Rozměrné plátno Antonína Martina Lublinského zachycuje patrona zamilovaných a nemocných.

Původně byl umístěn v někdejším kostele P. Marie na Předhradí, jenž stával v prostoru náměstí Republiky.

„Obraz je pro nás zajímavý především zachycením dobových reálií a skutečných postav," uvedla Helena Zápalková, vedoucí sbírkového a výstavního odboru Muzea umění.

Obraz bude umístěn v barokní části nové stálé expozice v prvním patře jižního křídla. Ta má klást větší důraz na olomoucké kostely a kulty.

„Bude v jednom z barokních štukových sálů," doplnila Helena Zápalková.

Lublinského, jenž tvořil v druhé polovině 17. století, označila za moravského Škrétu.

„Byl to zakladatel barokní malby na Moravě. Jako augustiniánský kanovník byl biskupovým uměleckým poradcem. Jeho obrazy nejsou tolik zajímavé z malířského hlediska, jako spíše z obsahové stránky. Byl i významným inventorem, tedy navrhovatelem kompozic a tvůrcem různých ikonografických programů," uvedla Zápalková.

Expozice Ke slávě a chvále II vzniká k desátému výročí otevření olomouckého Arcidiecézního muzea. Právě v ní bude od června do září vystaven také El Grekův obraz Klanění pastýřů zapůjčený z Metropolitního muzea v New Yorku.