„Přivezeme dvě loutková představení, Zakletou princeznu a Syndibáda," vyjmenoval čtyřiceti devítiletý Pepin Kašpar. Dva zmíněné tituly však nejsou ani zdaleka jediným lákadlem, které bude na malé i odrostlejší publikum v Parku Míru čekat. S sebou nadšení komedianti přivezou také ateliér, v němž si děti budou moct nejen hrát, ale také si tu poskládají svou vlastní loutku.

„Podle předlohy si vyberou a jednoduše si ji poskládají dohromady. Budou u toho lidé, kteří jim se vším poradí a pomohou. Svůj výtvor si pak ratolesti mohou nechat a odnést domů, eventuálně si tam s ním zablbnout," nalákal divadelník, který s ostatními členy kromě vystoupení pořádá i divadelní školu. Zájemci o základy herectví, ať už divadelní či loutkové, nejsou jen mezi Čechy.

„Obrátili se na nás například Němci a také Japonci, které naše loutky velice zaujaly."

Soubor Divadla Studna, který funguje jako soukromý subjekt od roku 1994, dnes tvoří pět stálých herců. K nim se dá přiřadit i dalších zhruba třicet externistů.

„Před iks lety jsme dělali ochotnické divadlo, protože nás to zkrátka bavilo. Jsme exhibicionisti. Každý komediant jím je. Pak jsme zjistili, že chceme dosáhnout něčeho většího. Hledali jsme další a další možnosti sebevzdělávání až jsme se dostali na konzervatoř. Tam jsme zjistili, že to, co jsme dělali dosud, nám nijak nepřekáží. Naopak. Geniální na tom všem je to, že nás naše práce baví i živí, i když jsme na volné noze," poznamenal Pepin Kašpar, který je původně činoherec.

„Loutka je součástí divadla a je jakýmsi prostředkem. Skrze ni je kontakt s divákem jiný. Však se přijďte podívat," pozval čtenáře Pepin, chcete-li Josef, Kašpar. „Hodně se mě na to ptají, ano, příjmení je skutečně moje vlastní," uzavřel umělec.