Expozice, jejíž vernisáž proběhne dnes v 18.30 hodin, tak předznamenává blížící se listopadovou výstavu zakladatele opartu Victora Vasarelyho.

Puchnarová jako malířka a grafička debutovala v první polovině 60. let. „Témata hledala a stále ještě hledá ve filozofii a literárních dílech, ať už to byl Jarry, Camus, Halas a především Franz Kafka. Jeho knihy Malá pozorování a Zámek ji inspirovaly k výtvarnému doprovodu,“ uvedl kurátor Jiří Olič.

Výstava začíná obrazem Vertikála z cyklu Geometria Spiritualis ze začátku 60. let a končí cyklem Sítě, který vznikl v roce 1996 a autorka na něm pracuje do současnosti. „Když jsem si expozici procházela, evokovalo mi to osobní cestu ze tmy na světlo. V těžkých dobách jsem se uchýlila ke geometrickému výrazu, protože jsem měla pocit, že dává člověku sílu a energii,“ přiblížila Puchnarová.

Velkou část zabírá cyklus z období normalizace nazvaný Zničené civilizace. Série grafik a plastik je pomníkem toho, co se s českým národem dělo v totalitním režimu. „Na metafoře zdevastované planety jsem takto symbolizovala psychický útlak, který jsme prožívali,“ vysvětlila signatářka Charty 77 Puchnarová.

Návštěvníci mají možnost vidět i grafiku Moje rodná země s pomníky, kterou výtvarnice ve zmenšené podobě rozeslala v 70. letech dvěma stovkám přátel a „vysloužila“ si tím zájem StB. „Dokonce jsem se záměrně nechala na měsíc internovat do psychiatrické léčebny, jen abych se zbavila policejního dohledu,“ prozradila Puchnarová.

Nejnovější cyklus Sítě je ovlivněn malířčiným pobytem v Indii a zkušeností s jógovými praktikami. „Tato díla manifestují současné společné vědomí lidstva. Základním fenoménem je přitom světlo, díky němuž nejlépe vynikne hodnota čistých barev,“ popsala Puchnarová.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z OLOMOUCKA

Moje OlomouckoSportKulturaPodnikáníČerná kronika