Pod vedením sbormistryně Ireny Blektové představil sbor Pastorální mši Samuela Mikulky, který žil a tvořil do roku 1941 v nedaleké Skrbeni.

Kromě toho zazpíval sbor také pásmo mezinárodních koled a vánočních písní z Polska, Rumunska, Británie i Itálie.