Výstavní plán otevřela expozice Architektura je atentátem na dobrý vkus!, která vznikla na motivy vzrušených reakcí, které vyvolal návrh podoby Středoevropského fóra. Výstava představuje podobné stavby, na které ve své době snesly často opovržlivé odsudky.

VÍCE: SEFO jako monstrum? Muzeum ukazuje další 'pohoršení'

Architekturu potom začátkem března vystřídá profilová výstava vlastního fotografického fondu, který se řadí mezi tři největší v České republice.

„Diváky provedeme prostřednictvím více než dvou set exponátů historií tohoto média od konce devatenáctého století do současnosti. Samotným jádrem výstavy přitom budou unikátní díla klasiků fotografie, například Františka Drtikola, Josefa Sudka, Jaromíra Funkeho nebo Karla Plicky,“ přiblížila výstavu s názvem Civilizované iluze její kurátorka Štěpánka Bieleszová.

Z olomouckých sbírek se potom připraví další výstava. Ta se bude věnovat japonskému umění, zejména pak kolekci barevných japonských dřevorytů z 19. století.

Unikátní mapy i František Skála

Koncem března se mohou oči návštěvníků zase kochat v Arcidiecézním muzeu Kroměříž unikátním objevem.

„Při loňské revizi zámecké knihovny jsme doslova za skříní našli šestici skvěle zachovaných měděných tiskařských matric map z druhé poloviny 18. století, které vznikly na objednávku olomouckého kanovníka Jana Václava Freyenfelse. V tak početném souboru je kroměřížský objev zcela jedinečný,“ popsal nález vedoucí kroměřížského muzea Ondřej Zatloukal.

V olomouckém muzeu se objeví i přehlídka tvorby Františka Skály sochaře, ilustrátora dětských knih, hudebníka, tanečníka a držitele Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Výstavní plán Muzea umění Olomouc na rok 2012

To nejlepší na jubilejní výstavě

Tradiční restaurátorsky zaměřené výstavy nabídnou například malbu předního představitele francouzského realismu Gustave Courbeta (18191877).

„Vrcholem výstavního programu však bude jubilejní výstava, která od října v Arcidiecézním muzeu i v Muzeu moderního umění představí šedesát let činnosti instituce prostřednictvím toho nejlepšího z našich sbírek i bohatého doprovodného programu,“ prozradil ředitel Muzea umění.

Diváky tak v říjnu čeká průřez sbírkami se starým uměním nebo výtvarnou kulturou 19. století.

„Dále výběr z bohatých fondů výtvarného umění 20. a počátku 21. století. Kromě toho bude dílčí část expozice věnována rovněž různorodým dokladům a dokumentům z šedesátileté činnosti muzea,“ uzavřel Zatloukal.