Expozice o kardinálovi z Dietrichsteina je vůbec první olomouckou výstavou věnovanou této nepřehlédnutelné postavě moravské historie.

„Kardinál Dietrichstein patřil k významným mecenášům umění. Měl silný vztah především k hudbě. V Sorboně založil piaristickou kolej a jeho biskupská kapela patřila k nejlepším v Evropě. Velkou pozornost věnoval také knižní kultuře,“ přiblížil kurátor výstavy Leoš Mlčák.

Olomoucký biskup stál v čele diecéze v letech 1599 až 1636, tedy v období plném náboženských konfliktů.

„Neustále osciloval mezi kariérou duchovního, diplomata, politika i velitele vojska. Nad řadou jeho kontroverzních činů, které se vážou hlavně k době pobělohorské, převažují jeho skutky pozitivní. Podílel se na vzniku řady významných staveb a uměleckých památek,“ shrnul Mlčák.

Mezi sedmdesáti exponáty se nacházejí například originály znakových privilegií, mince či notové partitury. Vůbec poprvé budou veřejnosti představeny téměř všechny kardinálovy obrazové a grafické portréty.

Podívejte se také: Skvostná Olomoucká obrazárna ožívá