Známý český fotograf, jehož hlavním uměleckým tématem je obyčejný člověk a jeho život, zde na plátně ukázal snímky, které našel ve svém archivu a dokumentují právě život za tzv. normalizace.

Diváci také mohli spatřit snímky, kvůli kterým se umělec ocitl ve vězení.

„Fotografie prakticky nikdo neviděl. Znovu jsem se vrátil do svého archivu a vybral jsem fotografie, které představují dobu, ve které jsme žili. Myslím, že je dobré ji připomenout jak těm, kteří ji žili, tak i studentům, kteří ještě tuto dobu nemohli vnímat,“ řekl Jindřich Štreit.

Součástí výstavy byla také přednáška o prvním rektorovi Univerzity Palackého Josefu Ludvíku Fischerovi a projekce fotografií od jeho narození až po poslední snímek jeho života.

Jindřich Štreit k záběrům přednesl i živý komentář, který osobnost představil nejen jako uznávaného akademika, ale také jako obyčejného člověka.

Čtvrteční akce v aule fakulty zahájila program oslav 20 let svobody a demokracie, které společně připravili UP, město Olomouc, Olomoucký kraj a Vlastivědné muzeum v Olomouci. Stěžejní program pak začíná příští týden sledem výstav a filmů. Vyvrcholí 17. listopadu na Horním náměstí. )