Letošní ústřední téma je pak spjato s revolučními událostmi roku 1968. Součástí přehlídky je tradiční soutěž rozdělená na českou a zahraniční sekci.

„Snažíme se, aby byl zastoupen každý vědní obor a aby byli na festivalu přítomni tvůrci soutěžních filmů pro případné besedy,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci ředitel festivalu Petr Bilík.

V české porotě usedne zástupce vedoucího redakce čsopisu Vesmír Stanislav Vaněk, přední český filmový historik Ivan Klimeš či jeden z vítězů loňské soutěže Tomáš Škrdlant.

Do zahraniční poroty přijali pozvání redaktor britského měsíčníku History Today Peter Furtado nebo vídeňská bioložka Irene Lichtscheidlová.

Organizátoři vybírali z přibližně tří set filmů, o ceny bude nakonec soutěžit čtrnáct českých a sedmnáct zahraničních dokumentů.