Kromě přítomnosti a komentářů maršála Radeckého nabízí program také vystoupení hudeb, exhibiční vystoupení Čestné stráže AČR, motocyklové čety Hradní stráže a motorizované jednotky Vojenské policie a Policie České republiky.

Odpolední program plný hudby a exhibičních vystoupení startuje v 14.30 a v 17 hodin pak organizátoři hlásí závěr akce.