Věkově neomezená literární soutěž se letos koná už po desáté, končí už 30. září.

Zájemci mohou zasílat původní a dosud nezveřejněné literární práce v kategoriích poezie a próza.

Nadějní poetové by měli dodat nejméně pět až deset básní, v případě širšího tematického celku, například sbírky, by pak měli texty sami vybrat.

V kategorii próza jde maximálně o třicet stran A4 textu všech příspěvků dohromady, v případě širšího tematického celku, například novely či románu knihovnice také prosí o výběr.

„Soutěžní práce psané na počítači nebo strojem a opatřené a autorskými údaji, jako je jméno, adresa, rok narození, telefon nebo email, zasílejte na emailovou adresu prvotiny@kmol.cz nebo na adresu Knihovna města Olomouce, nám. Republiky 1, 771 66 Olomouc. Práce lze také odevzdat osobně na kterékoli pobočce knihovny," sdělila Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce.

Uzávěrka soutěže je 30. září, výsledky soutěže posuzované v kategoriích do 15 let a nad 15 let budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení v listopadu 2014 a následně pak na internetové adrese www.kmol.cz.

Nejlepší práce pak budou otištěny ve sborníku.