Pro zájemce je připraveno kroužkové brnění o váze téměř 20 kilogramů, chladné i palné zbraně nebo různé typy pěchotních i jízdních přileb.

„Pro ženy jsme připravili několik kostýmů a klobouků, které odpovídají dobové módě 15. století," doplnil k výstavě kurátor Martin Zdražil. (krk)