOVÁ: LOLA BEER EBNER, přednáška
vstup volný

19.30 | Divadlo hudby Olomouc
DOMINIKA A JIŘÍ HOŠKOVI: SKLADBY ŽIDOVSKÝCH AUTORŮ PRO DVĚ VIOLONCELLA
vstupné: 150 Kč

čtvrtek 14. 10. | DEN S FILMEM
17.00 | Arcidiecézní muzeum Olomouc, Mozarteum
MARTIN JIROUŠEK: EDGAR GEORG ULMER – EXISTENCIÁLNÍ HOROR, přednáška
vstup volný
Přednáška připomene jednu z největších hvězd světového nízkorozpočtového filmu, Edgara Georga Ulmera (1904-1972), který se narodil v jedné židovské rodině v Olomouci.

19.30 | Divadlo hudby Olomouc
LIDÉ V NEDĚLI
vstup volný
Snímek zachycující všední život Berlíňanů.

pátek 15. 10. | DEN S PORTRÉTY
17.00 | Arcidiecézní muzeum Olomouc, Mozarteum
DAVID VODA: KNIHA ZAKÁZEK S. WASSERVOGELA, přednáška
vstup volný
Přednáška se věnuje nedávnému objevu zakázkové knihy populárního olomouckého židovského fotografa S. Wasservogela, který na přelomu 19. a 20. století řídil rodinný fotoateliér na Horním nám. č. 5.

sobota 16. 10. | DEN S FILOZOFY
17.00 | Mozarteum, Arcidiecézní muzeum Olomouc
SETKÁNÍ S PROF. IVANEM BLECHOU NAD FILOZOFICKÝM ODKAZEM E. HUSSERLA A L. WITTGENSTEINA, projekce a beseda
vstup volný
Dokument o spletitých a dramatických osudech dvou velkých myslitelů 20. století, pro jejichž život i nazírání světa byl podstatný i vztah k moravskému prostředí – Prostějovu a Olomouci. Prostějovský rodák Edmund Husserl (1859–1938) založil fenomenologii a Ludwig Wittgenstein (1889–1951) analytickou filozofii.

19.30 | Arcidiecézní muzeum Olomouc, Mozarteum
WITTGENSTEIN, film
vstup volný
Film nekonvenčního anglického režiséra Dereka Jarmana sleduje životní dráhu Ludwiga Wittgensteina. Ve snímku se prolíná Wittgensteinovo dětství a studentská léta s počátky jeho filozofického myšlení, ovlivněnými anglickým filozofem a matematikem Bertrandem Russellem – Wittgensteinovým učitelem na univerzitě v Cambridge.

neděle 17. 10. | DEN S TRADICÍ
17.00 | Arcidiecézní muzeum Olomouc, Mozarteum
SETKÁNÍ S ŘEDITELEM ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE LEO PAVLÁTEM, beseda
vstup volný
Besedu s Leo Pavlátem moderuje David Hrbek.

19.30 | Divadlo hudby Olomouc
KLEC: KLEZMER VŠEHO DRUHU
vstupné: 150 Kč
Nejoriginálnější česká klezmerová kapela s novou deskou s názvem Klezmer všeho druhu.

www.divadlohudby.cz