Kam v průběhu divadelního roku dospěli, nastiňuje ředitelka Tramtarie Petra Němečková.

Rozhovor


* Loni v létě bylo vaším zaklínadlem získání vlastního prostoru. Splnil vaše očekávání?

Určitě. Než jsme dnešní scénu vybudovali, v podstatě jsme kočovali, málokdo přesně věděl, kde sídlíme. Díky letošní sezoně se pojem Tramtarie usadil a publikum ví,kamza námi může přijít.

* Plánovali jste přilákat diváky střední generace…

To se podařilo do určité míry. Začali navštěvovatOláskách nebeských a Vařený hlavy, možná ale hlavně proto, že se teprve o divadle dozvěděli. Čekali jsme je ve větším počtu. Naopak však přišlo více mladých lidí než v dřívějších letech.

* Lze o některé z inscenací říct, že byla komerčně nejúspěšnější?

To zatím nejde posoudit, protože Historky z podsvětí 2 měly premiéru v polovině května a nestihlymnohorepríz. Vařené hlavy aOláskách nebeských splnily svůj účel v tom, že ukázaly,kamsměřuje naše dramaturgie. Diváci se rozhodli na tuto poetiku přistoupit a začali chodit. Vtom vidím úspěch podzimních inscenací. Můj osobní názor však je, že se největším trhákemstane právě druhý díl Historek, ale až v nadcházející sezoně.

* Osvědčil se model tří dramaturgických linií - pohádkové, současných titulů a klasiky?

Odezva diváků potvrzuje, že jsme našli správnou cestu. Nejvíc bodovala linie současných her, v níž klademe stále větší důraz na autorské texty vznikající přímo pro Tramtarii. Budemesamozřejmě pokračovat i v pohádkách. Klasika je přeci jen z trochu jiného soudku a naše publikum ji příliš neocenilo. Možná i proto, že mladý soubor ještě není tak zralý, aby ji dovedl zpracovat. Přesto uvažujeme o nasazení Krysaře Viktora Dyka.

* Jaké další nové tituly plánujete?

Dále je ve hře současný text Barbory Vaculové Psí hřbitov, autorský přepis Klapzubovy jedenáctky od Eduarda Basse a samozřejmě pokračování kabaretu Historky z podsvětí 3. Pro děti pak chystáme autorskou Zlátkybabu či příběh na motivy klasických ruských pohádek.

* Letos jste dvakrát pozvali profesionálního režiséra, chystáte někoho i pro příští sezonu?


Plánujeme opětovnou spolupráci s Hanou Galetkovou i KonrádemPopelem, jejich řady se budeme snažit také rozšířit. Kontakt s profesionály se totiž osvědčil, přináší nové podněty a zkušenosti pro soubor.

* Právě neusazený soubor považuji za největší slabinu Tramtarie…

Jednou z našich priorit rozhodně je jeho vytříbení. Ansámbl však tvoří lidé, kteří zároveň studují či pracují, neživí se hraním. Soubor se tak logicky stále proměňuje dle možností účinkujících věnovat se divadlu. Tak to bude bohužel i nadále. Ale pokusíme se klást důraz na schopnosti členů, protože naše inscenace někdy kvůli nedostatku kvalitních herců trpěly rozkolísanými výkony. Novýmposilám jsme tedy nadále otevření, ale již musí projít výběrovým řízením, nároky jsou vyšší.

* Nevyužijete tedy profesionálních herců z Moravského divadla jako v případě Vařených hlav?

Naopak, tato spolupráce může pokračovat, pokud o ni bude ze strany herců zájem. Pro nás to znamená jednoznačné posílení souboru, protože setkání amatérů s profesionály je vždy přínosné. Užší spolupráci je navíc nakloněn i umělecký šéf Moravského divadlaRomanGroszmann, rýsuje se tak třeba projekt scénického čtení, na kterém by se podílely oba soubory.

* Letos se vám také povedlo dostat se do rozpočtu Statutárního města Olomouc…

To považujeme za velký úspěch, zvlášť když město zpočátku Tramtarii příliš nereflektovalo a komunikace neprobíhala hladce. Že nás nyní radní berou vážně, je důležité, protože nejsme schopni si vydělat na činnost jen ze vstupného a zájezdů. Také senám letos podařilo získat dotace z Olomouckého kraje a z ministerstva kultury, které nás zařadilo do celoroční činnosti.

* Lze tyto úspěchy brát jako argument, že jste profesionální divadlo? Stále se v souvislosti s Tramtarií řeší otázka vašeho statusu…


Jsme poloprofesionální divadlo. Vedou jej, dá se říct, profesionálové, protože všichni vystudovali obor spojený s divadlem, ať již jeho teorii, nebo třebaJAMU. Zato většina herců, techniků a spolupracovníků podobné vzdělání nemá, proto poloprofesionální status. Pro nás ale tato otázka není příliš důležitá, naše publikum ji totiž až na výjimky neřeší.

* Přesto se snažíte stát plnohodnotně vnímaným profesionálním divadlem. Přiblížili jste se opět tomuto cíli?

Myslím, že jsme v této sezoně udělali velký krok. Už na dvě premiéry senámpodařilo pozvat kritika J. P. Kříže, který inscenace posléze reflektoval v Právu. Najednu premiéru přijel i Ladislav Vrchovský za Divadelní noviny, objevili jsme se v pořadu České televize Divadlo žije!. Do určité míry jsme tedy vykročili ven z Olomouce, v čemž bychom chtěli pokračovat. Otevření semimoregion je totiž naším cílem do další sezony.