Bulgakov bezesporu patří k nejvýznamnějším ruským spisovatelům 20. století, přestože většina jeho děl byla cenzurována a k jejich vydání mohlo dojít až několik desetiletí po autorově smrti. K těm nejznámějším patří satirický román Mistr a Markétka.

Drama Molière vzniklo v roce 1930 a jeho základním tématem je boj slavného francouzského divadelníka za tvůrčí seberealizaci a za lidskou důstojnost, vztah umělce a moci, reprezentované francouzským králem Ludvíkem XIV a církví.

„Autor promítl do svého pojetí výrazně dobový kontext, například Ludvík Veliký měl symbolizovat Stalina, tajná společnost Kabala byla paralelou k činnosti KGB a podobně. Tato dobová aktualizace by ovšem pro dnešního diváka nemusela být příliš nosná, a proto bylo třeba text výrazně upravit a přiblížit současnosti,“ prozradil hostující režisér Aleš Bergman.