Vernisáž v Arcidiecézním muzeu začíná ve čtvrtek v 18.30 hodin.

„První třetina devatenáctého století je našimi kunsthistoriky dosud opomíjená. Zatímco v ostatních evropských zemích bylo umění tohoto období představeno na reprezentativních výstavách, u nás je Berglerova expozice vůbec první splátkou tomuto dluhu,“ zdůraznil autor koncepce olomoucké výstavy Šimon, v jehož soukromé sbírce se nachází přibližně šestnáct tisíc položek.

„Těžištěm je samozřejmě devatenácté století, ale kolekce jde i napříč staletími a obsahuje jak díla z pozdní gotiky, baroka a manýrismu, tak třeba i z dekadence. Sběratelem jsem se stal tak trochu proti své vůli. Nechtěl jsem, aby se vzácná díla takříkajíc rozutekla v restitucích,“ popsal Šimon.

Nadaný kreslíř i všestranný návrhář Bergler se narodil v Salcburku, působil v Itálii a Pasově a nakonec přijal místo ředitele v nově založené Akademii umění. „S Berglerem a zřízením akademie se v Praze obohatilo dosavadní spektrum grafické tvorby, která se navíc doslova povznesla na novou úroveň. Škola odchovala řadu pozoruhodných umělců,“ vyzdvihl autor ideového programu projektu Roman Prahl.

Sběratel Šimon upozornil, že před nástupem Berglera byla grafika spojovaná především s komerčním využitím.

„Právě on přišel s konceptem velmi rozmanité figurální tvorby a rozšířil také okruh zobrazovaných témat, ať už šlo o antiku, mytologii, politiku či historii,“ uvedl Šimon, který na projektu pracoval dvanáct let.

Výstavu doprovází svým rozsahem mimořádná publikace v češtině a angličtině obsahující šest stovek reprodukcí nejen Berglerových děl, ale i ukázek tvorby jeho žáků.

Arcidiecézní muzeum připravilo rovněž doprovodný program. Příští úterý 20. května se zájemci mohou od 17 hodin vydat se Šimonem na komentovanou prohlídku. Ve čtvrtek 5. června pak význam osobnosti Josefa Berglera shrne přednáška.

„Vnímáme tuto expozici jako pokus o korekturu a věříme, že k českému umění devatenáctého století se nebude nadále přistupovat selektivně,“ svěřil se ředitel MUO Pavel Zatloukal.