Uchazeči se mohli hlásit do pondělí 14. srpna a splnit museli předem dané podmínky. Nový šéf MFO musí mít vysokoškolské vzdělání ekonomického, právního či uměleckého směru, tři roky praxi na řídícím postu a musí umět aktivně používat jeden světový jazyk.

„Byla uzavřená část, do kdy se mohli zájemci hlásit, teď se bude hodnotit, zda splnili předem daná kritéria a pokud projdou, ještě je čekají psychologické testy,“ řekl náměstek olomouckého primátora Pavel Urbášek. Desetičlenná komise, která bude nového ředitele vybírat, je složená ze zástupců Rady města Olomouce a nechybí ani zástupce opozice.

„Kromě toho v ní je zástupce odborové organizace Moravské filharmonie a je tam také odborná část, kterou tvoří ředitelé filharmonií ze Zlína a Teplic a odborník z Univerzity Palackého,“ vyjmenoval náměstek.

Výběr nového ředitele město Olomouc svěřilo do rukou externí firmě. „Vzhledem k citlivé situaci v Moravské filharmonii, jsme se chtěli vyhnout jakémukoli zpochybňování při výběrovém řízení. Proto jej zařizuje externí firma,“ poznamenal náměstek. Doplnil, že jméno vítěze by mělo být známo po 21. září.

Doposud šéfoval MFO Vladislav Kvapil, který k 1. červnu na funkci po čtyřiadvaceti letech rezignoval a zatím funguje jako zastupující ředitel. Odstoupil po nátlaku odborářů, kteří hrozili i stávkou, nelíbilo se jim, jak filharmonii vede.