Série koncertů a operních představení začíná v pátek v 19 hodin v Atriu Jezuitského konviktu – Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci.

„Dramaturgie festivalu se od svého počátku zaměřuje na uvádění barokní hudby prezentované prostřednictvím dobových nástrojů nebo jejich kopií. V zahraničí má hra na původní nástroje dlouholetou tradici a jde o součást běžného koncertního provozu, u nás je to pořád ještě určité novum. Před osmi lety jsme se rozhodli přehlídku obohatit i o provádění soudobých děl spjatých s barokem tématicky, hudebně a textově. Téma baroka se tak snažíme nahlížet jako aktuální fenomén,“ přiblížil hlavní organizátor Tomáš Hanzlík.

Páteční úvodní koncert nese poněkud tajemný název Alchymické koncerty Antonia Vivaldiho. „Soubor Vivaldi orchestra Praga v čele shouslistou, literátem a výtvarníkem Václavem Návratem připravil projekt instrumentální opery, kdy jednotliví hudebníci jsou oblečeni v kostýmech s alchymickou symbolikou a znázorňují tak vodu, vzduch, oheň, Slunce nebo Měsíc,“ popsal Hanzlík.

Nedílnou součástí festivalu Baroko jsou již několik let divadelní a operní představení. Ve čtvrtek 21 srpna zazní v kapli Božího těla opera-oratorium Yta innocens. Jedná se přitom o premiéru celovečerní verze.

„Rozšířil jsem již uvedenou operu Nevinná Yta na barokní latinské libreto z roku 1728. Titul měl původně premiéru v Kroměříži u příležitosti narozenin olomouckého biskupa kardinála Wolfganga Schrattenbacha. Komorní verze je nově instrumentována a rozšířena o několik sborů Fůrií,“ uvedl Hanzlík.

Kompletní program festivalu naleznete na stránkách www.ensembledamian.com, vstupenky lze zakoupit Informačním centru (podloubí radnice) a před jednotlivými koncerty.