„Téměř detektivním pátráním bylo zjištěno, že je docela možné, že s loutkami hrál blíže neurčený spolek pod hlavičkou Sokola. Část fundusu je totožná s loutkami uloženými v Zemském muzeu v Brně, jako autor je uveden neznámý řezbář ze Strážnice," sděluje návštěvníkům doprovodný text výstavy. Součástí výstavy je i loutková scéna připravená pro nadšené loutkoherce. „Mohou si tu zahrát zájemci z veřejnosti i loutkové soubory," sdělil průvodce.

O vyčištění, zakonzervování a drobné opravy loutek z neznámého loutkového divadla se postaral Ivan Čech z Prostějova.